Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 20 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1500 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

20 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 1500
wygranych spraw

Anonimowy przelew wierzytelności

Anonimowy przelew wierzytelnościNiekiedy wierzyciel chciałby przelać przysługującą mu wierzytelność na rzecz firmy windykacyjnej w celu jej odzyskania, a jednocześnie nie dopuścić do zidentyfikowania jego osoby.

Przyczyny takiej anonimowości mogą być różne, np. wierzyciel jest w pewnych kręgach dobrze znany i nie chciałby narażać swego nazwiska na szwank. Innymi słowy, wierzyciel taki chciałby dokonać przelewu wierzytelności bez potrzeby podawania swoich danych. Dla pewnego uproszczenia transakcję taką określmy jako anonimowy przelew wierzytelności. Powstaje pytanie czy taki przelew ( cesja) może być prawnie skuteczny?

Skuteczność „anonimowej cesji wierzytelności”

Umowa przelewu wierzytelności jest stosunkiem zobowiązaniowym . Cechą immanentną każdego stosunku zobowiązaniowego jest m.in. określenie stron. Co do zasady dla zawarcia umowy cesji wierzytelności nie jest wymagana zgoda dłużnika, jednak umowa taka ma charakter kauzalny (przyczynowy) . Mówiąc w uproszczeniu, chodzi o to, że jeżeli elementem umowy cesji jest wierzytelność z tytułu sprzedaży towaru, to ważność umowy przelewu wierzytelności uzależniona jest od ważności umowy sprzedaży. Byłoby niemożliwym ustalenie ważności umowy sprzedaży bez znajomości stron, które zawarły taką umowę, a więc również bez znajomości danych wierzyciela. Ponadto cedent ( zbywca wierzytelności ) może ponosić odpowiedzialność wobec cesjonariusza (nabywcy wierzytelności) z tytułu ewentualnych wad wierzytelności, a nieznajomość cedenta z pewnością by to utrudniała, jeśli nie uniemożliwiała.

Skuteczność anonimowego wydania weksla

Rozważyć można również wydanie weksla in blanco (blankietu z napisem weksel, który zawiera tylko podpis wystawcy), na rzecz firmy windykacyjnej tak aby wierzyciel mógł pozostać anonimowy. Jest rzeczą uznaną przez prawników, że wydanie weksla in blanco ma skutki zwykłego przelewu wierzytelności. Wobec powyższego znalazłyby zastosowanie opisane wyżej twierdzenia.

Odpowiedzialność karna

Na gruncie prawa karnego nabywca wierzytelności od nieznajomego mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej z tytułu wyłudzenia ( art. 286 § 1 kodeksu karnego), gdyby okazało się, że np. wierzytelność będąca przedmiotem przelewu nie istnieje, a zbywca wierzytelności jest nieznany. Dopuszczenie takiego sposobu nabywania wierzytelności mogłoby stanowić duże pole do nadużyć.

Ponadto w przypadku wypełnienia weksla in blanco, , niezgodnie z wolą wystawcy i na jego szkodę albo tytułu używania takiego dokumentu w grę mogłaby wchodzić również odpowiedzialność z art. 270 § 2 kodeksu karnego.

Jak wynika z powyższego anonimowy przelew wierzytelności jest niedopuszczalny w naszym systemie prawnym.

Rafał Ptak

Radca Prawny,

pełnomocnik procesowy AIF Kancelaria,

wspólnik zarządzający w Kancelaria Radców Prawnych R.Ptak i Wspólnicy

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej