Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 20 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1500 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

20 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 1500
wygranych spraw

Czy można usprawnić postępowanie egzekucyjne i jak to zrobić?

polskiZLotyPostępowanie egzekucyjne ogólnie kojarzy się raczej negatywnie. Podobnie zresztą terminy takie jak: zadłużenie, upadłość, czy komornik z założenia rodzą złe skojarzenia. Z drugiej strony to jedno z najważniejszych elementów gospodarczego obiegu – dochodzenie wierzytelności ma przecież na celu spłatę zadłużenia. Spróbujmy zatem dowiedzieć się więcej i odczarować to ważne ogniwo oraz zobaczyć wszystkie aspekty z płynące dla nas z właściwie przeprowadzonych działań egzekucyjnych.

Nie taki komornik straszny…

Stronami stosunku zobowiązaniowegowierzyciel i dłużnik, a łącząca ich zależność jest podstawowym zagadnieniem, istotą postępowania egzekucyjnego. Jeżeli dłużnik nie dokona spłaty długu, wówczas wierzyciel, uzyskawszy tytuł wykonawczy, oddaje sprawę do komornika sądowego w celu egzekucji należności, a mówiąc prościej jej odzyskania. Od tej chwili komornik staje się swoistym pośrednikiem w kontaktach między stronami postępowania, a on sam zobowiązany zostaje do uzyskania należności przy wykorzystaniu przewidzianych prawem środków przymusu. Warto zatem znać uprawnienia i obowiązki komornika sądowego, bo pozwala to zrozumieć jego rolę oraz motywy postępowania, ale także właściwie korzystać z przysługujących wszystkim stronom praw. Komornik w szczególności zajmuje się wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach zarówno o roszczenia pieniężne, jak i niepieniężne oraz o ich zabezpieczenie, a także realizacją innych orzeczeń. Jednocześnie dysponentem postępowania pozostaje wierzyciel i to z nim negocjujemy i ustalamy warunki spłaty zadłużenia. Komornik jako funkcjonariusz publiczny egzekwuje środki pieniężne na rzecz wierzyciela i jest związany jego wnioskami.

Jak w praktyce wygląda sądowe postępowanie egzekucyjne?

Wierzyciel posiadający tytuł wykonawczy może żądać egzekucji ze wszystkich składników majątku dłużnika. Ma on również obowiązek i prawo wskazania, do jakich składników majątku komornik powinien skierować egzekucję.
Egzekucja może być prowadzona z:
– wynagrodzenia za pracę,
– rachunków bankowych,
– ruchomości,
– wierzytelności,
– innych praw majątkowych,
– nieruchomości.
Należy pamiętać, że prowadzone postępowanie powinno być jak najmniej uciążliwe dla dłużnika.

Dochodzenie należności z profesjonalistami

Często jednak egzekucja komornicza przebiega w bardzo wolnym tempie, a opieszałe działania komorników wpływają na mało skuteczny przebieg całego postępowania. Pamiętajmy też, że tempo tego procesu w znacznej mierze zależy od wiedzy, jaką posiada wierzyciel na temat majątku dłużnika. Przydatnym instrumentem w takiej sytuacji jest wywiad gospodarczy podnoszący wydajność i szybkość prowadzonego postępowania. Kancelaria AIF jest w stanie dotrzeć do informacji niejawnych, a lata doświadczeń gwarantują efektowną współpracę z komornikami. Dodatkowym plusem jest monitorowanie całego procesu dochodzenia wierzytelności – zajmujemy się sprawą kompleksowo i nie poprzestajemy na samym złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania. Szybkie i skuteczne działania nastawione na określony efekt, poparte motywacją i determinacją w odzyskiwaniu należności – to nasz główny atut.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej