Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 20 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1500 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

20 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 1500
wygranych spraw

Egzekucja długów – czy wierzyciel musi wskazać sposoby egzekwowania należności?

egzekucja długówWierzyciele borykający się z niezapłaconymi należnościami pokładają duże nadzieje w egzekucji komorniczej. Pomoc komornika sądowego postrzegana jest jako remedium na spłatę każdej należności. Niestety, wierzyciele zapominają, że mają obowiązek wskazania sposobu prowadzenia egzekucji z uwzględnieniem konkretnych składników majątkowych. Należy podkreślić, że nieprzemyślane egzekwowanie długu może skończyć się nieodzyskaniem środków pieniężnych przez wierzyciela.

Wniosek o wszędzie egzekucji, a działania komornika

Egzekucja długów następuje po złożeniu przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji. W dokumencie tym ma on obowiązek wskazać sposób lub sposoby egzekucji, które są wiążącą ramą działania dla komornika. Postępowanie egzekucyjne może być prowadzone:

 • z wynagrodzenia za pracę
 • z rachunku bankowego
 • z ruchomości
 • z żywego inwentarza
 • z nieruchomości
 • z wierzytelności
 • z innych praw majątkowych

Wierzyciel, który nie wskaże we wniosku żadnego sposobu egzekwowania długu musi liczyć się z tym, że jego wniosek będzie niezasadny, a nawet egzekucja może zostać uznana za niecelową.

Komornik sądowy ma obowiązek prowadzić egzekucję w zgodzie z wnioskiem złożonym przez wierzyciela, tytułem wykonawczym i przepisami regulującymi postępowanie egzekucyjne. Kiedy egzekucja z danego składnika majątkowego będzie skuteczna dłużnik ma prawo zażądać zawieszenia prowadzonych działań z innych sfer jego majątku.

Jak uchronić się przed bezskuteczną egzekucją komorniczą?

Komornik sądowy ma prawo umorzyć egzekucję jeśli jest ona bezskuteczna. Oznacza to, że dłużnik:

 • nie jest nigdzie zatrudniony
 • jego wynagrodzenie opiewa na kwotę minimalną
 • nie pobiera innych świadczeń: renty, zasiłków, emerytury
 • nie posiada wartościowych ruchomości
 • na kontach bankowych nie ma środków pieniężnych

Komornik ma prawo umorzyć postępowanie, kiedy nie uzyska sumy wyższej od kosztów prowadzonych działań. Czy wierzyciel może uchronić się przed bezskuteczną egzekucją komorniczą? Skutecznym sposobem na zwiększenie swoich szans na odzyskanie długu jest ustalenie składników majątkowych dłużnika. Doświadczone kancelarie windykacyjne posiadają w swojej ofercie usługę wywiadu gospodarczego, który umożliwia realne ustalenie składników majątkowych dłużnika. Wierzyciel posiadający, takie informacje usprawnia egzekucję długu i nie musi obawiać się nieskuteczności działań komornika. Egzekucja długu musi być prowadzona w sposób przemyślany, przypadkowe złożenie wniosku do kancelarii komorniczej nie jest równoznaczne z odzyskaniem należności. Ustalenie majątku jest jedynym skutecznym sposobem na sprawne egzekwowanie długu.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej