Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 20 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1500 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

20 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 1500
wygranych spraw

Jak uzyskać godne odszkodowanie za złamanie z polisy OC?

Odszkodowanie za złamanieWypadki komunikacyjne potrafią mieć bardzo negatywny wpływ na stan zdrowia poszkodowanych. Bardzo częstym urazem w feralnych zdarzenia drogowych są złamania kości polegające na częściowym lub całkowitym przerwaniu jej ciągłości. Osoby doznające, tak poważnych urazów zgodnie z literą prawa mogą dochodzić odszkodowania z OC sprawcy wypadku. Jak jednak prawidłowo udokumentować szkodę? I jak dochodzić godnej rekompensaty za złamanie? Na te wszystkie pytania odpowiemy w dalszej części tekstu.

Jakich roszczeń może dochodzić poszkodowany z OC sprawcy?

Podmiotem zobowiązanym do wypłaty rekompensaty za złamanie kości na skutek wypadku komunikacyjnego jest zawsze ubezpieczyciel, u którego sprawca zdarzenia zakupił polisę OC. Złamanie może być poważnym urazem, który może dawać się we znaki nawet w przyszłości. Nic też dziwnego, że katalog roszczeń odszkodowawczych należnych za złamanie jest bardzo szeroki i w zależności od sytuacji faktycznej może obejmować:

 • zwrot kosztów leczenia – poszkodowany może dochodzić zwrotu wszelkich kosztów związanych z leczeniem powypadkowym
 • zwrot kosztów rehabilitacji – wydatki poniesione na rehabilitację podlegają zwrotowi z OC sprawcy
 • zwrot kosztów obejmujący inne wydatki poniesione w związku ze zdarzeniem – wszelkie inne koszty poniesione na skutek następstw wypadku podlegają zwrotowi np. koszty transportu do placówek medycznych
 • wyrównanie z tytułu utraconego dochodu – poszkodowani, którzy utracą dochód w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim lub braku możliwości wykonywania innej pracy mają prawo do dochodzenia stosownego wyrównania.
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – to próba rekompensaty za poniesiony ból i cierpienie fizyczne, psychiczne. W ramach tego świadczenia poszkodowani mogą zawalczyć o bardzo wysokie stawki pieniężne, które mają na celu zrekompensować poniesione strat moralne.
 • renta – cykliczne świadczenie wypłacane, gdy złamanie kości skutkowało trwałym uszczerbkiem na zdrowiu.

Jak dochodzić należnych roszczeń odszkodowawczych?

Odszkodowania z OC nie są wypłacane automatycznie. Poszkodowany po zdarzeniu powinien gromadzić wszelką dokumentację dotyczącą wypadku i przebiegu leczenia. Zebrane dokumenty stanowią cenny dowód przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Poszkodowany jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem odszkodowawczym do właściwego ubezpieczyciela. W dokumencie tym należy rzetelnie opisać, jakich roszczeń dochodzimy i podać konkretne kwoty pieniężne, które rekompensują poniesioną szkodę. Uzasadnienie wniosku musi być sporządzone w sposób rzetelny i skrupulatny. Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji przyznającej lub odmawiającej wypłaty odszkodowania. Należy podkreślić, że poszkodowani nie muszą samodzielnie zmagać się z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Oddając sprawę w ręce kancelarii otrzymują kompleksową reprezentację na każdym etapie. Jak pokazują nasze statystyki uzyskujemy o 60% wyższe odszkodowania, niż poszkodowani dochodzący roszczeń samodzielnie. Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami, a nakreślimy bezpłatnie i niezobowiązująco, jakie możliwości odszkodowawcze widzimy w Twojej sprawie!

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej