Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 20 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1500 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

20 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 1500
wygranych spraw

Każdy wypadek samochodowy jest inny, ale za każdy można dochodzić pieniędzy

Gdy poszkodowanym jest pasażer – sprawa trafia do sądu

AIF Kancelaria OdszkodowanieSprawa, której finał znalazł się w sądzie, dotyczy wypadku samochodowego z udziałem Klientki AIF Kancelarii, która była pasażerką auta. Po zdarzeniu straciła ona przytomność, a dalsza diagnostyka wykazała stłuczenie głowy, wstrząśnienie mózgu, stłuczenie kilku odcinków kręgosłupa i klatki piersiowej.

Te dolegliwości zmusiły ją do noszenia kołnierza ortopedycznego i zażywania środków przeciwbólowych. Poszkodowana nie mogła wykonywać codziennych czynności, była zdana na pomoc innych osób, co zdecydowanie wpłynęło na jej stan psychiczny.

AIF Kancelaria odszkodowanieAIF Kancelaria zażądała zadośćuczynienia w wysokości 9 tysięcy złotych oraz zwrotu kosztów zakupu leków przeciwbólowych i kołnierza ortopedycznego. Rażąco niska kwota w wysokości 2 tysięcy złotych zaproponowana przez ubezpieczyciela była nie do przyjęcia. Ubezpieczyciel nie wziął pod uwagę ogółu obrażeń fizycznych i cierpień psychicznych. Poszkodowana nie ze swojej winy boryka się do tej pory z ogromnym bólem i ograniczoną sprawnością ruchową, a trudno przewidzieć jakie jeszcze w przyszłości może mieć następstwa ten nieszczęśliwy wypadek. Ponadto, dla tak młodej osoby, jaką jest Klientka AIF Kancelarii, wymuszony i oszczędzający tryb życia jest wyjątkowo dotkliwy, zrezygnowała bowiem z uprawiania sportów i wycofała się z życia towarzyskiego.

AIF Kancelaria odszkodowanieDlatego też AIF Kancelaria skierowała sprawę do sądu wierząc, że właśnie tam odnajdzie sprawiedliwość dla Klientki, która otrzyma adekwatne do wyrządzonej krzywdy zadośćuczynienie.

Gdy wypadek ma miejsce za granicą

Każdego dnia na zagranicznych drogach dochodzi do licznych stłuczek i wypadków z udziałem Polaków. Wielu z nich wciąż nie wie, jak skutecznie dochodzić swoich roszczeń. Dzięki AIF Kancelarii poszkodowani w wypadkach drogowych, również tych, które miały miejsce poza granicami Polski, mogą skutecznie ubiegać się o odszkodowania adekwatne do poniesionych szkód.

AIF Kancelaria odszkodowanieAIF Kancelaria uzyskała odszkodowanie dla Klienta, który poniósł szkodę na terenie Belgii. Podczas jazdy jego samochód dostawczy został uderzony przez inny pojazd, przez co zjechał na pobocze i wywrócił się. Wskutek tego zdarzenia zniszczone zostało całe auto, a roszczenia, z jakimi wystąpiła AIF Kancelaria obejmowały m. in. holowanie i parkowanie samochodu, usuwanie skutków kolizji, rekompensatę utraconych korzyści majątkowych oraz wartości pojazdu, a także koszt jego złomowania.

AIF Kancelaria zajęła się kompletowaniem dokumentacji i w tym celu prowadziła korespondencję w języku flamandzkim.

AIF Kancelaria zwróciła się z roszczeniem swojego Klienta do reprezentanta zagranicznego ubezpieczyciela, a dzięki staraniom i wytrwałości nawiązała kontakt również z belgijską policją, wskutek czego uzyskała niezbędne dokumenty i przystąpiła do ubiegania się o odszkodowanie. Nie zaprzestała swoich działań, gdy ubezpieczyciel przyznał pierwsze kwoty, ponieważ uznała, że są one zdecydowanie zbyt niskie wobec szkody, jaką poniósł Klient i nie rekompensują w pełni jego strat. Podejmowanie dalszych stanowczych kroków i determinacja okazały się doskonałym rozwiązaniem, ponieważ w efekcie ubezpieczyciel wypłacił pokrzywdzonemu łącznie ponad 90 tysięcy złotych obejmując m. in. holowanie i parkowanie pojazdu, koszt biletów autobusowych dla poszkodowanego oraz kosztorys naprawy.

AIF Kancelaria odszkodowanieKompleksowa obsługa AIF Kancelarii obejmująca pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody, prowadzenie korespondencji również w językach obcych wraz z tłumaczeniem materiałów, uzyskiwanie w imieniu Klientów dokumentacji medycznej oraz weryfikacja orzeczeń wydawanych przez ubezpieczycieli daje Klientom poczucie bezpieczeństwa i pomaga w efektywnym zakończeniu sprawy.

Gdy w wypadku umiera ktoś bliski

Nie sposób zmierzyć ogromu cierpienia, kiedy w wypadku samochodowym ginie członek naszej rodziny. Choć żadne pieniądze nie zrekompensują naszej straty, to również w tych najtragiczniejszych przypadkach można zgłosić się do ubezpieczyciela po zadośćuczynienie.

AIF Kancelaria odszkodowanieTak też uczynił Klient AIF Kancelarii, którego siostra wraz z mężem zginęli w wypadku samochodowym, a ich syn został poważnie ranny. Klient był bardzo silnie związany ze swoją jedyną siostrą, z którą utrzymywał bliskie kontakty. Wraz z żoną byli rodzicami chrzestnymi dla syna zmarłej siostry, a po wypadku bardzo długo opiekowali się nim przygarniając do swojego domu i pomagając powrócić do zdrowia fizycznego oraz psychicznego. Klient wziął na siebie również wszystkie obowiązki dotyczące zorganizowania pochówku. Śmierć siostry miała bardzo zły wpływ na jego stan psychiczny oraz zdrowie fizyczne. Czuł się bezradny, osamotniony i przygnębiony. Ta tragedia nigdy już nie pozwoli mu na normalne funkcjonowanie.

AIF Kancelaria OdszkodowaniePoszkodowany zgłosił się do towarzystwa ubezpieczeniowego, które oddaliło jednak jego roszczenia zasłaniając się stwierdzeniem, że nie jest on najbliższą osobą z otoczenia zmarłej. AIF Kancelaria nie mogła zgodzić się z takim oświadczeniem, ponieważ poszkodowany był bratem ofiary, na dodatek pozostającym z nią w bardzo zażyłych relacjach. Jak wyraził Sąd Najwyższy w jednym ze swoich orzeczeń: „najbliższym członkiem rodziny – w zależności od sytuacji – niekoniecznie musi być krewny. To zapatrywanie stanowi – w ocenie składu orzekającego – potwierdzenie stanowiska, że pokrewieństwo nie stanowi podstawowego ani też wyłącznego kryterium bliskości oraz przynależności do rodziny. Obszerny komentarz Sądu Apelacyjnego w Łodzi potwierdza powyższe określając, że: „Jak wskazuje się w doktrynie te z pozoru tożsame pojęcia („najbliżsi członkowie rodziny” i „członkowie najbliższej rodziny”) dotyczą dwóch różnych zbiorów, chociaż posiadających oczywiście część wspólną. Pojęcie „najbliższy członek rodziny” kładzie nacisk na aspekt bliskości relacji z daną osobą, nie odnosi się zaś do samego słowa „rodzina”. W przypadku „członka najbliższej rodziny” aspekt bliskości dotyczy samego kręgu rodzinnego, liczy się sam fakt bycia członkiem tego kręgu, natomiast aspekt bliskości relacji z daną osobą właściwie nie ma znaczenia”. To oznacza, że brat zmarłej, na dodatek utrzymujący z nią za życia bardzo ciepłe i bliskie kontakty jest osobą, która jak najbardziej może domagać się zadośćuczynienia.

Biorąc pod uwagę wstrząs psychiczny i cierpienia moralne wywołane śmiercią siostry, poczucie osamotnienia i pustki jaką doznaje pokrzywdzony oraz rodzaj i intensywność więzi jaka go z nią łączyła, AIF Kancelaria skierowała sprawę do sądu wnosząc o zasądzenie 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia.

 

Paulina Milka

 


AIF Kancelaria odszkodowanie

Jak zlecić odzyskanie odszkodowania?

ARTYKUŁY:

Wypadek samochodowy – dochodzimy odszkodowania na drodze polubownej i sądowej

Wypadek samochodowy – można dojść do porozumienia z ubezpieczycielem

Zostałeś potrącony przez samochód? A może ktoś wjechał w Twój motocykl? – uzyskaj odszkodowanie

Gdy w wypadku umiera ktoś bliski

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej