Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 20 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1500 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

20 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 1500
wygranych spraw

Media o nas. Mec. Rafał Ptak o Nowoczesnych sposobach windykacji dla Gazety Finansowej

AIF Kancelaria w Gazecie Finansowej28 września ukazał się artykuł pt. Nowoczesne sposoby windykacji dla Gazety Finansowej.

Mec. Rafał Ptak jest pełnomocnikiem procesowym AIF Kancelaria, jest również laureatem Forbsa 2012 w kategorii Radcowie Prawni. Przedstawiamy treść tego artykułu.

AIF Kancelaria w Gazecie Finansowej

Telefony, wiadomości SMS, pisemne wezwania do zapłaty
i pisma procesowe to tylko niektóre techniki nacisku na dłużników,
które stosuje się w celu odzyskania wierzytelności.


Przy dochodzeniu wierzytelności tradycyjnie powszechnym sposobem egzekwowania należności jest pisemne wezwanie do zapłaty. Aby zwiększyć efektywność postępowania, dokumentacja pisemna wspomagana jest przez telefoniczne przypominanie. Te formy dochodzenia wierzytelności w dalszym ciągu są bardzo popularne i skuteczne. Jednak, aby zoptymalizować swoje działania, firmy windykacyjne muszą poszukiwać innych rozwiązań.

Następnym tradycyjnym i potrzebnym elementem windykacji są bezpośrednie kontakty z dłużnikiem. Mają one na celu wywarcie większej presji na dłużniku, ustalenie jego sytuacji finansowej oraz zmotywowanie go do spłaty zaległości finansowych. W przypadku bezpośrednich spotkań z dłużnikiem warto takie rozmowy rejestrować, aby w przyszłości uniknąć nieporozumień.
Informacja na wagę złota
Bardzo ważnym czynnikiem w procesie windykacji jest informacja. Dlatego windykatorzy – niezależnie od negocjacji z dłużnikiem poszukują jego majątku. W grę wchodzą nieruchomości lub samochody, będące własnością dłużnika.
Niekiedy zdarzają się dzieła sztuki, ale są to przypadki odosobnione. Istotna jest także znajomość rachunków bankowych dłużnika. Można je zdobyć, niekiedy w prosty sposób, pytając osoby bliskie o banki, jakie odwiedzał dłużnik lub za pośrednictwem ZUS w drodze  egzekucji komorniczej. W przypadku przedsiębiorców przydać się może wiadomość na temat tzw. trzeciodłużników to jest osób, które są dłużnikami naszego dłużnika (np. z tytułu wykonanych prac remontowych).
Informacje te mogą mieć niebagatelne znaczenie w przypadku egzekwowania należności, gdyż wierzyciel, przy  pomocy komornika, może zająć skutecznie wierzytelność. W takim przypadku dłużnik zapłaci bezpośrednio do komornika z pominięciem dłużnika. Zdarza się, że dłużnik ma wielu wierzycieli, a jego majątek  nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich. Koniecznym jest wtedy szybkie prowadzenie windykacji, aby nie zostać wierzycielem bez możliwości zaspokojenia się. Wskazanie w trakcie egzekucji składników majątków nieznanych innym wierzycielom lub komornikom może pozwolić na zrealizowanie celu, jakim jest odzyskanie należności.
Na drodze sądowej
W przypadku braku możliwości odzyskania wierzytelności w drodze polubownej konieczne może być skorzystanie z drogi sądowej. Znając jeden ze składników majątku dłużnika, można w pozwie wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie majątku. Zabezpieczenie, jak wiadomo, chroni przed tym, aby konkretny składnik majątku dłużnika nie „zniknął” w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
Zatem przykładowo, można zabezpieczyć nieruchomość poprzez ustanowienie na niej hipoteki przymusowej czy ustanowienie sądowego zakazu zbywania nieruchomości.
W przypadku zabezpieczenia pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym dokonuje się go poprzez złożenie ich w depozycie sądowym do czasu rozstrzygnięcia procesu.
Jednak to, czy sąd wyda postanowienie o zabezpieczeniu, uzależnione jest od dobrego umotywowania wniosku o zabezpieczenie, a ponadto od postanowienia sądu. Jeżeli sąd nie wyda korzystnego dla wierzyciela postanowienia o zabezpieczeniu, to i tak wierzyciel może być zadowolony. Wynika to z faktu, że wniosek o zabezpieczenie winien być rozstrzygnięty w terminie 7 dni. Jeżeli sąd rozpatruje wniosek o zabezpieczenie, to również z reguły rozpatruje sprawę i może wydać żądany przez wierzyciela nakaz zapłaty. W konsekwencji wierzyciel, nawet jeżeli nie uzyska postanowienia o zabezpieczeniu i tak może mieć nakaz zapłaty wydany przez sąd w terminie 7 dni wraz z wnioskiem o zabezpieczenie.
Bez wniosku o zabezpieczenie prawdopodobne jest,  że taki pozew byłby rozpatrywany od 1 do 3 miesięcy.
Udostępnienie danych
Egzekucja z nieruchomości lub innych wartościowych składników majątkowych dłużnika stanowi ostateczność.
Najważniejszym i najszybszym sposobem odzyskania należności jest ciągłe naprzykrzanie się dłużnikowi ze spłatą długu i w ten sposób wpłynięcie na niego, aby dobrowolnie go zapłacił. Temu rozwiązaniu mogą służyć np. wiadomości SMS z przypomnieniem o zapłacie raty długu.
Bardzo dobrym narzędziem monitowania dłużników jest publiczne udostępnianie ich danych. Oczywiście winno się to odbywać zgodnie z prawem. W praktyce na tej płaszczyźnie rozróżnia się biura informacji gospodarczej, które prowadzą rejestry dłużników oraz listy wierzytelności wystawiane na sprzedaż przez firmy  windykacyjne

Rafał Ptak
Autor jest radcą
prawnym, pełnomocnikiem

AIF Kancelaria


AIF Kancelaria w Gazecie Finansowej

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej