Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 20 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1500 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

20 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 1500
wygranych spraw

Nowe ustawy dotyczące spraw komorniczych. Sprawdź, jak w 2019 roku zmieni się prawo!

Z początkiem 2019 roku w życie wejdą dwie nowe ustawy – ustawa o kosztach komorniczych oraz ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Ustawy te wprowadzają wiele istotnych zmian w zakresie postępowania egzekucyjnego. W poniższym artykule wyjaśniamy, co warto wiedzieć na ich temat.

Co zmienią nowe przepisy w zakresie egzekucji komorniczej?

Z początkiem stycznia 2019 roku w życie wejdą nowelizacje dwóch ustaw, regulujących kwestie związane z egzekucją komorniczą. Dokumenty, o których mowa mają zastąpić dotychczasową ustawę o komornikach i egzekucji z 1997 r. Głównym celem nowelizacji jest zapobieganie nadużyciom, do jakich dochodziło w czynnościach komorniczych. Jak wskazują statystyki, na przełomie ostatnich 6 lat liczba składanych wniosków o pociągnięcie komorników sądowych do odpowiedzialności dyscyplinarnej zwiększyła się o ponad 300 procent.

Oto główne zmiany, które wprowadzi nowa ustawa o komornikach sądowych:

 • obowiązek nagrywania czynności egzekucyjnych – ustawa nakłada na komorników obowiązek udokumentowania czynności przeprowadzanych w terenie. Nagrania mają być zawsze dołączane do akt danego postępowania.

 • ograniczenia w zajęciach mienia – komornik nie może zająć majątku, gdy dłużnik przedstawi dokument potwierdzający, że dane mienie nie jest jego własnością.

 • przymus otwarcia mieszkania – nowelizacja stanowi, że przymusowe otwarcie mieszkania będzie mogło nastąpić tylko w obecności policji.

 • rozszerzenie katalogu mienia niepodlegającego zajęciu – powiększył się katalog ruchomości, których komornik nie będzie mógł zająć, mowa m.in. o lodówce, pralce, kuchence, krzesłach.

 • inwestycje i majątek komorników – zgodnie z literą prawa, komornicy będą zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych. Ograniczeniu podlegać będzie również zakres inwestycji w ich działalność gospodarczą.

 • rewiry, a zaległości w egzekucjach – jak stanowi nowelizacja, komornicy zostają przypisani do rewirów. W sytuacji, gdy wystąpią zaległości w egzekwowaniu należności w sprawach z rewiru, komornik nie będzie mógł przyjmować nowych postępowań z wyboru wierzycieli.

 • nadzór i kontrola – uprawnienia nadzorcze i kontrolne leżące po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zostaną zwiększone. Nowelizacja pozwoli, by Minister z urzędu mógł wszcząć postępowanie administracyjne względem komornika, gdy ten naruszy prawo w sposób znaczący. Ponadto prezesi sądów będą mogli częściej przeprowadzać kontrolę komorników – minimum raz na dwa lata.

 • skarga na czynności komornika – każdy dłużnik otrzyma formularz skargi na czynności komornicze.

 • zakaz przyjmowania nowych spraw do egzekucji – gdy ilość podjętych spraw do egzekucji komorniczej w danym roku przekroczy 5 tys., komornik nie będzie mógł już przyjmować kolejnych.

Nowe przepisy wprowadzą również zmiany w zakresie kosztów komorniczych. Określona zostanie konkretna kwota, która jest należna w ramach tej opłaty. Nie będzie już możliwości wyliczania opłaty proporcjonalnej do średniego wynagrodzenia. Najniższa opłata komornicza wyniesie 150 zł, a najwyższa 50 tys. zł. Stawka ta będzie zależeć od nakładu pracy komornika oraz od wysokości długu. Ponadto, dłużnik będzie miał możliwość złożenia do sądu wniosku o zmniejszenie opłaty, jeśli udowodni, że dana kwota jest dla niego zbyt dużym obciążeniem finansowym. Dodatkowo dłużnicy, którzy spłacą należność w ciągu 30 dni, zapłacą stawkę 3 proc. wartości odzyskanych środków. Opłata sądowa stanie się, zgodnie z nowymi przepisami, daniną państwową. Natomiast wynagrodzenie komornicze będzie na mocy nowych przepisów stanowić prowizję od pobranych opłat. Zmiany w przepisach mają na celu zmianę negatywnego postrzegania komorników sądowych. Egzekucja komornicza stanie się zdecydowanie bardziej przejrzysta dla dłużników i wierzycieli.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej