Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 20 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1500 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

20 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 1500
wygranych spraw

Odszkodowanie dla pieszego za potrącenie – jak uzyskać wysokie środki pieniężne?

odszkodowanie

Niestety statystyki nie napawają optymizmem. Polska wiedzie prym w zestawieniach dotyczących potrącenia pieszych na drogach. Kierowcy nagminnie łamią przepisy, a ich brak ostrożności i nadmierna prędkość stanowią poważne zagrożenie dla innych użytkowników dróg. Piesi, którzy zostali potrąceni mają prawo dochodzenia licznych roszczeń odszkodowawczych. Jak jednak ubiegać się o należne świadczenia, by uzyskać wysokie środki pieniężne?

Kiedy pieszy może uzyskać odszkodowanie?

Przepisy Kodeksu cywilnego określają odpowiedzialność za szkody powstałe w ruchu drogowym. Na mocy art. 436 k.c. kierowca pojazdu na zasadzie ryzyka przyjmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone pieszemu. Oznacza to, że kierowca co do zasady jest zawsze winny zdarzenia drogowego z udziałem pieszych. Istnieją jednak pewne przesłanki wyłączającego go od odpowiedzialności mowa tutaj o winie osób trzecich, pieszego, a także siłach wyższych. Reasumując każdy pieszy potrącony przez samochód, którego zachowanie nie było przyczyną wypadku ma prawo do dochodzenia należnych roszczeń odszkodowawczych. O świadczenia należy wystąpić do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, u którego sprawca zdarzenia wykupił polisę OC. W przypadku, gdy winny wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie posiadał ważnej polisy ubezpieczeniowej podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę roszczeń jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

O jakie roszczenia może ubiegać się poszkodowany pieszy?

Katalog roszczeń odszkodowawczych należnych poszkodowanemu jest bardzo szeroki. W zależności od przebiegu zdarzenia i wpływu na zdrowie poszkodowanego dochodzone świadczenia są indywidualne dopasowywane. Warto jednak wymienić najważniejsze roszczenia należne poszkodowanym pieszym:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu
 • wyrównanie z tytułu utraconego dochodu
 • renta uzupełniająca
 • zwrot kosztów niezbędnych do przekwalifikowania zawodowego

Bardzo istotne przy dochodzeniu odszkodowania jest rzetelne gromadzenie dokumentacji dotyczących zdarzenia drogowego. Poszkodowany pieszy bezpośrednio po zdarzeniu powinien bezwzględnie udać się do najbliższego oddziału ratunkowego w celu oceny wpływu wypadku na jego stan zdrowia. Wszystkie diagnozy, zalecenia i skierowania należy gromadzić, by później móc przedstawić ubezpieczycielowi przebieg leczenia i rokowania na powrót do zdrowia. Wszelkie rachunki za zakup leków, konsultacji medycznych, rehabilitacji, diety są również podstawą do uzyskania stosownego odszkodowania. O ile w przypadku szkody majątkowej, czyli poniesienia zwrotu kosztów poszkodowany może w prosty sposób obliczyć wysokość należnych roszczeń, o tyle dochodzenie zadośćuczynienia jest zdecydowanie trudniejsze. Wysokość odszkodowania za doznaną krzywdę ustala się indywidualnie. Nie znajdziemy żadnych regulacji, które podpowiedziałyby nam jakie środki pieniężne są nam należne. Siła argumentów i rzetelność udowodnienia zaistniałej krzywdy to klucz do uzyskania wysokiego zadośćuczynienia po wypadku drogowym.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej