Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 20 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1500 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

20 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 1500
wygranych spraw

Poradnik poszkodowanego: Jak uzyskać wysokie odszkodowanie za wypadek przy pracy?

odszkodowaniaNiestety dane Głównego Urzędy Statystycznego nie napawają optymizmem. Z roku na rok ilość wypadków przy pracy drastycznie wzrasta. W większości przypadków to pracodawcy nie zapewniają pracownikom bezpiecznych stanowisk pracy. Wadliwy sprzęt, brak odpowiedniego zabezpieczenia, a także brak szkoleń to główne przyczyny wypadków przy pracy. Nie należy jednak załamywać rąk, poszkodowany ma prawo do dochodzenia wysokiego odszkodowania za wypadek w pracy. Kancelaria AIF z Wrocławia prezentuje krótki poradnik dla każdego poszkodowanego.

Wypadek przy pracy – poznaj swoje prawa!

Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, które zostało spowodowane przyczyną zewnętrzną, niezależną od pracownika i doprowadziło do urazu lub śmierci. Zdarzenie zostanie zakwalifikowane do wypadku przy pracy jeśli czynności wykonywane przez pracownika miały związek z poleceniami przełożonego, należały do standardowych czynności na danym stanowisku , a także gdy były realizowane bez polecenia pracodawcy. Pracownik może ulec wypadkowi przy pracy również gdy pozostaje w dyspozycji pracodawcy, ale znajduje się poza siedzibą firmy np. w podróży służbowej.

Jak zgłosić wypadek przy pracy?

Po zdarzeniu pracownik ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia wypadku pracodawcy. Gdy obrażenia ciała nie pozwalają na to, zgłoszenia może dokonać świadek wypadku. Pracodawca ma obowiązek udzielenia pomocy pracownikowi, ustalenia okoliczności i przyczyn zdarzenia. Przełożony musi też zabezpieczyć miejsce wypadku i sporządzić protokół powypadkowy. Dokument ten musi zostać doręczony późniejszym czasie poszkodowanemu, a także inspekcji pracy. Na podstawie zebranych dokumentów pracowników może dochodzić stosownego odszkodowania.

Każdy poszkodowany pracownik ma prawo dochodzenia odszkodowania od:

 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Pracodawcy

Należy podkreślić, że zgłoszenie szkody nigdy nie następuje z urzędu i pracownik ma obowiązek złożenia odpowiednich wniosków we właściwej placówce ZUS. Gdy poszkodowany w należyty sposób udokumentował poniesiony uszczerbek na zdrowiu ZUS może przyznać mu szereg świadczeń m. in.:

 • odszkodowanie – jednorazowe świadczenie dla pracowników, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Ocenę doznanych obrażeń dokonuje lekarz orzecznik ZUS. Od jego orzeczenia przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni.
 • zasiłek chorobowy – otrzymuje go poszkodowany, który stał się niezdolny do pracy na skutek wypadku
 • zasiłek wyrównawczy
 • renta z tytułu niezdolności do pracy
 • renta rodzinna
 • renta szkoleniowa
 • odszkodowania dla rodziny zmarłego poszkodowanego

Odszkodowanie od pracodawcy poszkodowany może dochodzić równolegle do świadczeń uzyskiwanych z ZUS. Pracownik może dochodzić odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu lub rozstrój zdrowia na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Poszkodowany musi udowodnić pracodawcy jego winę za poniesioną szkodę. Tylko wtedy może dochodzić odszkodowania z oc sprawcy. W dochodzeniu odszkodowania za wypadek przy pracy najważniejsze jest zgromadzenie rzetelnej dokumentacji z wypadku i przebiegu leczenia.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej