Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 20 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1500 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

20 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 1500
wygranych spraw

Poznaj skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Uno-money-2070384_960_720padłość konsumencka jest stosunkowo nowym instrumentem prawnym zmieniającym od grudnia 2014 r. ustawę Prawo upadłościowe z dn. 28 lutego 2003 r., ale bardzo istotnym w zakresie postępowania upadłościowego osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Znajomość szczególnie przepisów z tego zakresu, ułatwia podjąć właściwe, przemyślane kroki, związane ze złożeniem wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Nowelizacja przepisów, czy jest potrzebna?

W celu wyjaśnienia konsekwencji, które niesie za sobą ogłoszenie upadłości, należy przypomnieć i wyjaśnić czym ona jest oraz dla kogo przewidziane jest to narzędzie. Upadłość konsumencka toczy się w postępowaniu sądowym, prowadzonym przed sądem w składzie jednego sędziego zawodowego i przewidziana jest dla konsumentów, czyli osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, w sytuacji gdy nie są oni w stanie dokonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Stan ten określa się mianem niewypłacalności. W ustawie używa się również terminu „upadły” – na określenie uczestnika postępowania upadłościowego wobec którego uwzględniono wniosek o ogłoszenie upadłości.

Przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej znajdują się w części trzeciej ustawy Prawo Upadłościowe zatytułowanej – „Odrębne postępowania upadłościowe”.

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka niesie ze sobą bardzo ważne konsekwencje, analogicznie więc do przepisów ustawy, majątek konsumenta staje się „masą upadłości”, którym zarządza wyznaczony przez sąd syndyk. W praktyce oznacza to brak możliwości swobodnego rozporządzania swoim majątkiem. Należy również pamiętać, że w skład masy upadłościowej wchodzi wynagrodzenie w części niepodlegającej zajęciu.Obowiązkiem upadłego jest wskazanie i wydanie syndykowi całego majątku, wraz z dotyczącą go dokumentacją oraz rozliczeniami i korespondencją. Brak dopełnienia tego obowiązku, skutkować może umorzeniem postępowania zgodnie z art. 49110 pkt.2.

Po ogłoszeniu upadłości syndyk przygotowuje spis majątku upadłego, a następnie przystępuje do jego sprzedaży. Syndyk może pisemnie upoważnić upadłego do sprzedaży ruchomości należących do masy upadłości. Jednocześnie z ogłoszeniem upadłości natychmiastowo płatne stają się wszystkie zobowiązania konsumenta zarówno pieniężne, jak i niepieniężne, natomiast upadły będzie mógł zawierać jedynie drobne umowy życia codziennego, jak np. zakup żywności, których pokrycie leży w funduszach nie podlegających zajęciu.

Przemyślane decyzje

Ogłoszenie upadłości cechuje i wyróżnia jeszcze jeden istotny element, a mianowicie, faktyczne działania konsumenta mogą skutkować zmianą decyzji sądu. Nieuzasadnione zerwanie stosunku pracy, może prowadzić do umorzenia postępowania upadłościowego i jednocześnie skutkować utratą szansy na oddłużenie.

Wraz z ogłoszeniem upadłości wstrzymany zostaje bieg postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko konsumentowi.

W gąszczu procedur dotyczących postępowania upadłościowego łatwo o niedotrzymanie wszystkich wymaganych formalności, terminów czy też nawet niewłaściwe wypełnienie wniosku. Warto wtedy poprosić o pomoc, wykwalifikowanego prawnika, zajmującego się tego typu sprawami, który skutecznie i płynnie przeprowadzi cały skomplikowany proces związany z tego rodzaju czynnościami.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej