Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 20 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1500 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

20 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 1500
wygranych spraw

Przedawnienie roszczeń z umów różnego typu. Dowiedz się więcej o terminach określonych przez prawo

Gdy zostanie naruszona strefa własności właściciela do rzeczy będącej w jego posiadaniu, przysługuje mu roszczenie windykacyjne. Może on z nim wystąpić, powołując się na prawo własności, które jest chronione przez system roszczeń. Zależnie od tego, z jakiej umowy wynika dane roszczenie, obowiązuje inny termin przedawnienia. Sprawdź, po jakim czasie przymusowe wyegzekwowanie należności przed sądem przestaje być możliwe. Zapoznaj się z tabelą terminów przedawnień pod tekstem

Roszczenia wynikające z najczęściej zawieranych umów: sprzedaży i o dzieło

Zanim omówimy poszczególne roszczenia określone przez konkretne umowy musimy wspomnieć o tych, objętych fakturą. Dotyczą one przedsiębiorców i przedawniają się po 2 latach. Dokument, jakim jest faktura stanowi ważne potwierdzenie, że doszło do sprzedaży towaru albo wykonania konkretnej usługi, ujętej w umowie. Z windykacją długów między przedsiębiorcami nie warto zwlekać, szczególnie w przypadku spółek, które ogłosiły upadłość.

W Polsce najpowszechniejszą formą umowy, zawieraną na co dzień w różnych okolicznościach, jest umowa sprzedaży. Zobowiązuje ona sprzedawcę do przeniesienia prawa własności danej rzeczy na kupującego oraz do wydania mu jej w zamian za zapłatę w wysokości, określonej w umowie. Jeżeli osoba kupująca rzecz nie ureguluje płatności w należnym terminie, sprzedający może rozpocząć działania windykacyjne. Na dochodzenie należności ma on 2 lata liczone od dnia, w którym minął termin płatności. Gdy te upłyną, roszczenia ulegną przedawnieniu.

Tak samo sytuacja wygląda, kiedy zobowiązanie wynika z umowy o dzieło. Jest to równie często zawierana umowa cywilnoprawna, na podstawie której zleca się wykonanie dzieła, narzucając wykonawcy szczegółowe wytyczne oraz czas, w jakim zobligowany jest on je dostarczyć. Roszczenia z umowy o dzieło mogą dotyczyć np. wykonania projektu, stworzenia strony internetowej czy uszycia garnituru – nie ma to wpływu na termin przedawnienia. Wynosi on 2 lata.

Umowy z trzyletnim terminem przedawnienia. Wyróżniamy ich aż trzy

Zadłużenie może wynikać nie tylko z powszechnie zawieranych umów, ale także z tych mniej znanych, w oparciu o które wykonuje się określone czynności. Wobec czterech z nich wyznaczono trzyletni termin przedawnienia. Oznacza to, że po upływie 3 lat dochodzenie należności przestaje obligować dłużnika do spłaty długu. Umowy, o jakich mowa to:

 • umowa o pracę,
 • umowa agencyjna,
 • umowa o roboty budowlane (gdy nie ma wątpliwości, że zlecona praca nie wynika z umowy o dzieło),

Dodatkowo, po 3 latach przedawnią się też zadłużenia z tytułu czynszu oraz roszczenia, do których podstawą jest ugoda dotycząca działalności gospodarczej zawarta między przedsiębiorcami. Taka ugoda anuluje termin przedawnienia z umowy sprzedaży, jeśli została podpisana po jej zawarciu.

Najdłuższy obowiązujący termin przedawnienia roszczenia wynosi 6 lat i dotyczy roszczeń, które zostały stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu albo innej instytucji, zajmującej się rozpoznawaniem spraw o jakich mowa.

AIF Kancelaria dopilnuje, żeby Twoje roszczenia nie uległy przedawnieniu. Od wielu lat zajmujemy się profesjonalną windykacją należności na rzecz Klientów, którzy zmagają się z nieuczciwymi dłużnikami. Jeżeli obawiasz się, że nie odzyskasz zadłużenia na własną rękę, skontaktuj się z nami i uzyskaj kompleksową pomoc w zakresie windykacji.

Podsumowując, pomocna będzie tabelka skrótowo podsumowująca terminy przedawnień

Tabela przedawnień:

USŁUGAPRZEDAWNIENIE
UMOWA UBEZPIECZENIA3 LATA
SPRZEDAŻ2 LATA
TRANSPORT KRAJOWY12 MIESIĘCY
TRANSPORT MIEDZYNARODOWY15 MIESIĘCY
UMOWA O DZIEŁO2 LATA
UMOWA ZLECENIE2 LATA
ROBOTY BUDOWLANE3 LATA
UMOWA NAJMU3 LATA
POŻYCZKA3 LATA
POŻYCZKA MIEDZY OS. FIZ6 LAT
WYROK SĄDU6 LAT
OBRÓT GOSPODARCZY3 LATA
KAUCJA GWARANCYJNA3 LATA
ODSZKODOWANIE20 LAT OD DNIA WYPADKU / PRZESTEPSTWO
Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej