Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 20 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1500 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

20 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 1500
wygranych spraw

Regres ubezpieczeniowy – kiedy ubezpieczyciel może zażądać zwrotu odszkodowania

dochodzenie odszkodowanPolisa ubezpieczeniowa OC ma zadanie chronić sprawcę wypadku przed ewentualnymi konsekwencjami finansowymi. Instytucja regresu ubezpieczeniowego obejmuje wyjątki, kiedy to firma ubezpieczeniowa może zażądać zwrotu wypłaconych odszkodowań od winnego zdarzenia drogowego. W poniższym artykule przybliżymy, w jakich sytuacjach sprawca poniesie odpowiedzialność finansową za wypadek komunikacyjny.

Prawo nie zawsze „chroni” sprawcę zdarzenia

Odszkodowanie po wypadku stanowi próbę zrekompensowania szkód wyrządzonych poszkodowanym na skutek feralnego zdarzenia. Obowiązek zakupu polisy OC spoczywający na wszystkich właścicielach pojazdów mechanicznych to gwarancja wypłaty świadczeń odszkodowawczych. Dochodzenie odszkodowań to szansa na powrót do życia sprzed wypadku dla każdego poszkodowanego, dlatego kwoty uzyskiwane w ramach świadczeń są znaczące. Powodując wypadek drogowy sprawca nie wypłaca z własnej kieszeni odszkodowań, gdyż obowiązek ten spoczywa na firmie ubezpieczeniowej, u której została zakupiona polisa OC. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej zasady. Mowa o instytucji regresu ubezpieczeniowego regulowanej na gruncie kodeksu cywilnego, kiedy ubezpieczyciel może wystąpić do sprawcy o zwrot całości lub części wypłaconych poszkodowanym rekompensat. Winny wypadku zostanie obarczony konsekwencjami finansowymi gdy:

 • spowodował wypadek w sposób umyślny
 • w czasie zdarzenia był pod wpływem środków odurzających lub alkoholu
 • nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami
 • nabył pojazd na drodze przestępstwa
 • uciekł z miejsca wypadku

Ubezpieczyciel musi udowodnić sprawcy zaistnienie przesłanek regresu!

W wymienionych wyżej przypadkach sprawca nie podlega ochronie gwarantowanej przez polisę OC. To nie zmienia jednak zasad procedury odszkodowawczej dla poszkodowanych, którzy występują z roszczeniami do właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego. Po zrealizowaniu procedury odszkodowawczej ubezpieczyciel może skorzystać z regresu ubezpieczeniowego, czyli zażądać zwrotu środków pieniężnych od sprawcy. Należy podkreślić, że ubezpieczyciel ma obowiązek udowodnić zaistnienie konkretnych przesłanek, które pozbawiają sprawcę ochrony z polisy OC. Ponadto firma ubezpieczeniowa może dochodzić od winnego wypadku jedynie zwrotu sumy wypłaconych odszkodowań. Nie ma możliwości uzyskania zwrotu poniesionych kosztów administracyjnych, które powstały w trakcie postępowania. Warto też wspomnieć, że z regresu ubezpieczeniowego może skorzystać też Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Na podmiocie tym spoczywa obowiązek wypłaty rekompensat dla poszkodowanych w wypadkach, w których sprawca zdarzenia nie posiadał ubezpieczenia OC. I w tym przypadku po zrealizowaniu wypłat rekompensat UFG musi udowodnić zaistnienie przesłanek, które są objęte regresem ubezpieczeniowym. Następnie sprawca zostaje zobowiązany do zwrotu sumy odszkodowań, które zostały przekazane poszkodowanym przez UFG.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej