Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 20 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1500 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

20 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 1500
wygranych spraw

Skarga pauliańska to sposób na dłużników zbywających swój majątek

Skarga pauliańskaWielu dłużników borykając się z piętrzącym się zadłużeniem szuka sposobów na skuteczne ukrycie majątku przed egzekucją. Najczęściej jest on zbywany na rzecz osób trzecich za bardzo niewielkie kwoty lub darowany bliskim. Sposobem na dłużnika, który działa w sposób krzywdzący wierzyciela jest skarga pauliańska.

 

Co to jest skarga pauliańska?

Dłużnicy bardzo często zbywają majątek w celu ochrony posiadanych dóbr przed wierzycielami. Takie działanie wpływa znacząco na pogorszenie sytuacji wierzycieli, którzy nie mogą skutecznie egzekwować swoich należności. Odzyskiwanie wierzytelności może być jednak efektywne, gdyż dłużnicy chwytający się takich sztuczek nie są bezkarni w swoim działaniu. Skarga pauliańska umożliwia uznanie czynności zmierzających do zbycia majątku za bezskuteczne. Oto główne przesłanki umożliwiające skorzystanie ze skargi pauliańskiej:

 • dłużnik dokonuje czynności prawnej w obrębie posiadanego majątku
 • czynność prawna doprowadza do pokrzywdzenia wierzyciela
 • osoba trzecia uzyskuje korzyść majątkową
 • dłużnik w momencie dokonywania czynności był świadom istniejących zobowiązań
 • osoba trzecia wiedziała, że czynność prawna wpływa negatywnie na sytuację wierzyciela lub mogła się dowiedzieć o tym zachowując należytą staranność

Jak sformułować powództwo pauliańskie?

W celu uznania czynności prawnej dokonanej przez dłużnika za bezskuteczną należy skierować powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Warto zaznaczyć, że pozwanym nie jest w tym wypadku dłużnik, ale osoba trzecia, która uzyskała korzyść majątkową. Przedmiotem pozwu jest zawsze wartość wierzytelności należnej wierzycielowi. Bardzo ważną kwestią jest treść żądania, w której należy dochodzić uznania czynności prawnej za bezskuteczną. Niezmiernie istotne jest wskazanie wobec kogo czynność ma zostać uznana za bezskuteczną. Niewłaściwe sformułowanie pozwu może skutkować oddaleniem powództwa! Wierzyciel powinien w pozwie zawrzeć wniosek o zabezpieczenie roszczenia pauliańskiego ze wskazaniem sposobu np. zakazu zbywania, czy obciążenia przedmiotu. Uzyskując prawomocne orzeczenie możemy przystąpić do postępowania egzekucyjnego. Skarga pauliańska to sprawdzony sposób na udaremnienie zbywania majątku dłużnikowi. Wierzyciel nie musi samodzielnie dochodzić bezskuteczności czynności w sądzie. Korzystając z usług kancelarii prawnej uzyskuje wsparcie i reprezentacje doświadczonego prawnika na każdym etapie prowadzenia sprawy. Kancelaria wyręcza klientów w większości czynności prawnych, fachowa pomoc jest nieoceniona dla osób nieposiadających dostatecznej wiedzy prawnej. AIF Kancelaria specjalizuje się w powództwach pauliańskich. Z naszą pomocą każdy wierzyciel może skutecznie dochodzić swoich praw i egzekwować wierzytelność nawet, gdy dłużnik zbywa majątek.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej