Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 20 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1500 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

20 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 1500
wygranych spraw

Udzielenie pożyczki bez umowy. Czy wierzyciel może dochodzić roszczeń na drodze sądowej?

windykacja sądowa

Pożyczka pomiędzy osobami fizycznymi to temat bardzo dobrze znany naszej kancelarii. Niestety w większości przypadków osoby decydujące się udzielić pożyczki znajomemu lub członkowi rodziny nie zawierają żadnej pisemnej umowy. Kiedy spłata należności nie następuje pożyczkodawcy zaczynają szukać sposobu do nakłonienie dłużnika do uregulowania zobowiązania. Czy odzyskanie należności wynikającej z pożyczki pomiędzy osobami fizycznymi jest możliwe? Na to pytanie odpowiemy w dalszej części artykułu.

Pożyczka na tle przepisów kodeksu cywilnego

Prawo umożliwia zawieranie umowy pożyczki w dowolnej formie. Przepisy nie regulują kwestii konieczności zawarcia umowyw formie pisemnej, dlatego pożyczka może być przekazana w oparciu o umowę ustną. Wzmianka o udzieleniu pożyczki potwierdzonej pismem zawarta w art. 720 § 2 k. c. jest jedynie zastrzeżeniem i pożyczkodawca nie jest zobowiązany do stosowania się do tego przepisu. Obserwując też orzecznictwo w tej kwestii możemy zobaczyć, że same sądy nie wypowiadają się zbyt spójnie. Rozbieżność w stanowiskach nie chroni, jednak wierzyciela przed konsekwencjami nie posiadania umowy w formie pisemnej. Brak jej nie powoduje nieważności udzielenia pożyczki, wywołuje jednak bardzo poważne skutki na drodze sądowej dochodzenia roszczeń. Mowa o art. 74 § 1 – 2 k. c., który w przypadku niezachowania formy pisemnej nie zezwala na dowód z zeznań świadków. Warto podkreślić, że przesłuchanie obu stron jest dopuszczalne jedynie kiedy obie wyrażą na to zgodę. Dodatkowo art. 246 k.p.c. opisuje, że w sytuacji, gdy umowa wymaga dla czynności prawnej formy pisemnej dowód w postaci przesłuchania świadków lub stron jest dopuszczalny jedynie, gdy dokument zostanie zgubiony lub zniszczony. Udzielający pożyczki, którzy dokonali przekazania pieniędzy na podstawie przelewu lub pokwitowania są w zdecydowanie lepszej sytuacji, gdyż dokumenty te mogą stanowić dowód w sprawie. Dysponując nimi pożyczkodawca może wkroczyć na ścieżkę postępowania sądowego.

Windykacja sądowa środków pieniężnych od pożyczkobiorcy

Istotną kwestią przy dochodzeniu należności wynikającej z pożyczki jest przestrzeganie okresu przedawnienia. W przypadku pożyczki pomiędzy osobami fizycznymi okres te wynosi 10 lat od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. Zazwyczaj data ta obejmuje dzień zwrotu pożyczki. W tym czasie wierzyciel zobowiązany jest do wniesienia pozwu do sądu. To działanie przerywa skutecznie bieg przedawnienia. Windykacja sądowa prowadzona przez doświadczoną kancelarię prawną pozwala szybko i bez komplikacji przebrnąć przez postępowanie sądowe. Po jego zakończeniu możemy wystąpić do komornika sądowego, który przeprowadzi przymusową egzekucję w celu odzyskania środków pieniężnych wynikających z pożyczki. Na koniec warto podkreślić, że osoby udzielające pożyczki nie powinny zwlekać z oddaniem sprawy do windykacji. Jeśli termin spłaty pożyczki minął, a dłużnik zwleka z regulowaniem zobowiązania należy podjąć stanowcze kroki. Im wierzyciel szybciej zacznie działać tym większe prawdopodobieństwo, że odzyskamy należne środki pieniężne.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej