Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 16 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1350 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

14 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 350
wygranych spraw

Upadłość konsumencka – krótka instrukcja w trudnej sytuacji życiowej

wallet-1688120_960_720Upadłość konsumencka jest dla ludzi w trudnej sytuacji.

 • Nękają Cię windykatorzy?
 • Nie możesz spłacać pożyczek?
 • Masz komorników na głowie?
 • Masz już dosyć tej sytuacji ?

Nasza Kancelaria pomaga wyjść z pętli zadłużenia. Prawo pomaga dzisiaj w ogłoszeniu upadłości, która uwolni Cię od długów.

PROCES OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

WYPEŁNIJ FORMULARZ   

 +48 509 282 574

Oddłużenie dla konsumenta i małego przedsiębiorcy?

Pamiętaj, upadłość może aktualnie ogłosić nawet osoba, która częściowo zawiniła swojej sytuacji.

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, również masz prawo ogłosić upadłość konsumencką i będziesz traktowany jak konsument.

To skuteczny sposób na wyjście z ogromnych długów, z którymi przestaliśmy sobie radzić.

Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oddłużenie niewypłacalnego konsumenta poprzez umorzenie  jego długów w całości lub części. Drugim warunkiem doprowadzającym do oddłużenia jest ustalenie przez sąd, w jakim stopniu dłużnik może spłacić długi. Najczęściej sąd ustala spłatę rat dla każdego wierzyciela możliwych do udźwignięcia przez upadłego oraz spienięża jego wartościowy majątek, taki jak samochód lub nieruchomość.

Jakie warunki trzeba spełniać?

Sąd bierze pod uwagę przede wszystkim fakt, czy jesteśmy w stanie spłacać swoje zadłużenia. W oparciu o najnowsze przepisy z marca 2020, osoby, które nawet „doprowadziły do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyły jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa” także mają prawo do ogłoszenia upadłości. Stopień zawinienia nie stanowi przeszkody w ogłoszeniu upadłości.

Niewypłacalność oznacza utratę zdolności do regulowania swoich zobowiązań  np. rachunków za mieszkanie, prąd, raty kredytowe, pożyczki czy zobowiązania publicznoprawne.

Sąd będzie badał stopień winy dłużnika i od tego będzie uzależniał czas spłaty jego zobowiązań. Może on wynosić 3 lata dla osób, które nieumyślnie popadły w długi (np. przez chorobę lub utratę pracy), oraz do 7 lat dla tych, którzy umyślnie lub przez rażące niedbalstwo doprowadziły do swojej niewypłacalności.

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek?

Nasza Kancelaria pomaga we właściwym uzasadnieniu wniosku o upadłość, żeby sąd stwierdził jak najniższą odpowiedzialność dłużnika za sytuację, jak również stara się uzyskać umorzenie całości długu w sytuacjach nie zawinionych przez dłużnika.

Dla dłużników, którzy nie mają możliwości dokonywania jakichkolwiek spłat, ale ta niezdolność nie ma trwałego charakteru, Kancelaria pomaga uzyskać warunkowe umorzenie zobowiązań bez konieczności płacenia rat.  Jednak upadły przez 5 lat będzie ograniczony w zarządzaniu swoim majątkiem.

Warto zaznaczyć, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być jedynym ratunkiem dla osób, które nie radzą sobie ze swoimi zobowiązaniami. Dodatkowo, to też szansa dla wierzyciela na odzyskanie swoich pieniędzy.

WYPEŁNIJ FORMULARZ 

lub ZADZWOŃ 509282574

+48 713490910

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej