Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 20 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1500 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

20 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 1500
wygranych spraw

Upadłość konsumencka – krótka instrukcja dla zainteresowanych

wallet-1688120_960_720Upadłość konsumencka staje się coraz bardziej popularna. To skuteczny sposób na wyjście z ogromnych długów, z którymi przestaliśmy sobie radzić. Zaznaczmy, że to rozwiązanie dla osób, które popadły w liczne zobowiązania wskutek niezamierzonych działań. Przygotowaliśmy przewodnik, w którym określamy wszystkie najważniejsze informacje odnośnie upadłości konsumenckiej. Zobacz, o czym powinieneś pamiętać!

Kiedy decydować się na ten krok?

Warto krótko wyjaśnić, co kryje się pod pojęciem upadłości konsumenckiej. Najprościej mówiąc jest to postępowanie sądowe, podczas którego można starać się o całościowe lub częściowe umorzenie swoich długów. Zaznaczmy, że upadłość konsumencką można podzielić na trzy etapy: ogłoszenie upadłości i sprzedaż majątku, plan spłaty wierzyciela oraz oddłużenie, czyli likwidację długów, które nie mogą być spłacone w inny sposób. Wyjaśnijmy krótko, jak wygląda postępowanie upadłościowe. W pierwszej kolejności składamy wniosek o ogłoszeniu upadłości. Sąd bada, czy dłużnik spełnił wszystkie warunki, w tym wymóg niewypłacalności i jej niezawiniony charakter. Jeśli sąd pozytywnie rozpatrzy naszą prośbę, wtedy dochodzi do spieniężenia majątku oraz przygotowuje się kompletną listę wierzycieli. Ostatnim etapem jest wspomniane wcześniej oddłużenie. Pamiętajmy, że upadłość konsumencka dotyczy osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Kiedy warunki trzeba spełniać?

Sąd bierze pod uwagę przede wszystkim fakt, czy jesteśmy w stanie spłacać swoje zadłużenia. Jednak nie tylko sama niewypłacalność ma tutaj kluczowe znaczenie. Taka osoba nie może ponosić winy za doprowadzenie do takiej sytuacji życiowej. Zaznaczmy, że rażące niedbalstwo wyklucza oddłużenie. Zgodnie z art. 491⁴ ustawy dotyczącej prawa upadłościowego i naprawczego, sąd oddali wniosek, jeśli w okresie dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku, względem konsumenta toczyło się już postępowanie upadłościowe, które zakończyło się całościowym lub częściowym oddłużeniem.

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek?

Ważną informacją jest to, że postępowanie upadłościowe odbywa się tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta. Dokumentu nie może złożyć ani wierzyciel, ani prokurator. Pismo należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Dokument musi posiadać, między innymi: dane identyfikujące dłużnika, odpowiednie oznaczenie (tytuł) i treść, opisany majątek, listę wierzycieli oraz oświadczenie o braku negatywnych przesłanek umożliwiających ogłoszenie upadłości konsumenckiej. To tylko niektóre informacje, które powinniśmy zamieścić we wniosku. Warto zaznaczyć, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być jedynym ratunkiem dla osób, które nie radzą sobie ze swoimi zobowiązaniami. Dodatkowo, to też szansa dla wierzyciela na odzyskanie swoich pieniędzy.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej