Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 20 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1500 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

20 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 1500
wygranych spraw

Upadłość konsumencka – niewypłacalność jako podstawa jej ogłoszenia

piggy-bank-850607_960_720Upadłość konsumencka jest szansą na ułożenie sobie od nowa wszystkich spraw finansowych. Instytucja ta została uregulowana przez prawodawcę w ustawie Prawo upadłościowe. Akt ten zawiera jednak podstawowy wymóg, który musi zostać spełniony, aby dany podmiot mógł ogłosić upadłość. Otóż jest nim niewypłacalność dłużnika.

Kilka słów o upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to, mówiąc najprostszym językiem, zmniejszenie bądź też umorzenie zadłużenia osoby fizycznej. Ogłoszenie upadłości musi zostać ogłoszone przez właściwy sąd rejonowy, który przeprowadza odpowiednie postępowanie na wniosek dłużnika. Inicjując procedurę powinien on wskazać składniki swojego majątku, co będzie następnie potrzebne w celu zaspokojenia wierzycieli. Odbywa się ono w oparciu o sporządzony plan spłaty. Określone zostają w nim terminy płatności poszczególnych rat oraz ich wysokość.

Czym jest niewypłacalność konsumenta?

Niewypłacalność odnosi się do sytuacji ekonomicznej konsumenta. Otóż mówiąc najkrócej niewypłacalność polega na utracie płynności finansowej, a więc występuje ona, gdy wysokość zadłużenia danej osoby przewyższa wartość składników jej majątku. Niewypłacalność ma duże znaczenie z punktu widzenia ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jest ona bowiem podstawową przesłanką do wszczęcia postępowania w tym przedmiocie. Ważny jest także prawidłowy moment jej ustalenia. Mianowicie, pozwala on na prawidłową ocenę działań dłużnika po jej wystąpieniu.

Niewypłacalność – charakterystyka przesłanki

Jak już wcześniej zostało wspomniane, wystąpienie niewypłacalności po stronie dłużnika jest warunkiem koniecznym do ogłoszenia upadłości. Co niezwykle istotne, konsument nie jest związany żadnym terminem, którego upływ od chwili wystąpienia niewypłacalności uniemożliwiałby złożenie wniosku do sądu. Ważne jest natomiast dalsze zachowanie dłużnika po wystąpieniu niewypłacalności. Otóż konsument nie może działać w żaden sposób z pokrzywdzeniem swoich wierzycieli, a także zaciągać lekkomyślnie kolejnych zobowiązań. Należy jednak dodać, że warunkiem dodatkowym, który także powinien zostać spełniony, aby zaistniał stan niewypłacalności, jest również naleganie ze strony wierzyciela na zaspokojenie jego roszczenia, czyli inaczej mówiąc stanowcze żądanie spłaty zadłużenia.

Dla wystąpienia niewypłacalności po stronie konsumenta nie jest istotny szereg czynników. Mianowicie, wśród nich wskazać należy: liczba wierzycieli, niewykonywanie zobowiązań (bez względu na ich wysokość), powód zaistnienia niewypłacalności oraz charakter należności.

Upadłość konsumencka to ratunek dla wielu osób, które borykają się z problemem nadmiernego zadłużenia. W dzisiejszych czasach bowiem trudno jest funkcjonować bez różnego rodzaju zobowiązań o charakterze finansowym. Dobrze jest jednak mieć świadomość, że w przypadku niewypłacalności, można złożyć wniosek do sądu rejonowego o ogłoszenie upadłości.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej