Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 16 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1350 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

14 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 350
wygranych spraw

Windykacja na koszt dłużnika

Windykacja na koszt dłużnika pozwala na odzyskanie od dłużników nie tylko należności podstawowej, ale również kosztów związanych z windykacją. Klienci nie musza już martwić się, że zlecenie windykacji profesjonalistom jest zbyt drogie. AIF Kancelaria odzyskuje dla swoich Klientów wszystkie należne pieniądze.

Czy zdarzyło się Wam, że zaniechaliście windykacji swojego dłużnika w obawie przed kosztami, które musielibyście ponieść? Wielu wierzycieli bezpowrotnie straciło w ten sposób pieniądze, które powinni otrzymać od nierzetelnego kontrahenta. „Będę musiał zapłacić firmie windykacyjnej, by odzyskać zapłatę od dłużnika? To mi się nie opłaca…Trudno, odpuszczę dług dłużnikowi…” – myślą niektórzy przedsiębiorcy i pozwalają w ten sposób na nieuczciwie zarobkowanie kosztem innych. Jest jednak sposób na rozwiązanie tego problemu: windykacja na koszt dłużnika. To ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych umożliwiająca przerzucenie na dłużników kosztów windykacji. AIF Kancelaria skutecznie odzyskuje od dłużników koszty windykacji, jakie musiał ponieść wierzyciel.

Windykacja na koszt dłużnika – dla kogo?

Celem ustawy o terminach zapłaty jest zachęcanie do stosowania krótkich terminów zapłaty oraz wprowadzenie możliwości rekompensaty za koszty związane z windykacją długu. Do tej pory na profesjonalne działania windykacyjne nie mogli pozwolić sobie wszyscy wierzyciele. Wspomniana ustawa ma ułatwić walkę z niesolidnymi płatnikami niemal każdemu przedsiębiorcy.

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 08 marca 2013 r. (Dz. U. z dnia 28 marca 2013 r.) obowiązuje w przypadku zadłużenia, które:

 • powstało po 27.04.2013 r.

 • powstało między przedsiębiorcami

 • jest wynikiem transakcji handlowej (odpłatny handel towarami, odpłatne usługi).

Należy pamiętać, że aby móc odzyskiwać koszty windykacji od dłużnika, należy je najpierw ponieść. W praktyce oznacza to, że AIF Kancelaria w pierwszej kolejności odzyskuje od dłużnika należność główną (dług podstawowy), a następnie wierzyciel reguluje prowizję ustaloną na podstawie zawartej z AIF Kancelarią umowy. Wówczas możemy dochodzić poniesionych przez wierzyciela kosztów windykacji od dłużnika. Windykacja na koszt dłużnika opiera się na takiej samej procedurze jak w przypadku dochodzenia od dłużnika podstawowego długu: pierwszy krok to etap polubowny, jeśli jednak dłużnik odmawia zapłaty, kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego (windykacja sądowa), a następnie egzekucyjnego (egzekucja komornicza).

Co wierzyciel może uzyskać ?

Wierzyciel ma możliwość dwóch wariantów rekompensat, których może żądać od dłużnika:

 • kwotę 40 Euro przeliczoną na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Ta kwota jest należna wierzycielowi za każdym razem kiedy dłużnik przekroczy termin zapłaty ustalony w umowie bądź na fakturze, niezależnie od rzeczywiście poniesionych kosztów.

 • koszty przekraczające kwotę 40 Euro, jeśli koszty związane z windykacją długu przekroczą wartość 40 Euro.

Koszty windykacji to opłaty jakie wierzyciel musiał ponieść pośrednio lub bezpośrednio, aby odzyskać pieniądze od dłużnika, są to więc: wydatki poniesione w związku ze skorzystaniem z usług prawnika lub firmy windykacyjnej, koszty wywiadu gospodarczego, korespondencji, połączeń telefonicznych, wydatków na paliwo (w przypadku wyjazdów do dłużnika w celu negocjacji), koszty zapytań o dłużnika skierowanych do właściwych instytucji itp. Należy umieć udokumentować ww. wydatki.

Windykacja na koszt dłużnika jest więc możliwa, ponieważ ustawa daje sposobność na obciążenie poniesionymi kosztami windykacji dłużnika, dzięki czemu wierzyciel nie jest stratny i nie musi już zastanawiać się, czy warto oddać windykację nierzetelnego kontrahenta w ręce profesjonalistów. Warto – AIF Kancelarii!

Paulina Milka

AIF Kancelaria sp. z o.o.

Wrocław

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej