Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 20 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1500 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

20 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 1500
wygranych spraw

Wskaźnik poziomu bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej najwyższy od kilku lat

Wzrost wskaźnika bezpieczeństwa prowadzenia działalnościNajnowsze badania Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. pokazują, że poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej jest na najwyższym od pięciu lat poziomie. Ten wskaźnik to cokwartalna ocena pięciu branż biznesowych: dostawców usług finansowych i masowych, przedsiębiorców, przedstawicieli branży budowlanej oraz e-commerce. Pomaga on sprawdzić w jakim stopniu zatory płatnicze wpływają na prowadzenie interesu i ukazują ocenę ekonomiczną przedsiębiorstw.

Obecny wynik wynosi nieco ponad 19 punktów i wzrósł od ostatniego badania o 1,5 punktu. Ostatni wskaźnik o takiej wartości zanotowano na początku 2009 roku. Najbardziej optymistyczne wyniki odnotowano w sektorze dostawców usług finansowych. Grupa ta oraz przedsiębiorców oceniła, że zdolność ich kontrahentów do terminowego regulowania świadczeń poprawiła się, a liczba przeterminowanych wierzytelności zmalała. Jedynie dostawcy usług masowych stwierdzili, że zdolność ich partnerów do terminowych płatności jest niska. Już od kilku miesięcy spada również liczba firm, które oceniają swoje przeterminowane należności na ponad 100 tysięcy złotych, w szczególności w sektorze usług e-commerce i finansowych. Natomiast najwyższy wzrost poziomu zaufania gospodarczego stwierdzono w branży budowlanej. Jest to wynikiem dużej ilości nowych inwestycji w infrastrukturę. Wszystkie badane branże wykazały się entuzjastycznymi ocenami i stwierdziły, że gospodarka powoli, ale systematycznie się rozpędza.

W badaniu pytano również o problem nieterminowych płatności i ich wpływ na prowadzenie działalności. Do 76 % wzrosła ogólna liczba wszystkich respondentów, którzy oceniają tę trudność jako wyjątkowo poważną i zagrażającą stabilności firmy. Najbardziej odczuwają tę przeszkodę dostawcy usług masowych i przedsiębiorcy innych branż, a najmniej dostarczyciele usług finansowych. Nadal nieterminowi płatnicy zdarzają się często, w szczególności w sektorze usług e-commerce (czyli handel elektroniczny), ale ogólnie ten problem jest wskazywany coraz rzadziej, co świadczy o poprawie stabilności ekonomicznej.

Respondenci wypowiedzieli się również na temat działań, jakie wdrożyli lub planują wdrożyć w celu rozwoju swoich firm w roku 2014. Stawiają na nowe inwestycje, wzrost poziomu wynagrodzeń oraz zwiększenie nakładu na reklamę i marketing. Takie odpowiedzi padały najczęściej w branży dostawców usług masowych i e-commerce. Zdecydowanie mniej badanych firm zadeklarowało wzrost poziomu zatrudnienia oraz zwiększenie wydatków na badania w swojej dziedzinie. Około 25 % ankietowanych nie planuje podjęcia żadnych czynności i bazuje na takiej samej strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa jak w zeszłym roku.

Ankietowani opowiedzieli również, z jakich form finansowania korzystali w ubiegłym roku. Około 40 % z nich wsparło się kredytami bankowymi. Byli to najczęściej przedsiębiorcy z branży budowlanej, na drugim miejscu uplasowali się ci z branży e-commerce. Około 20 % firm skorzystało z wcześniej zgromadzonego kapitału, a tylko co dziesiąte przedsiębiorstwo z dotacji unijnych. Najmniej popularne okazało się natomiast emitowanie obligacji.

Paulina Milka

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej