Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 20 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1500 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

20 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 1500
wygranych spraw

Determinacja i profesjonalna pomoc AIF kancelarii realną szansą na odzyskanie pełnego odszkodowania

Skutki potrącenia pieszego mogą być bardzo poważne i ciągnąć się latami, gdyż często obejmują zabiegi operacyjne, a następnie długą rehabilitację. Z jednej strony mamy dramat poszkodowanego, z drugiej postawę towarzystw ubezpieczeniowych, które dążąc do maksymalizacji swoich zysków, odmawiają wypłaty odszkodowań lub znacznie zaniżają ich wysokość.

Na ulicach polskich miast panuje coraz większy ruch. Kierowcy spieszą się, łamią ograniczenia prędkości i nie biorą pod uwagę złych warunków pogodowych. W takich sytuacjach nie trudno o wypadek drogowy, również taki, w którym uczestniczą piesi. Skutki potrącenia pieszego mogą być bardzo poważne i ciągnąć się latami, gdyż często obejmują zabiegi operacyjne, a następnie długą rehabilitację. Z jednej strony mamy dramat poszkodowanego,  z drugiej postawę towarzystw ubezpieczeniowych, które dążąc do maksymalizacji swoich zysków, odmawiają wypłaty odszkodowań lub znacznie zaniżają ich wysokość.

Właśnie w takiej trudnej sytuacji znalazł się Klient AIF Kancelarii, który uległ groźnemu wypadkowi przechodząc przez pasy na zielonym świetle wraz ze swoim psem. Mimo zachowania ostrożności został potrącony przez samochód, którego kierowca, z powodu złej widoczności, nie zauważył pieszego. Poszkodowany odniósł bardzo poważne obrażenia, których wynikiem były wielokrotne operacje, długotrwała hospitalizacja i wieloletnia rehabilitacja. Pokrzywdzony do tej pory nie powrócił do pełnego zdrowia i był zmuszony zrezygnować z pracy zawodowej. Bardzo niskie odszkodowanie wypłacone początkowo przez ubezpieczyciela w żaden sposób nie rekompensowało jego krzywdy.

AIF Kancelaria wystąpiła więc z żądaniem wypłaty 100 000,00 zł kwoty zadośćuczynienia oraz zwrotu dodatkowych kosztów obejmujących koszty opieki, koszty utraconych dochodów, koszty specjalistycznego odżywiania się, wynajmu sprzętu rehabilitacyjnego, zakupu środków pielęgnacyjno-higienicznych, koszty dojazdów osób bliskich do szpitala, koszty zniszczonych podczas wypadku ubrań, zakupu leków oraz leczenia psa. Po otrzymaniu zgłoszenia AIF Kancelarii ubezpieczyciel wypłacił kolejną kwotę zadośćuczynienia, która w dalszym ciągu nie rekompensowała szkody Klienta.

Należy pamiętać, że zadośćuczynienie jest sposobem naprawienia krzywdy fizycznej i cierpienia psychicznego oraz wszelkich ich następstw. Powinno mieć ono charakter całościowy i nie może być kwotą symboliczną, tylko rekompensującą realnie utracone ekonomiczne korzyści. AIF Kancelaria odwołując się od decyzji ubezpieczyciela podkreśliła, że rekompensata musi uwzględniać cały rozmiar doznanej krzywdy, w szczególności okoliczności samego zdarzenia, długotrwałość i intensywność cierpień oraz charakter następstw wypadku, czyli znaczne ograniczenie sprawności fizycznej, silny ból, zła kondycja psychiczna i brak aktywności zawodowej. Po powtórnej analizie zebranych przez AIF Kancelarię dokumentów, towarzystwo ubezpieczeniowe przyznało dodatkową kwotę zadośćuczynienia. Jednak również ta suma w dalszym ciągu nie stanowiła pełnej rekompensaty.

AIF Kancelaria nie poddaje się w walce z ubezpieczycielami i konsekwentnie dąży do wynagrodzenia całej krzywdy, którą poniósł poszkodowany, nawet jeśli wymaga to skierowania sprawy do Sądu – mówi radca prawny zajmujący się w AIF Kancelarii sprawami o wypłatę odszkodowań, mecenas Pan Rafał PtakDlatego w tym przypadku ponownie zwróciliśmy się do ubezpieczyciela z żądaniem wypłaty pierwotnego zadośćuczynienia podkreślając wieloletnie, trwające do teraz, negatywne skutki wypadku dręczące naszego Klienta, komplikacje pooperacyjne, wydłużający się proces leczenia, wymuszoną zmianę stylu życia i dyskomfort psychiczny.

Determinacja prawników AIF Kancelarii sprawiła, że ubezpieczyciel ponownie wypłacił część żądanego odszkodowania, a niedługo później uwzględnił dodatkowe koszty opieki dopłacając kolejną kwotę. Jednak całe wypłacone dotychczasowo Klientowi zadośćuczynienie stanowiło dopiero połowę tego, o które wnioskowała AIF Kancelaria, dlatego ponownie wystosowała ona swoje żądanie do ubezpieczyciela. Podkreśliła kompensacyjną funkcję zadośćuczynienia, która powinna przedstawiać odczuwalną wartość ekonomiczną. – Nie można dawać przyzwolenia na lekceważenie czyjegoś zdrowia, a każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie – mówi mecenas Rafał Ptak. – Dlatego postanowiliśmy skierować sprawę naszego Klienta do Sądu, ponieważ ubezpieczyciel do tej pory nie pokrył wszystkich doznanych przez pokrzywdzonego krzywd fizycznych i psychicznych oraz kosztów, które poniósł w wyniku tego nieszczęśliwego wypadku.

Powyżej przedstawiona sytuacja pokazuje, że nie należy zadowalać się niewielkimi kwotami przyznawanymi przez ubezpieczycieli, jeśli nie rekompensują naszych strat. Okazuje się, że dalsze dochodzenie adekwatnego odszkodowania może przynieść pozytywne efekty i zmusić towarzystwo ubezpieczeniowe do wypłaty kolejnych sum. Jeśli i one okazują się niewystarczające warto skierować sprawę do Sądu i zwiększyć swoje szanse na uzyskanie pełnego zadośćuczynienia. AIF Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w postępowaniu polubownym oraz sądowym konsekwentnie dążąc do uzyskania kwoty, która w pełni pozwoli na zrekompensowanie cierpień fizycznych i psychicznych poniesionych przez poszkodowanych.

Paulina Milka

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej