Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 20 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1500 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

20 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 1500
wygranych spraw

Czasowe ramy dochodzenia roszczeń z umów ubezpieczenia

aifConetntWewPodstawowymi prawniczymi zagadnieniami są terminy, w których możemy dochodzić swoich praw. Ich znajomość to cenna wiedza znacznie ułatwiająca poruszanie się po gąszczu przepisów. W sytuacjach różnorakich nieszczęść losowych, wypadków dobrze jest znać regulacje czasowe wyznaczone przez ustawodawcę. Najczęściej jednak nie wszyscy znamy swoje prawa, ale także możliwości działania na polu dochodzenia roszczeń. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy wskutek wypadku ucierpi nasze zdrowie, dobrze jest znać podstawowy ich zakres, ale także terminy, w których możemy się o nie ubiegać.

Wypadek i co dalej?

Poszkodowani w wypadku często doznają uszczerbku na zdrowiu, który rzutować może na całe dalsze życie – uniemożliwiając wykonywanie pracy, czy podejmowanie codziennych aktywności. Nawet wtedy, gdy spotka nas znacznie mniejsza krzywda w postaci np. złamania, skręcenia lub mniejszych obrażeń ciała, pojawiają się konsekwencje w sferze psychicznej. We wszystkich tego typu przypadkach poszkodowanym należy się odszkodowanie za koszty poniesione na leczenie i rehabilitację. Poza tym przysługuje im również zwrot kosztów za leki oraz poniesionych na dojazdy i opiekę medyczną. W tych bardzo poważnych wypadkach ubiegać się możemy o rentę z tytułu zwiększonych potrzeb albo rentę wyrównawczą. W każdej sytuacji możemy starać się też o zadośćuczynienie za poniesione krzywdy psychiczne i fizyczne.

Czy istnieje jeden termin dochodzenia roszczenia ?

W przypadku roszczeń z umowy ubezpieczenia przedawniają się one z upływem 3 lat. Wyjątkiem są przedawnienia roszczeń z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Tutaj termin roszczeń poszkodowanego o odszkodowania wobec zakładu ubezpieczeń przedawnia się z upływem czasu przewidzianego dla tego roszczenia. Podstawą są przepisy o odpowiedzialności za szkodę, która powstała w wyniku czynu niedozwolonego (deliktu) lub też niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania. Zgodnie z powyższym roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych, a więc z zakresu odpowiedzialności deliktowej m. in. za wypadki drogowe przedawniają się po 3 latach. Jako początek tego okresu przyjmuje się dzień, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobligowanej do jej naprawiania. Nie może to jednak nastąpić później niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące szkodę Mogą zdarzyć się również sytuacje, w których roszczenia z umowy ubezpieczenia OC mają podstawy w zbrodni lub występku. Wówczas roszczenia te ulegają przedawnieniu po upływie lat 20. W takiej sytuacji nie ma znaczenia moment, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie oraz osobie za nią odpowiedzialnej. W przypadku roszczeń osoby małoletniej przedawnienie nie może zakończyć się wcześniej niż po upływie 2 lat od osiągnięcia przez nią odpowiedzialności.

Odpowiedni nadzór i monitoring spraw

Nie tylko terminy w skomplikowanych procesach o odszkodowanie nastręczać mogą wielu trudności. Inne zawiłości prawne, szereg formalności i czynności, które należy podjąć, także składają się na stopień skomplikowania procesów odszkodowawczych. Do szybkości oraz skuteczności uzyskania rekompensaty finansowej za powstałe szkody, potrzebny jest klucz w postaci rozległej wiedzy prawniczej, doświadczenia i skrupulatności, a w sytuacjach walki o odszkodowanie liczy się czas. AIF Kancelaria wykorzystuje każdy z tych atutów, dopasowując się do indywidualnych potrzeb klienta z poszanowaniem jego zdrowia i pieniędzy.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej