Odszkodowanie po wypadku samochodowym to zmora dla wielu poszkodowanych. AIF Kancelaria od wielu lat skutecznie walcz o wysokie odszkodowania dla swoich klientów!

Wypadek samochodowy to traumatyczne wydarzenie, które niesie za sobą wiele negatywnych skutków. Bardzo często poszkodowanemu ciężko odnaleźć się w tak stresującej sytuacji, co skutkuje nieumiejętnym dochodzeniem godnego odszkodowania po wypadku samochodowym od ubezpieczyciela. Nie warto samodzielnie borykać się z tym problemem. Oddając sprawę w ręce doświadczonej kancelarii prawnej mogą Państwo liczyć na zdecydowanie większe środki, niż działając w pojedynkę. AIF Kancelaria od 14 lat reprezentuje swoich klientów w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Z naszą pomocą poszkodowani uzyskują świadczenia nawet o 60% wyższe! Do każdej sprawy przydzielany jest sztab doświadczonych prawników i negocjatorów, ich zadaniem jest wynegocjowanie wysokie odszkodowania w każdej sprawie. AIF Kancelaria pobiera swoją prowizję za efekt. Otrzymamy zapłatę za prowadzenie postępowania jedynie uzyskując wysokie odszkodowanie!

Wypadek samochodowy nie musi przekreślać planów na przyszłość! Zawalcz o wysokie odszkodowanie z AIF Kancelaria i ciesz się szybkim powrotem do zdrowia!

Odszkodowanie po wypadku samochodowym często decyduje o tym jak szybko poszkodowany wróci do zdrowia. Dlatego nie warto godzić się na niskie odszkodowania proponowane przez firmy ubezpieczeniowe. Jak pokazują statystyki z prowadzonych przez AIF Kancelaria spraw dla naszych klientów zdobywamy odszkodowania zdecydowanie wyższe, niż oferowały im towarzystwa ubezpieczeniowe. Nasza kancelaria zajmuje się dochodzeniem roszczeń z tytułu szkody rzeczowej i osobowej. W przypadku tej pierwszej mowa o pojeździe i innych rzeczach uszkodzonych na skutek wypadku. Szkoda osoba obejmuje odszkodowanie za wydatki poniesione na m. in. leki, wizyty lekarskie, rehabilitację, dojazdy do placówek medycznych, opiekę osób trzecich. Ponadto to roszczenie obejmuje też wyrównanie z tytułu utraconego dochodu. W szkodę osobową wpisuje się też zadośćuczynienie za poniesione krzywdy fizyczne i psychiczne. AIF Kancelaria kompleksowo dochodzi wszystkich roszczeń w imieniu swoich klientów. Wystarczy przesłać faxem lu e-mailem dokumenty dotyczące wypadku, a nasi prawnicy po zapoznaniu się ze sprawą nakreślą ścieżkę dochodzenia dla Państwa wysokiego odszkodowania. Zapraszamy też do bezpłatnych konsultacji odszkodowawczych w siedzibie naszej kancelarii we Wrocławiu. Odszkodowanie po wypadku samochodowym uzyskane przez AIF Kancelaria pozwoli na szybki powrót do zdrowia i realizacji obranych planów życiowych!