Spis treści artykułu:

Jeżeli zastanawiasz się, co to jest windykacja lub masz jakiekolwiek pytania związane z egzekwowaniem należności, jesteś w odpowiednim miejscu. AIF Kancelaria już od przeszło 18 lat zajmuje się reprezentacją Klientów z całej Polski, którzy nie mogą odzyskać pieniędzy od dłużników. Egzekwujemy należności na podstawie niezapłaconych faktur oraz odzyskujemy wszelkie koszty, związane z prowadzeniem postępowania – u nas to dłużnik płaci za windykację! Poniżej znajdziesz odpowiedzi i cenne informacje dotyczące tego, czym jest oraz jak działa windykacja należności. Zapoznaj się z naszym poradnikiem dla wierzycieli i świadomie podejmij decyzję o tym, w jaki sposób ubiegać się o zwrot pieniędzy od nierzetelnego kontrahenta.

Windykacja – co to jest?

Bardzo często spotykamy się z pytaniem, co to windykacja. Jako, że stanowi ona główny punkt oferty AIF Kancelarii, spieszymy z wyjaśnieniem. Windykacja są to działania, związane z dochodzeniem roszczeń od dłużników. W tym celu wdraża się odpowiednie czynności, które mają skłonić windykowaną osobę do uregulowania należności, to znaczy zwrotu całej niezapłaconej kwoty. Windykacja to działania zgodne z prawem, prowadzone przez windykatorów w imieniu wierzycieli – według indywidualnie dobranej strategii. Podsumowując, co to znaczy windykacja, można napisać, że: windykacja jest zbiorem działań, pozwalających w legalny sposób odzyskać pieniądze od nieuczciwych kontrahentów. Podstawą do jej przeprowadzenia najczęściej są niezapłacone faktury lub inne dokumenty, z których wynika dług. Dysponując nimi można skutecznie odzyskać należność i uniknąć problemów finansowych, związanych z nieotrzymaniem zapłaty za wykonaną usługę lub dostarczony towar.

Jakie są rodzaje windykacji długów?

Windykacja należności może być prowadzona na trzy sposoby:

  • Pierwszym, który jest stosowany zawsze i w większości przypadków umożliwia pełne odzyskanie długu, jest windykacja polubowna. To rodzaj miękkiej windykacji, polegającej na negocjacjach. Windykator kontaktuje się z dłużnikiem i podejmuje próby porozumienia. Odbywa się to telefonicznie, e-mailowo lub osobiście (tzw. windykacja terenowa). W efekcie, windykator może uzyskać uznanie długu oraz deklarację jego spłaty na określonych warunkach, zaakceptowanych przez wierzyciela.
  • Windykacja należności może też być prowadzona na drodze sądowej. To rodzaj twardej windykacji, która zachodzi, gdy sprawa zostaje skierowana do sądu. Windykacja sądowa ma miejsce, kiedy negocjacje w ramach windykacji polubownej nie przyniosą skutku, a dłużnik konsekwentnie uchyla się od spłaty zaciągniętego zobowiązania.
  • Ostatnim typem działań związanych z odzyskiwaniem długów, jest windykacja egzekucyjna. Zajmuje się nią komornik, który poprzez określone działania, może zająć majątek dłużnika wbrew jego woli. Nasza kancelaria współpracuje z doświadczonymi komornikami z całego kraju. To pozwala nam skutecznie dochodzić należności, również na drodze postępowania egzekucyjnego.

Jak działa windykacja, co daje i ile trwa?

Proces odzyskiwania długów jest złożony, dlatego trudno jednoznacznie wyjaśnić, jak działa windykacja. Jako doświadczeni windykatorzy podejmujemy się spraw o różnej złożoności, za każdym razem stosując inną strategię. Ogólnie rzecz biorąc, windykacja pozwala odzyskać należność, nic przy tym nie tracąc. To od dłużnika zależy, czy zdecyduje się on uregulować zobowiązanie bez wkraczania na drogę sądową. Windykacja daje wierzycielowi szansę na zachowanie płynności finansowej. Bywa bowiem, że z powodu nieotrzymania zapłaty za faktury, firma staje się niewypłacalna i w konsekwencji upada. Wdrażając na czas czynności windykacyjne, można skutecznie zapobiec takiej sytuacji.

Jak to działa oraz jak długo trwa? Odpowiedź będzie inna w każdym przypadku: dłużnik może ulec argumentacji windykatora i spłacić należność już po pierwszej rozmowie lub konsekwentnie unikać odpowiedzialności, zmuszając wierzyciela do rozpoczęcia windykacji sądowej. W ostateczności sprawę przejmuje komornik, doprowadzając do przejęcia nieruchomości lub ruchomości nieuczciwego dłużnika. Windykacja polubowna zwykle trwa do 30 dni. Windykacja sądowa zależy od terminu rozprawy wyznaczonego przez sąd, przy czym nakaz zapłaty można uzyskać w terminie 14-30 dni. Windykacja egzekucyjna trwa najdłużej i nie sposób jednoznacznie wskazać, ile trwa ściąganie należności przez komornika.

Windykacja na koszt dłużnika: co to znaczy?

W AIF Kancelarii prowadzona jest windykacja na koszt dłużnika, w ramach której wierzyciel może wyegzekwować należne mu środki, a także odzyskać pieniądze związane z poniesionymi wydatkami. W praktyce najpierw otrzymuje on zwrot długu, pomniejszony o prowizję w wysokości wskazanej w umowie, a następnie zwrot prowizji. Takie rozwiązanie jest w pełni zgodne z prawem – u nas dłużnik opłaca wynagrodzenie dla kancelarii oraz ponosi wszelkie koszty sądowe. To znaczy, że wierzyciel otrzymuje nie tylko kwotę długu, o którą się ubiegał, ale również zwrot kosztów windykacji, jaki musiał ponieść. Warto dodać, że w AIF Kancelarii windykacja na koszt dłużnika wiąże się z zapłatą prowizji, ponieważ to właśnie ten wydatek stanowi podstawę do ubiegania się o zwrot. Zlecając nam sprawę możesz więc być spokojny o to, że odzyskasz dług bez straty finansowej. Ściągniemy od dłużnika należność, a także koszty windykacji.