W sytuacji, gdy członkowie wspólnoty mieszkaniowej lub właściciele mieszkań należących do wspólnoty zalegają z opłatami, zarząd ma prawo do podjęcia działań windykacyjnych. Pozwalają one wyegzekwować należność od lokatorów, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji materialnej się oni znajdują. Windykacja we wspólnocie mieszkaniowej obejmuje wiele czynności, które pozwalają uchronić wspólnotę przed utratą głównego źródła finansowania. AIF Kancelaria prowadzi sprawy windykacyjne również w tym zakresie. Zachęcamy do kontaktu!

Windykacja we wspólnocie mieszkaniowej to często jedyny sposób na uporanie się z opornymi lokatorami

Najemca, który nie płaci czynszu, może skutecznie zaburzyć funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej. Jako, że opłaty za lokal stanowią podstawowy składnik jej majątku, wszelkie zaległości związane z ich regulowaniem mogą źle wpłynąć na sytuację finansową wspólnoty. Kiedy lokator uchyla się od płacenia, zarząd może podjąć próby wyegzekwowania spłaty zadłużenia na własną rękę lub za pośrednictwem kancelarii prawnej. Windykacja we wspólnocie mieszkaniowej nie jest prosta, a same negocjacje nie zawsze wystarczają, by przekonać najemcę do zapłaty. Jeśli kwota jest stosunkowo niska, doświadczony windykator w większości przypadków będzie w stanie doprowadzić do jej natychmiastowej spłaty. Jeżeli jednak zadłużenie okaże się duże, windykacja we wspólnocie mieszkaniowej będzie musiała przybrać inny kształt. Możliwe jest np. zaoferowanie dłużnikowi długotrwałej pożyczki bankowej. Zamieniając dług na takie zobowiązanie, będzie on mógł na spokojnie go spłacać. W AIF Kancelarii proponujemy ratalny plan spłat, pozwalający odzyskać całą należność w ciągu 12 miesięcy. Dla lokatora takie rozwiązanie jest szansą na zebranie środków, a dla wspólnoty gwarancją odzyskania pieniędzy.

Polubowna windykacja we wspólnocie mieszkaniowej zawiodła? Pozostaje sądowe zabezpieczenie roszczenia

Wspólnocie reprezentowanej przez zarząd nie zawsze udaje się uporać z niepłacącym lokatorem w polubowny sposób. Istnieją jednak inne metody, w ramach których zadłużenie zostaje uregulowane, a wspólnota zachowuje płynność finansową. Jednym z nich jest sformułowanie pozwu oraz wniosku o zakaz sprzedaży nieruchomości albo ustanowienie hipoteki przymusowej. W ten sposób zyskuje się gwarancję zabezpieczenia wierzytelności i pozbawia się najemcę możliwości upłynnienia majątku. Bywa również, że windykacja we wspólnocie mieszkaniowej sprowadza się do eksmisji niechcianego lokatora, choć uzyskanie wyroku nakazującego opuszczenie lokalu to już ostateczność. Jeżeli masz kłopot z niepłacącym najemcą, skontaktuj się z naszymi prawnikami. Zapoznamy się ze szczegółami sprawy, zweryfikujemy wypłacalność dłużnika i zaproponujemy konkretny plan działania. Windykacja jest naszą specjalnością, dlatego powierzając sprawę AIF Kancelarii możesz być pewien, że o Twoją należność będą walczyć eksperci z branży.