Wywiad gospodarczy

AIF Kancelaria ma wieloletnie doświadczenie w zakresie wywiadu gospodarczego. Nasze raporty opieramy na informacjach niejawnych!

AIF Kancelaria to doświadczona wywiadownia gospodarcza, która od wielu lat tworzy rzetelne raporty dla swoich klientów. Wywiad gospodarczy oferowany przez naszą kancelarię gwarantuje uzyskanie wielu informacji pomocnych przy windykacji należności. Planując nawiązanie szerszej współpracy biznesowej warto też sprawdzić swojego potencjalnego kontrahenta. Pełen obraz jego kondycji finansowej pozwoli uniknąć późniejszych trudności w płatnościach. Nasze raporty w dużym stopniu opieramy na informacjach nieoficjalnych oraz uzyskanych z ksiąg wieczystych. Nasi Klienci mając informację o posiadanych przez dłużników nieruchomościach mogą zaplanować strategię prowadzenia egzekucji, zabezpieczenia procesu sądowego albo transakcji.

Raport Prewencyjny o wiarygodności potencjalnego kontrahenta

Jeżeli podpisujecie Państwo kontrakt znacznej wartości – warto sprawdzić wiarygodność przyszłego kontrahenta w oparciu m. in. o jego nieruchomości.

Raport zawiera informacje z KRS oraz dane finansowe ustalane drogą oficjalną i nieoficjalną. Szczególnie cenne informacje dotyczą zgłaszanych wniosków o upadłość oraz informacje od komorników. Ustalamy także informacje o przetargach, w jakich brał udział kontrahent oraz o przyznanych dotacjach.

Warto także przyjrzeć się firmom, z którymi członkowie zarządu są i byli powiązani, jakie są losy tych firm, czy nie zostały doprowadzone do bankructwa lub nie ogłaszały upadłości.

Kolejnym elementem, który warto sprawdzić, to nieruchomości przedsiębiorstwa. Jako jedyna wywiadownia sprawdzamy nieruchomości w całej Polsce! Na podstawie wpisów w księgach wieczystych można ocenić potencjalną wartość nieruchomości, oraz ustalić czy nie toczyła lub nie toczy się z niej egzekucja, czy są obciążenia hipoteczne, czy wpisy dotyczą kredytów czy są to hipoteki przymusowe.

Następnym elementem, który może zdecydować o wiarygodności kontrahenta, to nieruchomości członków zarządu. Fakt ustalenia takich nieruchomości może podnieść wiarygodność samej spółki oraz umożliwić negocjacje na temat sposobu zabezpieczenia roszczeń (np. wekslem lub hipoteką).

Raport do Egzekucji – Wyjawienie majątku dłużnika

W przypadku wszczęcia egzekucji należy wskazać komornikowi majątek, z którego ma prowadzić postępowanie. Brak takiego wskazania i zdanie się na informacje pozyskane przez samego komornika najczęściej decyduje o bezskutecznej egzekucji. Szczególnie cenne informacje dotyczą nieruchomości dłużnika.

Raport zawiera informacje przydatne do egzekucji:

– rachunki bankowe lub banki w których dłużnik ma lub miał konto

– udziały/ akcje w innych przedsiębiorstwach

– wskazanie wierzytelności do zajęcia przez komornika

– wskazanie ruchomości do zajęcia przez komornika (maszyn, pojazdów itp.)

– wskazanie instytucji/ podmiotów do których należy złożyć przez komornika zapytanie o rachunki bankowe dłużnika

– wskazanie ksiąg wieczystych i sposobu prowadzenia egzekucji z nieruchomości (wraz ze wskazaniem właściwego komornika)

Raport o Majątku Członków Zarządu – procesy odszkodowawcze

W przypadku uzyskania bezskutecznej egzekucji przeciwko spółce jawnej, spółce komandytowej, spółce z o.o. i innych spółkach prawa handlowego – można dochodzić należności od wspólników lub członków zarządu.

W przypadku spółek osobowych należy uzyskać adres zamieszkania wspólników oraz skierować do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.

W przypadku spółki z o.o. należy uzyskać adres zamieszkania członków zarządu oraz skierować do sądu pozew o zapłatę w związku z odpowiedzialnością zarządu za nie zgłoszenie wniosku o upadłość.

Raport zawiera informacje o członkach zarządu:

– dane adresowe członków zarządu oraz uzyskane dane identyfikacyjne (NIP, PESEL, nr dowodu osobistego, imiona rodziców)

– wskazanie ksiąg wieczystych i sposobu prowadzenia egzekucji z nieruchomości (wraz ze wskazaniem właściwego komornika) sprawdzane w całej Polsce

– rachunki bankowe lub banki w których ma lub miał, (lub jest duże tego prawdopodobieństwo) konto – jeżeli prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą

– udziały/ akcje w innych przedsiębiorstwach

– wskazanie instytucji/ podmiotów do których należy złożyć przez komornika zapytanie o rachunki bankowe dłużnika

Wyjawienie majątku dłużnika

AIF Kancelaria Sp. z o.o. z Wrocławia jako firma windykacyjna wyspecjalizowana jest w pozyskiwaniu informacji gospodarczej. W naszej pracy posługujemy się różnymi metodami zdobywania danych na temat dłużników:

  • w sposób oficjalny (informacje potwierdzone urzędowo)
  • w sposób nieoficjalny (informacje uzyskiwane od osób i firm mających styczność ze sprawdzanym kontrahentem)
  • uzyskujemy informacje poufne (urzędowe, bankowe, ekonomiczne itp.)

Wywiad gospodarczy polega w szczególności na uzyskiwaniu lub potwierdzaniu informacji dotyczących sytuacji prawnej i finansowej wskazanych przez Państwa przedsiębiorstw.

Do podstawowych informacji, jakie większość ze współpracujących z nami firm pragnie uzyskać lub potwierdzić właściwymi zaświadczeniami należą:

  • określenie formy prawnej przedsiębiorstwa,
  • wynikającej z niej odpowiedzialności spółki,
  • odpowiedzialności członków zarządu, wspólników za zobowiązania przedsiębiorstwa,
  • zbadanie aktualnej sytuacji prawnej danego podmiotu gospodarczego (np. czy toczy się postępowanie upadłościowe, układowe, likwidacyjne, egzekucyjne itp.),
  • ustalenie prawa własności na rzeczach ruchomych i nieruchomościach,
  • określenie sytuacji prawno-ekonomicznej przedsiębiorstwa (zobowiązania podatkowe, zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych a także zobowiązania wobec innych podmiotów gospodarczych),
  • ponadto rzetelne sprawdzanie (ewentualnie ustalanie) kręgu osób uprawnionych do reprezentowania firm i zaciągania w imieniu firmy zobowiązań.

Wywiad gospodarczy dotyczący danego przedsiębiorstwa trwa od 2 do 30 dni. Wynagrodzenie za wykonaną usługę i czas realizacji zlecenia zależą od zakresu wywiadu gospodarczego oraz konieczności formalnego potwierdzenia uzyskiwanych informacji. Zapraszamy do naszej siedziby we Wrocławiu lub kontaktu telefonicznego!

Cennik

ZAKRES WYWIADU GOSPODARCZEGO

WYWIAD  GOSPODARCZY NIERUCHOMOŚCI

WYJAWIENIE MAJĄTKU DŁUŻNIKA

WYJAWIENIE MAJĄTKU CZŁONKÓW ZARZĄDU

Kredyt 50.000

Do egzekucji komorniczej

Proces p-ko członkom zarządu/ klauzula na wspólników

CENA

300 zł

500 zł

700 zł

sprawdzenie, ustalenie i potwierdzenie danych rejestrowych przedsiębiorstwa

Tak

Tak

Tak

ustalenie osób upoważnionych do reprezentacji firmy

Tak

Tak

Tak

sprawdzenie giełd wierzytelności

Tak

Tak

Tak

sprawdzenie upadłości i układów

Tak

Tak

Tak

sprawdzenie komorników

Tak

Tak

Tak

ocena firmy na podstawie danych finansowych, publikacji i danych internetowych

Tak

Tak

Tak

ustalenie powiązań kapitałowych

Tak

Tak

Tak

ustalenie powiązań osobowych

Tak

Tak

Tak

Ustalenie nr PESEL i/lub imion rodziców jako danych identyfikacyjnych

100 zł

100 zł

100 zł

Ustalenie nieruchomości przedsiębiorstwa lub członków zarządu w całej Polsce  (w przypadku ustalenia nr PESEL i/lub imion rodziców)

500 zł za ustalenie księgi wieczystej

100 zł za ustalenie  następnej księgi wieczystej

500 zł za ustalenie księgi wieczystej

100 zł za ustalenie  następnej księgi wieczystej

500 zł za ustalenie księgi wieczystej

100 zł za ustalenie  następnej księgi wieczystej

Analiza ksiąg wieczystych

 

TAK

TAK

TAK

Analiza ksiąg wieczystych – doradztwo w zakresie prowadzenia egzekucji

NIE

100-300 zł100-300 zł

Ustalenie adresu zamieszkania członka zarządu  lub wspólnika spółki osobowej

NIE

NIE

TAK

Fotokopie akt z KRS

 

NIE

NIE

TAK

Bilans

 

Tak

Tak

Tak

sprawozdanie finansowe

 

Tak

Tak

Tak

PDFkliknij i pobierz – Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną