zapytanie o dłużnika

zapytanie o dłużnika

Złóż zapytanie o dłużnika

Prosimy o przesyłanie danych o dłużniku i wierzytelności w celu dokonania wstępnej weryfikacji. Możecie Państwo zadawać pytania naszym pełnomocnikom z działu obsługi klienta drogą mailową i telefoniczną.

Nie pobieramy opłat wstępnych za windykację polubowną

Wyślij faxem na nr +48 71 349 09 14   lub mailem na adres:  info@aif.com.pl  zestawienie wierzytelności z adnotacją: W sprawie zlecenia windykacji wierzytelności oraz kontaktem do Ciebie. Resztą zajmiemy się sami.

Szczycimy się tym, że co do zasady wynagrodzenie pobieramy za skuteczne zrealizowanie wierzytelności. Oznacza to, że jeżeli nie odzyskamy długu, nie otrzymujemy od naszych Klientów wynagrodzenia.

Z tego powodu prosimy o przesłanie danych o dłużniku i wierzytelności w celu dokonania wstępnej weryfikacji. Przed przyjęciem sprawy zawsze sprawdzamy wstępnie wierzytelność i dłużnika. Etap ten ma na celu ustalenie najkorzystniejszej dla Klientów wysokości wynagrodzenia za zrealizowanie wierzytelności i odzyskanie długu.

Analizujemy najważniejsze informacje na temat dłużnika – czy były już prowadzone przeciwko niemu egzekucje komornicze, czy jest zgłoszenie upadłości bądź układu, czy dłużnik działa i jaka jest jego kondycja finansowa, jakie jest przeterminowanie długu.

Dzięki temu macie Państwo gwarancję najkorzystniejszej ceny za skuteczną realizację usługi.