AIF Kancelaria pomoże Ci uzyskać wysokie odszkodowanie za błąd medyczny. Nasi doświadczeni prawnicy skutecznie wynegocjują najlepszą stawkę odszkodowania

Oddając się w ręce lekarza zawsze oczekujemy, że przyczyni się do polepszenia naszego stanu zdrowia lub wyglądu. Niestety do naszej kancelarii stale trafiają klienci, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w skutek nienależytych działań lub ich zaniechania przez podmiot świadczący usługi medyczne. Mowa tutaj oczywiście o lekarzach, lekarzach dentystach, ratownikach medycznych i innych osobach świadczących usługi medyczne. Odszkodowanie za błąd medyczny może być dochodzenie na podstawie prawa cywilnego, a dokładniej odpowiedzialności cywilnej. Aby dochodzić roszczenia odszkodowawczego musi wystąpić związek przyczynowy pomiędzy działaniami lekarza, a powstałą szkodą. AIF Kancelaria opierając się na doświadczeniu i ciągle pogłębianej wiedzy prawniczej skutecznie dochodzi wysokich odszkodowań za błędy medyczne dla swoich klientów. Wiemy jak negatywne skutki niesie niewłaściwe postępowanie personalu medycznego na życie poszkodowanych. Postaw na skuteczną kancelarię i wywalcz wysokie odszkodowanie za błędy medyczne!

Zadowolenie klientów jest dla nas najważniejsze! Powierz nam swoje roszczenie odszkodowawcze i ciesz się wysokim wpływem gotówki na konto!

AIF Kancelaria wychodząc na przeciw swoim klientom nie pobiera żadnych opłat wstępnych za przyjęcie sprawy. Nasze wynagrodzenie pobierane jest w postaci prowizji za skutecznie uzyskane odszkodowanie. Działamy na zasadzie efektu, co daje Ci pewność do wysokiej motywacji w podejmowanych przez AIF Kancelaria działaniach.

O jakie świadczenia mogą ubiegać się nasi klienci?

Odszkodowanie – klienci, którzy na skutek błędów medycznych doznali uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia mogą ubiegać się o odszkodowanie. Bardzo ważne jest udowodnienie, że dochodzona kwota jest zasada. Doświadczeni prawnicy AIF Kancelaria skutecznie negocjują wysokość odszkodowania dla wszystkich klientów. Podstawą do dochodzenia tego roszczenia jest zgromadzona dokumentacja medyczna, rachunki i paragony za poniesione koszty leczenia.

Zadośćuczynienie – to swoista rekompensata za poniesione cierpienie psychiczne i fizyczne na skutek doznanych krzywd. Niestety poszkodowani dochodzący samodzielnie tego roszczenia mają problem z właściwą argumentacją. Zadośćuczynienie ma charakter uznaniowy, dlatego z pomocą naszych prawników i właściwej argumentacji każdy poszkodowany może uzyskać wysokie kwoty.

Renta – to świadczenie przysługujące osobom, które utraciły możliwość pracy zarobkowej. Poszkodowani, którzy utracili część dochodu na skutek błędów medycznych mogą także ubiegać się o rentę wyrównawczą.