Windykacja sądowa jest to drugi etap odzyskania należności od dłużnika. Kiedy polubowne próby rozwiązania sprawy nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, wierzyciel kieruje ją do sądu, celem uzyskania nakazu zapłaty. Niemal 90% dłużników po otrzymaniu takiego nakazu, podejmuje decyzję o spłacie całej należności. Windykacja sądowa jest więc skuteczną metodą egzekwowania roszczeń. Zlecając usługę windykacji AIF Kancelarii, wierzyciel oszczędza na kosztach procesu i dysponuje pomocą zespołu prawnego, wyspecjalizowanego w danej dziedzinie. Prowadzimy zarówno postępowania sądowe, jak też egzekucyjne, więc nasi Klienci otrzymują kompleksową usługę, w ramach której odzyskują cały dług.

Co to jest windykacja sądowa i jak przebiega? Wyjaśniamy, co warto wiedzieć jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu

W AIF Kancelarii z niepokojem obserwujemy, że zjawisko uchylania się od płatności jest coraz bardziej powszechne. Kontrahenci nie dotrzymują terminów i czują się przy tym bezkarni, zaciągając kolejne długi. Taka sytuacja stanowi odpowiedni powód, by dowiedzieć się, co to jest windykacja sądowa. Może się bowiem okazać, że dochodzenie należności w sądzie będzie jedynym sposobem na nieuczciwego partnera w biznesie. Prowadzona w AIF Kancelarii windykacja sądowa jest to skuteczna forma konfrontacji z dłużnikiem, nierespektującym terminów płatności. Zazwyczaj już w ciągu 3 dni przygotowujemy odpowiednio sformułowany pozew. Zawarte w nim argumenty mają przekonać sąd, co do zasadności wydania nakazu zapłaty. Jego uzyskanie oznacza już połowę sukcesu. Pozwany, czyli dłużnik, ma od tej pory 14 dni na spłatę całego zobowiązania wraz z kosztami.

Windykacja sądowa, a może Elektroniczne Postępowanie Upominawcze? Sprawdź, na czym polega EPU i czemu rekomendujemy to rozwiązanie

Windykacja sądowa to skomplikowany proces, który w wielu przypadkach wiąże się z komplikacjami. Dłużnik ma prawo złożyć sprzeciw, sąd może uznać roszczenie za bezzasadne, nakaz zapłaty może być niemożliwy do dostarczenia… Doświadczeni prawnicy dopilnują jednak, aby procedura była wolna od błędów i pozwoliła wierzycielowi na odzyskanie należności. W AIF Kancelarii przed skierowaniem sprawy do sądu właściwego, w większości przypadków rekomendujemy skorzystanie z E-Sądu. W Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym również możemy uzyskać nakaz zapłaty, jednocześnie obniżając koszty windykacji. Jeśli zastanawiasz się, co to jest windykacja sądowa w formie elektronicznej, wyjaśniamy. To procedura, która odbywa się drogą internetową i skutkuje dokładnie tym samym, co postępowanie w sądzie tradycyjnym. Jest przy tym tańsza oraz znacznie szybsza. Trudność polega na tym, że E-Sąd nie zawsze stwierdza zasadność wydania nakazu zapłaty, co jest jednoznaczne z koniecznością skierowania sprawy do sądu tradycyjnego. Nie mniej EPU to zawsze dobry początek, a zarazem szansa na odzyskanie długu w krótkim czasie. Jeśli nierzetelny kontrahent i zaciągnięte przez niego zobowiązania spędzają Ci sen z powiek, nie zwlekaj z działaniem! Specjaliści z AIF Kancelarii w Twoim imieniu uzyskają nakaz zapłaty i obarczą dłużnika kosztami windykacji. Skontaktuj się z nami, by poznać szczegóły!