AIF Kancelaria

20 lat doświadczenia

AIF Kancelaria

20 lat doświadczenia

 

Windykacja

Szybkie negocjacje Uzyskiwanie bezsporności Zwrot prowizji od dłużnika

Wywiad gospodarczy

Ustalanie majątku
Ustalanie nieruchomości
Sprawdzanie wiarygodności

Procesy sądowe

4 X tańszy sąd – ESĄD
Skarga pauliańska
Przeciwko zarządowi

Odszkodowania

Szybkie negocjacje
Uzyskiwanie bezsporności
Pełna reprezentacja Klienta

Doradztwo prawne

Działalność firm i podatki
Sprawy majątkowe i spadkowe
Upadłości konsumenckie

EGZEKUCJA KOMORNICZA

AIF KANCELARIA TO WYWIADOWNIA GOSPODARCZA Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM. Z NASZYM UDZIAŁEM EGZEKUCJA KOMORNICZA MOŻE BYĆ SZYBKA I SKUTECZNA!

AIF Kancelaria współpracuje ze sprawdzonymi komornikami. Wieloletnia współpraca sprawia, że egzekwowanie należności przebiega niezwykle szybko. Należy podkreślić, że wierzyciel jest zobowiązany wskazać komornikowi majątek, z którego chce dochodzić swojej wierzytelności. Nierzetelne przygotowanie może skutkować bezskuteczną egzekucją. AIF Kancelaria ma w swojej ofercie usługę wywiadu gospodarczego. Ustalając składniki majątkowe dłużnika możemy dochodzić skutecznie należności naszych klientów.

Skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego jest ostatecznością. Skuteczność postępowania egzekucyjnego zapewniana jest dzięki następującym działaniom:

  • oddajemy sprawy do sprawdzonych komorników,
  • dostarczamy komornikom raport dotyczący majątku dłużnika,
  • wskazujemy przedmiot egzekucji oraz miejsce lokalizacji środków pieniężnych, z których może być przeprowadzona egzekucja,
  • nadzorujemy postępy egzekucji,
  • aktywnie wspomagamy licytację z ruchomości i nieruchomości dłużnika.

Szczególną efektywność na etapie egzekucji zapewnia „windykacja bezpośrednia” realizowana w poprzednich etapach oraz przeprowadzony wywiad gospodarczy. Egzekucja komornicza jest bardzo trudnym postępowaniem nie warto porywać się na nią bez odpowiedniego przygotowania!

KLUCZEM DO SKUTECZNEJ EGZEKUCJI WIERZYTELNOŚCI JEST RZETELNIE PRZEPROWADZONY WYWIAD GOSPODARCZY. AIF KANCELARIA ZAJMUJE SIĘ USTALANIEM MAJĄTKU DŁUŻNIKÓW JUŻ OD NIEMAL 20 LAT!

AIF Kancelaria dokonuje wywiadu gospodarczego o dłużnikach w zakresie:

  • opinii o wiarygodności potencjalnego klienta na etapie postępowania polubownego
  • ujawnienia majątku dłużnika

Korzystamy z własnych wywiadowców, jak również z raportów współpracujących z nami wywiadowni gospodarczych oraz detektywów. AIF Kancelaria jako firma windykacyjna wyspecjalizowana jest w pozyskiwaniu informacji gospodarczej. W naszej pracy posługujemy się różnymi metodami zdobywania danych na temat dłużników:

  • w sposób oficjalny (informacje potwierdzone urzędowo)
  • w sposób nieoficjalny (informacje uzyskiwane od osób i firm mających styczność ze sprawdzanym kontrahentem)
  • uzyskujemy informacje poufne

To od wierzyciela zależy jakie komornik wykona czynności w trakcie egzekucji komorniczej. Zawsze należy pamiętać, że wskazując sposoby egzekwowania długu zobowiązujemy komornika do określonych działań. Wypełniając w niewłaściwy sposób wniosek egzekucyjny bez wskazania konkretnych składników majątkowych skazujemy się na bezskuteczną egzekucję! Nie warto tracić czasu, pieniędzy i nerwów. Oddając sprawę AIF Kancelaria zyskują Państwo pewność, że będziemy prowadzić windykację w sposób rzetelny.

Aby skierować postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi, trzeba dysponować fachową wiedzą. Nie obejdzie się bez pomocy AIF Kancelarii

Postępowanie egzekucyjne to ostatni krok, związany z odzyskiwaniem należności od nieuczciwego kontrahenta. Wiąże się on z zajęciem majątku dłużnika, przy czym majątek ten może mieć formę ruchomego, jak i nieruchomego. Egzekucja leży w kompetencjach komornika – to on dokonuje zajęć, co jest możliwe na podstawie tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności oraz wniosku wierzyciela przeciwko dłużnikowi. Komornik może przejąć wynagrodzenie, emeryturę lub rentę dłużnika, a także należące do niego nieruchomości lub ruchomości. Wyróżniamy więc dwa podstawowe typy egzekucji:

• egzekucja świadczeń pieniężnych,

• egzekucja świadczeń niepieniężnych.

Co istotne, postępowanie egzekucyjne wszczyna się na wniosek wierzyciela, nigdy natomiast z urzędu. W tej kwestii służymy kompleksową pomocą. Prawnicy z AIF Kancelarii przygotują zarówno wniosek, jak i wymagane załączniki. Dzięki współpracy z najlepszymi komornikami, możemy zagwarantować szybkie rozpatrzenie dostarczonych dokumentów. W efekcie komornik rozpocznie procedury egzekwowania pieniędzy. Słowem, egzekucja zostanie rozpoczęta.

Gdy egzekucja komornicza jest konieczna, sprawę przejmuje komornik. Co powinieneś wiedzieć, jako wierzyciel?

Tylko w teorii egzekucja z rachunku bankowego, gdyż ta najczęściej ma miejsce, jest prosta. W rzeczywistości komornik musi przeprowadzić złożone działania, w tym m. in. zgromadzić potrzebne informacje na temat rachunku dłużnika. Nie zawsze na koncie znajduje się egzekwowana kwota. Wówczas komornik musi je zablokować i porozumieć się z dłużnikiem, np. ustalając ratalny plan spłaty należności. Wraz z upływem kolejnych dni, naliczane zostają odsetki, a kwota należności rośnie. Egzekucja z rachunku bankowego, zarówno indywidualnego, jak i wspólnego, wiąże się z przestrzeganiem określonych zasad. Komornik nie może przejąć np. świadczeń alimentacyjnych ani środków, wypłacanych w ramach programu Rodzina 500 plus. Postępowanie egzekucyjne kończy się pomyślnie, gdy komornik wyegzekwuje całą kwotę. Inne możliwe scenariusze to umorzenie na wniosek wierzyciela lub wynikające z bezskuteczności. AIF Kancelaria posiada niemal 20-letnie doświadczenie w windykacji długów. Skontaktuj się z nami, a doprowadzimy do tego, że odzyskasz środki, które Ci przysługują!