Skuteczna windykacja polubowna tylko z AIF Kancelaria. Skorzystaj z pomocy naszych doświadczonych widykatorów i odzyskaj swoje pieniądze w przeciągu 30 dni!

Wielu przedsiębiorców boryka się z kontrahentami nie płacącymi w terminie. Takie zachowanie to „lampka ostrzegawcza”, która powinna wywołać stanowcze działania. Brak zapłaty należności to znak, że dłużnik boryka się z kłopotami finansowymi lub celowo nie spłaca licząc na „tani kredyt” z Państwa strony. AIF Kancelaria wie jak ważnym momentem w windykacji przedsiębiorstw jest etap polubowny. To od jego powodzenia zależy szybkość spłaty zadłużenia w całości lub w dogodnych dla klienta ratach. Nie warto zwlekać z windykacją dłużnika, czas działa na Państwa niekorzyść. Istnieje duże prawdopobieństwo, że dłużnik w tym czasie zadłuża się u innych kontrahentów lub upłynnia swój majątek! Zwlekanie z windykacją polubowną jest też ryzykowne w przypadku spółek, które mogą ogłosić upadłość! Windykacja polubowna z AIF Kancelaria odbywa się bezzaliczkowo. Wystarczy przesłać do nas dokument, z którego wynika dług, a nasi doświadczeni pracownicy sprawdzą wypłacalnośc kontrahenta i przygotują dogodną propozycję współpracy.

AIF Kancelaria to gwarancja skuteczności windykacji polubownej! Ponad 75% spraw naszych klientów rozwiązujemy na etapie polubownym!

Windykacja polubowna prowadzona przez AIF Kancelaria ma na celu przeprowadzenie szybkich działań przynoszących efekt w postaci spłaty należności przez dłużnika. Wykorzystujemy zawsze narzędzia adekwatne do rodzaju wierzytelności. Zajmujemy się należnościami powstałymi pomiędzy przedsiębiorcami, jak także  wierzytelnościami osób fizycznych. Windyaktorzy AIF Kancelaria zawsze korzystają ze wszystkich możliwych form kontaktu z dłużnikiem:

  • wezwań wysyłanych pocztą tradycyjną
  • korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną
  • komunikatów SMS
  • rozmów telefonicznych

AIF Kancelaria wyróżnia się indywidualnym podejściem do negocjacji z każdym dłużnikiem. Zawsze dostosowujemy podejmowanie czynności do potrzeb i specyfiki danej sprawy. Windykacja polubowna ma na celu uzyskanie od dłużnika deklaracji spłaty zadłużenia, a także wyegzekwowanie płatności w terminie do 10 dni! Istnieje też możliwość zawarcia wiążącej ugody z dłużnikiem, która gwarantuje terminową spłatę zadłużenia w ratach. Zawsze monitorujemy regulowanie zobowiązania do całkowitego rozwiązania sprawy! Nie warto podejmować rozmów z dłużnikiem na własną rękę! Zawarcie nieprawidłowej ugody może skutkować opóźnieniem spłaty długu, a nawet ograniczeniem należności! Warto oddać dłużnika w ręce profesjonalistów, którzy szybko i efektywnie przeprowadzą proces windykacji.