Nieszczęśliwy wypadek w pracy? Zawalcz o wysokie odszkodowanie z AIF Kancelaria!

Wypadek w pracy to szczególnie  zdarzenie, które niesie dla poszkodowanego wiele negatywnych następstw. Niestety wielu pracowników boi się dochodzić należnego odszkodowania ze strachu przed utratą zatrudnienia. Nie warto odbierać sobie szansy na wysoki zastrzyk gotówki, który umożliwi szybki powrót do zdrowia! Jeśli wypadek nastąpił z winy pracodawcy jest on zobowiązany do naprawy powstałej szkody. Z AIF Kancelaria masz szanse na wysokie odszkodowanie za wypadek w pracy. Wystarczy skontaktować się z naszymi pracownikami telefonicznie lub przesłać faxem lub skanem zebraną dokumentację w sprawie. Na podstawie otrzymanych danych przygotujemy propozycję rozwiązania sprawy!

Doświadczeni prawnicy AIF Kancelaria wywalczą dla Ciebie najwyższe odszkodowanie!

W roszczeniu odszkodowawczym z tytułu wypadku przy pracy najważniejsze jest udowodnienie nieprawidłowości zaistniałych w miejscu wykonywania czynności służbowych. Nasi prawnicy pomogą w skompletowaniu potrzebnej dokumentacji i ustaleniu świadków wypadku. Im więcej dowodów w sprawie tym lepiej!

Poszkodowany w wypadku przy pracy ma szansę na odszkodowanie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także o zadośćuczynienie za poniesioną krzywdę fizyczną i psychiczną od pracodawcy. Ma on również obowiązek pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji! Jeśli w miejscu pracy zostały zaniedbane zasady BHP poszkodowanemu należne jest bezwzględnie zadośćuczynienie. Nasi prawnicy zawsze skutecznie dążą do udowodnienia, że wina jest po stronie pracodawcy, a w miejscu wykonywania obowiązków wystąpiły rażące nieprawidłowości. AIF Kancelaria nie pobiera żadnych opłat za przyjęcie sprawy. Naszym wynagrodzeniem jest prowizja po uzyskaniu wysokiego odszkodowania dla klienta! Działamy skutecznie na terenie całego kraju i również poza granicami! Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego spotkania w siedzibie naszej firmy we Wrocławiu!