windykacja w Warszawie

 • windykacja bezzaliczkowa w Warszawie
 • przenosimy procesy do Wrocławia
 • finansowanie procesów sądowych
 • egzekucja przez sprawdzonych komorników
 • renomowana Kancelaria z Wrocławia
 • ZLECENIE WINDYKACJI

Windykacja polubowna w Warszawie do 30 dni

AIF Kancelaria w konsekwentny sposób skraca proces windykacji polubownej do 30 dni od daty odbioru wezwania do zapłaty listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

AIF Kancelaria przyjmuje zlecenia windykacji wierzytelności bez zaliczek.

Przenosimy procesy z Warszawy do Wrocławia

AIF Kancelaria jest spółką windykacyjną, która prowadzi procesy na swój rachunek. Wstępujemy w miejsce Klienta do procesu, dzięki temu mamy prawo prowadzić postępowanie sądowe we Wrocławiu.

Sądy we Wrocławiu działają bardzo szybko. Z reguły w terminie 14-30 dni sąd wydaje nakaz zapłaty i w rozsądnych terminach wyznacza rozprawy.

Finansowanie procesów sądowych

AIF Kancelaria finansuje koszty zastępstwa procesowego w postępowaniach nakazowych. Każdorazowo wyznaczamy prawnika lub zespół prawny specjalizujący się w danej dziedzinie prawa. Nasi Klienci oszczędzają na kosztach procesu średnio 2.400 zł do ponad 20.000 zł (przy sprawach o dużej wartości).

Koszty zastępstwa procesowego dochodzimy od dłużników, przez co mają Państwo gwarancję, że AIF Kancelaria będzie w 100% zdeterminowana do odzyskania długu (w tym należnych kosztów zasądzonych na każdym etapie postępowania).

Egzekucja przez sprawdzonych komorników

Współpracujemy ze skutecznymi Komornikami. Jeżeli mieliście Państwo kontakt z kancelariami komorniczymi w Warszawie wiecie, jak trudno znaleźć Komornika współpracującego z wierzycielem przy egzekucji.

Skuteczność postępowania egzekucyjnego zapewniana jest dzięki następującym działaniom:

 • oddajemy sprawy do sprawdzonych komorników,
 • dostarczamy komornikom raport dotyczący majątku dłużnika,
 • wskazujemy przedmiot egzekucji oraz miejsce lokalizacji środków pieniężnych, z których może być przeprowadzona egzekucja,
 • nadzorujemy postępy egzekucji,
 • aktywnie wspomagamy licytację z ruchomości i nieruchomości dłużnika.

Zespół prawników, radców prawnych oraz adwokatów zajmujący się sprawami sądowymi

AIF Kancelaria prowadzi etap postępowania sądowego i egzekucyjnego poprzez prawników z Kancelarii Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy.

W zależności od charakteru postępowania AIF Kancelaria pokrywa całość lub część kosztów zastępstwa procesowego. Większość spraw dzięki naszym działaniom na drodze polubownej staje się bezspornych i w pełni wymagalnych co umożliwia szybkie wydanie nakazu zapłaty przez sąd. Dzięki temu możemy Państwu zaoferować obsługę prawną wierzytelności na bardzo przystępnych warunkach.

ZLECENIE WINDYKACJI

Wyślij faxem na nr +48 71 349 09 14   lub mailem na adres:  info@aif.com.pl  zestawienie wierzytelności z adnotacją: W sprawie zlecenia windykacji wierzytelności oraz kontaktem do Ciebie. Resztą zajmiemy się sami.

Prześlemy szczegółową ofertę oraz poprosimy o przesłanie danych o Państwa dłużniku i wierzytelności. Przed przyjęciem sprawy sprawdzamy wstępnie kondycję dłużnika oraz badamy dokumentację. Etap ten ma na celu ustalenie najkorzystniejszej dla Klientów wysokości wynagrodzenia za zrealizowanie wierzytelności i odzyskanie długu.

Analizujemy najważniejsze informacje na temat dłużnika – czy były już prowadzone przeciwko niemu egzekucje komornicze, czy jest zgłoszenie upadłości bądź układu, czy dłużnik działa i jaka jest jego kondycja finansowa, jakie jest przeterminowanie długu. Dzięki temu macie Państwo gwarancję ustalonej ceny za skuteczną realizację usługi.