Giełda wierzytelności
Giełda Wierzytelności

Giełda Wierzytelności AIF Kancelaria

Więcej informacji o Giełdzie Wierzytelności, zamieszczaniu bezpłatnych ogłoszeń, składaniu ofert zakupu wierzytelności

Szukasz konkretnego dłużnika?

Kliknij tutaj, Włącz przycisk F3 i wpisz nazwę dłużnika.

 

 

Bezpłatne ogłoszenie na Giełdzie Wierzytelności

Zamieść bezpłatne ogłoszenie o sprzedaży długu na Giełdzie Wierzytelności.

Masz już konto? Zaloguj się tutaj.

Zarejestruj się: Rejestracja

lub wyślij faxem na nr +48 71 349 09 14 lub mailem na adres: info@aif.com.pl zestawienie wierzytelności z adnotacją: Giełda Wierzytelności oraz kontaktem do Ciebie. Resztą zajmią się nasi pracownicy.

Nie pobieramy opłat za wpis informacji o wierzytelności, nie musisz także płacić potem za jej utrzymanie, nie musisz zlecać windykacji, do niczego nie zobowiązujemy naszych Klientów.

Giełda Wierzytelności pobiera wynagrodzenie dopiero przy sprzedaży wierzytelności w wysokości od 3 do 5 % jej wartości.

kliknij w link i pobierz REGULAMIN.pdf

wróć do Giełdy Wierzytelności

Co to jest Giełda Wierzytelności

AIF Kancelaria otworzyła bezpłatną otwartą Giełdę Wierzytelności przeznaczonych do sprzedaży. Jest to platforma wymiany informacji o krajowych rejestrach długów i dłużników.

Nie jest Biurem Informacji Gospodarczej, takim jak: InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów (KRD), ERIF. Jako portal zajmujący się pośrednictwem i obrotem wierzytelnościami zapewnia dostęp do informacji o długach i dłużnikach bez pobierania opłat i abonamentu.

Giełda jest pozycjonowana w wyszukiwarkach internetowych, o jej skuteczności można przekonać się wpisując w google.pl nazwę dłużnika z listy. Po kilku dniach informacja jest dostępna wszystkim zainteresowanym.

wróć do Giełdy Wierzytelności

Złóż ofertę kupna wierzytelności

Znalazłeś wierzytelność w Rejestrze Dłużników, której ofertą sprzedaży jesteś zainteresowany? Złóż do nas zapytanie, zaproponuj swoje warunki. Cena i warunki cesji wierzytelności zostaną ustalone wskutek dwustronnych ustaleń.

AIF Kancelaria poinformuje Kupującego o wierzytelnościach, czy:

  • są bezsporne, wymagalne i nieprzedawnione oraz nie posiadają wad prawnych,
  • wynikają z dokumentów księgowych prawidłowo wypełnionych i podpisanych bądź prawomocnego wyroku, nakazu lub ugody sądowej, umowy bankowej, innej umowy lub prawomocnej decyzji.

wróć do Giełdy Wierzytelności

Zakup wierzytelności przez AIF Kancelaria

Płacimy od kilku do kilkudziesięciu procent należności głównej. Prosimy o przesłanie podstawowych danych o Dłużniku oraz o wierzytelności.

Sprzedając wierzytelność uzyskujecie Państwo dostęp do środków finansowych oraz pozbywacie się ryzyka związanego z niewypłacalnością Dłużnika. Dyskonto (prowizja AIF) stanowi koszty działalności gospodarczej (pozwala bez dodatkowych nakładów odzyskać podatek dochodowy).

Skupujemy wierzytelności w pakietach oraz indywidualnie. Wierzytelności kwalifikujące się do sprzedaży charakteryzują następujące cechy:

  • są bezsporne, wymagalne i nieprzedawnione oraz nie posiadają wad prawnych,
  • wynikają z dokumentów księgowych prawidłowo wypełnionych i podpisanych bądź prawomocnego wyroku, nakazu lub ugody sądowej, umowy bankowej, innej umowy lub prawomocnej decyzji,
  • nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich,
  • nie zawierają zastrzeżenia umownego o zakazie przelewu wierzytelności,
  • wierzyciel nie zrzekł się odsetek za zwłokę,
  • wierzycielowi nie są wiadome zarzuty jakie dłużnik mógłby podnieść przeciw niemu z tytułu rękojmi za wady dostarczonego towaru lub zarzut potrącenia,
  • wierzyciel nie dokonał odroczenia spłaty zadłużenia,
  • dłużnik został zweryfikowany pozytywnie.

wróć do Giełdy Wierzytelności

Pomoc prawników przy cesji

Prawnicy zatrudniani przez AIF Kancelaria oraz stosowane przez nas procedury zapewniają duże bezpieczeństwo zawarcia transakcji cesji wierzytelności na Giełdzie Wierzytelności. Najczęściej pomoc ta swiadczona jest bez dodatkowych opłat. W zależności od zakresu doradztwa (analiza umowy, prowadzenie negocjacji, uzyskanie dodatkowych dokumentów od dłuznika, uzyskanie prawomocnego nakazu sądowego) może się zdarzyć, iż opłata za pomoc prawników ustalana jest indywidualnie.

wróć do Giełdy Wierzytelności

 

 

Wejdź na Giełdę Wierzytelności – kliknij w tabelę

Giełda Wierzytelności AIF Kancelaria

PDF

 kliknij i pobierz – Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.pdf