Dłużnik nie płaci co robić? Nierzetelni kontrahenci unikający spłaty swoich zobowiązań są zmorą dla polskich przedsiębiorców!

Gdy dłużnik nie płaci nie warto być biernym. Czas działa na niekorzyść wierzyciela! Jako kancelaria windykacyjna wiemy, że kondycja finansowa nierzetelnego kontrahenta z czasem ulega pogorszeniu. Wielu z nich systematycznie upłynnia majątek lub tworzy nowe zobowiązania, których nie zamierzają spłacić. Dlatego nie warto zwlekać z podjęciem działań! Wiele firm próbuje podejmować działania na własną rękę wysyłając stosy wezwań do zapłaty. Niestety w wielu przypadkach nie przynosi to żadnego skutku. Skuteczniejszym sposobem na odzyskanie należność jest oddanie sprawy w ręce doświadczonej kancelarii prawnej. Poniżej opiszemy jak wygląda szybki proces windykacji AIF Kancelarii.

Zawsze zaczynamy od bezpłatnego sprawdzenia wypłacalności dłużnika. Otrzymując od Państwa dokument, z którego wynika dług w ciągu 48 h rzetelnie oceniamy szanse na odzyskanie należności. Każdy nasz klinet otrzymuje raport na ten temat wraz z propozycją rozwiązania sprawy i wzorem umowy do podpisania. Po zapoznaniu się z naszymi ustaleniami podejmują Państwo decyzyję czy chcą windykować dłużnika z naszym udziałem!

Krok I. Wezwanie do zapłaty

Po podpisaniu umowy wysyłamy wezwanie do dłużnika listem poleconym. Przygotowane pismo spełnia wszelkie normy wynikające z przepisów prawa, dzięki temu umożliwia skierowanie sprawy w późniejszym czasie na etap sądowy. Dodatkowo wysyłamy wezwania drogą e-mailową, a także faxem.

Krok II. Windykacja polubowna

Etap polubowny trwa w naszej kancelarii około 30 dni. Według prowadzonych statystyk ok. 70% spraw rozwiązywanych jest w trakcie postępowania polubownego. W pozostałych wierzytelnościach zawieramy ugody i przygotowujemy układ ratalny, który umożliwia szybką spłatę należności. Jeśli dłużnik nie płaci i nie wykazuje woli ugodowego załatwienia sprawy przygotowujemy dokumentację do ewentualnego postępowania sądowego.

Krok III. Windykacja bezpośrednia

Kolejny etap obejmuje windykację bezpośrednią. AIF Kancelaria w tym czasie dokonuje też wywiadu gospodarczego w miejscu zamieszkania lub prowadzenia działalności przez dłużnika. Działania bezpośrednie przynoszą bardzo szybki efekt, gdyż są prowadzone przez windykatorów z wieloletnim stażem.

Krok IV. Spłata zadłużenia, rozliczenie należności

To najważniejszy z punktu widzenia wierzyciela moment w naszych działaniach. Skutecznie zakończone postępowanie windykacyjne zostaje rozliczone z klientem w ciągu 7 dni od otrzymania  środków.

Dłużnik nie płaci co robić? Gdy dłużnik nie spłacił należności w trakcie postępowania windykacyjnego zachęcamy do skierowania sprawy na etap sądowy, a później egzekucji komorniczej. AIF Kancelaria współpracuje ze sztabem doświadczonych prawników, którzy obsługują naszych klientów od wielu lat. Z ich udziałem szybko uzyskujemy nakaz zapłaty, ograniczając do minimum koszty prowadzenia sprawy. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam wypracować kontakty z komornikami na terenie całego kraju. Zgromadzone informacje na temat majątku dłużnika w toku postępowania pozwalają nam nakierować działania komornika, by przyniosły szybki efekt.