Egzekucja sądowa to skuteczny sposób na trudnego dłużnika. AIF Kancelaria współpracuje z prawnikami wyspecjalizowanymi w prawie gospodarczym

Wielu klientów AIF Kancelaria boryka się z dłużnikami odmawiającymi dobrowolnej spłaty swoich zobowiązań. W takich sytuacjach wymagane jest podjęcie dalszych kroków prawnych. AIF Kancelaria prowadzi skuteczne działania windykacyjne również na etapie egzekucji sądowej. Wychodząc na przeciw naszym klientom od lat współpracujemy z Kancelarią Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy. To sztab ekspertów z wielu dziedzin prawa, który specjalizuje się w procesach o zapłatę, zadośćuczynieniach i dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Kancelaria Radców świadczy również doradztwo z zakresu obsługi korporacyjnej, rynku nieruchomości, zagadnień upadłościowych, likwidacji i restrukturyzacji. Oddając sprawy naszych klientów w ręce doświadczonych prawników mamy pewność, że egzekucja sądowa przebiegnie pomyślnie.

AIF Kancelaria wygrała już ponad 340 spraw dla swoich klientów!

AIF Kancelaria może poszczycić się dużą skutecznością na etapie postępowania sądowego! Wygraliśmy już 340 sporów sądowych, nasi prawnicy wyróżniają się dobrymi taktykami perswazji na salach sądowych. Umiejętne reagowanie na sytuacje zaistniałe w czasie posiedzeń sądu przyczynia się do coraz większej skuteczności. Powierzamy sprawy naszych klientów w sprawdzone ręce! Współpraca AIF Kancelaria i Kancelarii Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy już od wielu lat przebiega pomyślnie,bo jest oparta na zaufaniu, odpowiedzialności, perfekcyjnym przepływie informacji i rzetelnym podejściu do każdego problemu.

Egzekucja sądowa na czym polega?

Egzekucja sądowa to etap skierowania do sądu pozwu o zapłatę. Sąd na podstawie przedstawionych przez prawników dokumentów  wydaje nakaz zapłaty, który po uprawomocnieniu może być skierowany do egzekucji komorniczej. AIF Kancelaria w każdej sprawie nakłania dłużnika do podpisania uznania długu. Dzięki temu postępowanie sądowe kończy się szybkim nadaniem klauzuli wykonalności. Nasza kancelaria nie boi się spraw spornych. Współpracując ze sztabem prawników obalamy argumenty dłużnika i doprowadzamy do pozytywnego zakończenia postępowania sądowego. Wszystkie opłaty jakie ponoszą nasi klienci na etapie egzekucji sądowej są zwrotne od dłużnika!