AIF Kancelaria nie odpuszcza żadnemu dłużnikowi. Należności nieściągalne nie zamykają drogi do  dalszego dochodzenia wierzytelności!

Bezskuteczna egzekucja to dla wielu wierzycieli znak, że odzyskanie pieniędzy staje się niemożliwe. Wierzytelności nieściągalne mają szansę na pozytywne rozstrzygnięcie! AIF Kancelaria nie odpuszcza nawet, gdy należności stają się nieściągalne. Dobrym sposobem na zmuszenie nierzetelnego kontrahenta do zapłaty jest zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Nasza kancelaria na życzenie klientów wnioskuje do sądu upadłościowego o wydanie takiego orzeczenia na okres nawet 10 lat. Dzięki temu dłużnik traci możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na swój rachunek. Nie ma też prawa do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, pełnomocnika, a także reprezentanta spółek handlowego, spółdzielni, fundacji, przedsiębiorstw państwowych i stowarzyszeń. Każdy wierzyciel ma prawo wnioskować o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności. AIF Kancelaria reprezentuje swoich klientów we wszystkich formalnościach związanych z tym postępowaniem. Decydując się na współpracę z naszą kancelarią mogą Państwo liczyć na fachową pomoc doświadczonych prawników. Zakaz prowadzenia działalności to niezwykle dotkliwa sankcja, która może skutecznie nakłonić nierzetelnego kontrahenta do spłaty należności.

Należności nieściągalne to nie problem, znamy sposób na odzyskanie Państwa pieniędzy. AIF Kancelaria oferuje wsparcie w prowadzeniu postępowania wobec członków zarządu.

Należności nieściągalne mogą zostać skutecznie odzyskane poprzez postępowanie wobec członków zarządu. AIF Kancelaria może Państwa reprezentować występując przeciwko zarządowi nierzetelnej spółki. Przepisy prawa stanowią jednoznacznie, że w przypadku bezskutecznej egzekucji członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za powstałe zobowiązania. Nasi prawnicy przygotują dla Państwa skuteczny pozew, który pozwoli dochodzić wierzytelności z ich majątków osobistych. AIF Kancelaria ma duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. Gromadząc odpowiednią dokumentacją i stosując rzeczowej argumentacji skracamy do minimum czas postępowania. Jesteśmy wywiadownią gospodarczą, dlatego z powodzeniem ustalamy składniki majątkowe członków zarządu. Nie narażamy naszych klientów na zbędne koszty. Otrzymując dokumenty od klienta zawsze oceniamy szanse na powodzenie odzyskania należności informując o tym w obszernym raporcie! Należności nieściągalne mają szanse na pozytywne rozwiązanie, zachęcamy do nawiązania współpracy z AIF Kancelaria.