Dochodzenie wierzytelności u boku AIF Kancelaria to gwarancja efektywnych działań i szybkiej spłaty zadłużenia! Mamy 18-letnie doświadczenie w skutecznym odzyskiwaniu należności

AIF Kancelaria prowadzi skuteczne działania windykacyjne na etapie egzekucji komorniczej. Mamy wieloletnie doświadczenie w odzyskiwaniu należności od dłużników trudnych, którzy nie wyrażają chęci do dobrowolnej spłaty swoich zobowiązań. W postępowaniu egzekucyjnym współpracujemy z zespołem prawników z Kancelarii Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy. W celu usprawnienia odzyskiwania należności nawiązaliśmy współpracę z komornikami na terenie całego kraju. AIF Kancelaria nie ogranicza się jedynie do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania! Monitorujemy cały proces dochodzenia wierzytelności podejmując stosowne kroki zmierzające do szybkiej spłaty należności! Wierzyciele bardzo często są niezadowoleni z działań podejmowanych przez komorników w czasie egzekucji. Narzekają na ich opieszałość i słabą skuteczność, a warto podkreślić, że przebieg egzekucji w dużej mierze zależy od wierzyciela i jego wiedzy na temat składników majątkowych dłużnika! Nie warto narażać swojej sprawy na bezskuteczną egzekucję, AIF Kancelaria zawsze poszukuje majątku dłużnika!

Odzyskiwanie należności na etapie egzekucji komorniczej nie jest zadaniem prostym. Postaw na wywiad gospodarczy AIF Kancelaria i odzyskaj swoje pieniądze!

Dochodzenie wierzytelności na etapie egzekucji komorniczej jest procesem złożonym i wymagającym sporego nakładu pracy. Komornik sądowy po otrzymaniu wniosku o wszczęcie egzekucji może złożyć zapytanie do banków w celu ustalenia rachunków dłużnika. Zawsze też wysyłane jest zapytanie do Urzędu Skarbowego o ewentualne nadpłaty podatku, a także ustalenie  nieruchomości, pojazdów lub innych ruchomości należących do dłużnika. AIF Kancelaria dodatkowo prowadzi wywiad gospodarczy w obrębie działalności gospodarczej dłużnika, maszynach i urządzeniach służących do celów zarobkowych, jak także ewentualnych udziałach i powiązaniach z innymi spółkami. Jesteśmy w stanie dotrzeć do informacji niejawnych, które znacząco przyczynią się do skuteczności prowadzonego postępowania! Rozliczamy się na zasadzie efektu, dlatego mamy pełną motywację do dochodzenia należności! Wierzyciel nie może zapominać, że wskazany przez niego sposób egzekucji zobowiązuje komornika do wykonania konkretnych działań. Na przestrzeni lat AIF Kancelaria wypracowała skuteczne metody współpracy z komornikami. Do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny, dobierając skuteczne rozwiązanie korzystne dla naszych klientów! W bardzo skomplikowanych sprawach zajmujemy się prowadzeniem postępowań o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności. Nasi prawnicy mają doświadczenie w przygotowaniu pozwów przeciwko członkom zarządów, a także w przeprowadzaniu rozdzielności majątkowej dłużnika! Dochodzenie wierzytelności z AIF Kancelaria to gwarancja skutecznych działań na każdym etapie odzyskiwania należności!

W naszej Kancelarii ściąganie wierzytelności za pośrednictwem komornika odbywa się sprawnie. Współpracujemy z komornikami z całego kraju!

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje, że egzekucja może być prowadzona z ruchomości i nieruchomości. Najczęściej komornik zajmuje rachunek bankowy dłużnika, a docieranie do innych składników majątku jest konieczne dopiero w ostateczności. W ten sposób ściąganie wierzytelności przebiega sprawniej, zwłaszcza jeśli na koncie znajduje się egzekwowana kwota. Podobnie, jak w przypadku windykacji sądowej, w AIF Kancelarii również przy egzekucji komorniczej, to dłużnik pokrywa wszelkie koszty. Z jego perspektywy uciekanie się od spłaty długu mimo wszczęcia postępowania egzekucyjnego, jest po prostu nieopłacalne. Tak naprawdę dłużnik znajduje się w sytuacji bez wyjścia. Nawet, jeśli zdążył już upłynnić majątek i nie dysponuje egzekwowaną kwotą, sprawa nie jest zakończona. Roszczenia ulegają przedawnieniu dopiero po upływie 10 lat, dlatego ściąganie wierzytelności tą drogą prędzej czy później przyniesie skutek. Prowadzona przez nas kancelaria prawna dąży do tego, by należne wierzycielowi pieniądze jak najszybciej trafiły na jego konto. Podejmujemy współpracę z doświadczonymi komornikami, działającymi z wysoką skutecznością.

Ściąganie wierzytelności powinno przebiegać bez naruszania praw dłużnika. Tak działamy w AIF Kancelarii. Skorzystaj z naszej pomocy

Każda ze stron postępowania egzekucyjnego ma swoje prawa i niezależnie od sytuacji, nie wolno ich łamać. Nasi prawnicy przeprowadzają ściąganie wierzytelności z poszanowaniem praw dłużników. Komornicy, z którymi współpracujemy już od wielu lat, nie czują się bezkarni, a tym samym nie wykorzystują swojego statusu, byle za wszelką cenę osiągnąć cel. W AIF Kancelarii wychodzimy z założenia, że każdy zasługuje na godne traktowanie i mimo zaciągniętych zobowiązań, może chronić swoich interesów. Ściąganie wierzytelności dokonuje się u nas zgodnie z etyką zawodową i może właśnie to sprawia, że w swoich działaniach windykacyjnych jesteśmy tak bardzo skuteczni. Zaspokajamy potrzeby wierzycieli, odzyskując należności w uczciwy sposób. Nadzorujemy pracę komorników i kompleksowo pomagamy wygrać walkę z dłużnikami, jednocześnie nie łamiąc ich praw. Tak przeprowadzane ściąganie wierzytelności jest znacznie bardziej efektywne, niż niehumanitarne działania, które niestety, ale często mają miejsce. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z zespołem wyspecjalizowanych prawników od windykacji, zapraszamy do kontaktu.