windykacja przedsiębiorstw

 

AIF Kancelaria prowadzi skuteczną windykację przedsiębiorstw w całej Polsce! Odzyskujemy pieniądze dla naszych klientów w zaledwie 30 dni od przyjęcia sprawy

Windykacja przedsiębiorstw z AIF Kancelaria to:

  • windykacja bezzaliczkowa
  • czas realizacji w 30 dni
  • jednorazowa spłata wierzytelności
  • zawieranie ugód
  • weryfikacja wiarygodności dłużnika
  • windykacja bezpośrednia w całej Polsce

Windykacja bez opłat wstępnych

AIF Kancelaria przyjmuje zlecenia windykacji polubownej bezzaliczkowo. Wynagrodzenie windykatorów co do zasady należne jest za skuteczne odzyskanie wierzytelności. Oznacza to, że jeżeli nie odzyskamy długu, nie otrzymujemy od Państwa wynagrodzenia.

Przed przyjęciem sprawy sprawdzamy wstępnie wierzytelność i dłużnika. Etap ten ma na celu ustalenie najkorzystniejszej dla Klientów wysokości wynagrodzenia za zrealizowanie wierzytelności i odzyskanie długu.

Analizujemy najważniejsze informacje na temat dłużnika – czy były już prowadzone przeciwko niemu egzekucje komornicze, czy jest zgłoszenie upadłości bądź układu, czy dłużnik działa i jaka jest jego kondycja finansowa, jakie jest przeterminowanie długu. Dzięki temu macie Państwo gwarancję ustalonej ceny za skuteczną realizację usługi.

Czas realizacji windykacji polubownej to 30 dni

Celem AIF Kancelaria jest maksymalne skrócenie procesu windykacji przedsiębiorstw. Procedury AIF Kancelaria określają czas trwania postępowania polubownego do 30 dni od daty odbioru wezwania do zapłaty listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

W tym terminie zadaniem negocjatorów jest całkowita spłata długu lub zawarcie ugody z dłużnikiem. Ugoda może wydłużyć czas realizacji wierzytelności, jednak tylko pod warunkiem terminowych spłat ustalonych z dłużnikiem.

Jednorazowa spłata wierzytelności

Najczęstszą formą spłaty zadłużenia jest ustalenie z dłużnikiem szybkiego terminu jednorazowej zapłaty. W takim przypadku często idziemy dłużnikom na ustępstwa w zakresie kosztów inkasa.

Dłużnik na podstawie art. 477 k.c. jest zobowiązany do pokrycia kosztów windykacji firmy windykacyjnej. Przy krótkiej windykacji radykalnie maleją koszty windykacji przedsiębiorstw i wywiadu gospodarczego, co otwiera pole do negocjacji. Wezwanie do zapłaty zawiera także zagrożenie wystąpienia przeciwko dłużnikowi na drogę sądową i egzekucyjną. Koszty zastępstwa procesowego i egzekucyjnego mogą znacznie powiększyć zadłużenie dłużnika, co stanowi doskonały argument do negocjacji. Wszystko to oznacza, że na etapie polubownym AIF Kancelaria ma więcej do „zaoferowania” niż wierzyciel samodzielnie upominający się o dług.

Zawarcie ugody w celu zabezpieczenia wierzytelności

Częstym sposobem zapłaty zadłużenia jest zawarcie z dłużnikiem ugody gwarantującej terminowe płatności dokonywane w ratach. Dłużnik zyskuje w takim przypadku możliwość rozłożenia zadłużenia w czasie bez radykalnego powiększania swojego długu o koszty windykacji czy postępowania sądowego.

Dłużnik zobowiązany jest do udzielenia informacji o swojej aktualnej sytuacji materialnej. Od tego uzależniamy okres spłat i wysokość rat. Popełnienie błędu przy zawarciu ugody przez niedoświadczonego pracownika Państwa firmy w najlepszym przypadku może zakończyć sprawę znacznym opóźnieniem rozliczenia bądź ograniczeniem należności, a może także utrudnić dochodzenie długu.

Profesjonalizm działań prowadzonych przez AIF Kancelaria daje największą gwarancję na odzyskanie należności od dłużników. Jednocześnie w trakcie trwania tych czynności przygotowywana jest dokumentacja do przeprowadzenia w razie potrzeby postępowania sądowego.

Weryfikacja wiarygodności dłużnika w wywiadzie gospodarczym

W trakcie postępowania polubownego weryfikujemy wierzytelność i kondycję dłużnika. Etap ten ma na celu zbieranie informacji umożliwiających zaspokojenie zadłużenia w przypadku nie realizowania przez dłużnika zawartej ugody. Dzięki tym działaniom windykacja przedsiębiorstw przynosi szybki efekt w postaci spłaty zadłużenia. Zawsze analizujemy najważniejsze informacje na temat dłużnika – czy były już prowadzone przeciwko niemu egzekucje komornicze, czy jest zgłoszenie upadłości bądź układu, czy dłużnik działa,  jaka jest jego kondycja finansowa, jakim dysponuje majątkiem.

Często na tym etapie już dokonujemy wywiadu gospodarczego, pobieramy informacje dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS lub z innych źródeł. Etap ten jest szczególnie przydatny do oceny wierzytelności pod kątem skierowania sprawy do postępowania sądowego.

Windykacja bezpośrednia w całej Polsce

Proces windykacji odbywa się wobec dłużników działających w całej Polsce. Posiadamy wszelkie możliwości mobilnego kontaktu z dłużnikami, w szczególności poprzez e-mail, fax, telefonicznie oraz poprzez kontakt osobisty windykatorów. Posiadamy dłużników w Szczecinie, Bielsku Białej, Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu oraz w dziesiątkach innych miejscowości. Windykacja przedsiębiorstw z AIF Kancelaria to gwarancja szybkiej spłaty zadłużenia przez dłużnika!

Windykacja B2B, czyli odzyskiwanie długów od firm, to specjalność AIF Kancelarii. Sprawdź!

Czynności windykacyjne, wykonywane przez naszych prawników na rzecz Klientów, są doskonałym dowodem na to, że windykacja należności B2B może jednocześnie skuteczna i prowadzona na koszt dłużnika. Nasza kancelaria podejmuje różnorodne działania, z wykorzystaniem których skłaniamy dłużników do bezzwłocznego regulowania zaciągniętych zobowiązań. Oferowana windykacja dla firm zazwyczaj odbywa się na drodze polubownej i nie trwa dłużej, niż 30 dni. Bywa jednak, że odzyskiwanie długów wymaga skierowania sprawy na drogę sądową oraz wszczęcia działań egzekucyjnych. Te są jednak ostateczne i poprzedza je szereg innych, często pozwalających zamknąć sprawę bez konieczności angażowania sądu. Windykacja B2B jest jedną z ważniejszych usług, świadczonych przez AIF Kancelarię. Rozumiemy bowiem, że każde nieuregulowane zobowiązanie to dla firmy ryzyko popadnięcia w spiralę zadłużenia. W wielu przypadkach wyłącznie szybka reakcja pozwala uniknąć bankructwa. Jeżeli Twojej firmie zagraża niebezpieczeństwo spowodowane brakiem spłaty za towary lub usługi, windykacja należności B2B pomoże je zażegnać.

Kontrahent zalega z płatnością? Windykacja B2B to sposób, by skłonić go do uregulowania należności

Bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której kontrahent nie płaci za otrzymany towar lub wykonaną usługę. Wierzyciel zgłasza się do nas ponieważ wie, że szybka windykacja B2B uchroni firmę przed popadnięciem w poważne długi. Nasza kancelaria reprezentuje Przedsiębiorców z małych, średnich i dużych firm, a także światowych korporacji i spółek akcyjnych. Odzyskiwanie długów od firm prowadzimy również w imieniu mikroprzedsiębiorców, niezależnie od tego, w jakiej branży działają. Dążymy do tego, aby zamknąć postępowanie na drodze polubownej – wówczas spłata należności odbywa się w krótkim czasie, najczęściej w całości. Decydując się na to, aby windykacja dla firm była prowadzona przez prawników z AIF Kancelarii, podejmujesz korzystną decyzję dla swojego przedsiębiorstwa. Mamy niemal 20-letnie doświadczenie w windykacji B2B na koszt dłużników. Specjalizujemy się w trudnych sprawach, a odzyskiwanie długów od firm to stała część naszej pracy. Opracowaliśmy nasz unikalny system windykacji B2B w imieniu przedsiębiorców, którzy mają problem z odzyskaniem pieniędzy od dłużnika. Umów się na konsultację i poznaj naszą propozycję działań windykacyjnych dla Twojej firmy.