Niezapłacone faktury i problemy z kontrahentami są zmorą polskich przedsiębiorców. Gdy mimo terminowego wywiązania się z umowy nie otrzymałeś ustalonej zapłaty, masz prawo rozpocząć windykację wierzytelności. Brzmi poważnie i może wzbudzać niechęć, ale w rzeczywistości jest to najskuteczniejszy sposób na odzyskanie pieniędzy. Windykacja należności stanowi kilkuetapową procedurę, która prawidłowo przeprowadzona skutkuje spłatą długu przez dłużnika. Jeżeli zostałeś oszukany i bez rezultatów próbujesz nakłonić kontrahenta do uregulowania należności wiedz, że toczysz nierówną walkę. Aby wyjść z niej zwycięsko wykorzystaj możliwości, jakie daje Ci windykacja, prowadzona według nowoczesnych metod. Dowiedz się więcej, czytając niniejszy poradnik – dedykujemy go przedsiębiorcom, którzy rozważają windykację należności z faktur.

SPIS TREŚCI

 1. Windykacja należności – na czym polega i co trzeba o niej wiedzieć?
 2. Trzyetapowe odzyskiwanie długów: rodzaje windykacji
  1. Metody polubowne, czyli windykacja miękka
  2. Postępowanie sądowe, czyli windykacja twarda
  3. Postępowanie egzekucyjne, czyli egzekucja komornicza
 3. Usługi windykacyjne. Pomoc dla przedsiębiorców, zagrożonych bankructwem
 4. Gdy inne środki zawodzą, windykacja długów za pośrednictwem kancelarii to jedyny słuszny wybór
 5. Windykacja należności może być szybka, skuteczna i bezkosztowa!
 6. Samodzielne dochodzenie należności na drodze windykacji ma wiele minusów. Pozwól sobie pomóc!
 7. Specjalność AIF Kancelarii: odzyskiwanie należności na drodze windykacji
  1. Skuteczna windykacja należności może zakończyć się już na etapie polubownym – w 30 dni!
  2. Alternatywne metody działania: windykacja sądowa i komornicza
  3. AIF Kancelaria to bezpłatne sprawdzenie wypłacalności dłużnika i prowadzenie windykacji należności na koszt dłużnika!
 8. Dobry wybór: windykacja należności za pośrednictwem AIF Kancelarii z Wrocławia
 9. FAQ – Najczęściej zadawane pytania o windykację wierzytelności

Windykacja należności – na czym polega i co trzeba o niej wiedzieć?

Windykacja długów nie jest zjawiskiem młodym. Jej początków dopatrujemy się już w czasach starożytnych, kiedy przy pomocy metod windykacyjnych odzyskiwano rzeczy, będące w posiadaniu osób nieuprawnionych. Dziś windykacja oznacza dochodzenie roszczeń /własności przy użyciu metod, zgodnych z obowiązującymi w danym kraju przepisami prawa. Co za tym idzie:

Windykacja wierzytelności stanowi zbiór różnorodnych czynności prawnych i procesowych, pozwalających w sposób legalny nakłonić dłużnika do spłaty zobowiązania i, w efekcie odzyskać dług.

Windykacja Należności Definicja

Procedura windykacyjna jest zawiła, a jej nadrzędnym celem pozostaje zdyscyplinowanie dłużnika, który z różnych przyczyn zdecydował się nie uregulować płatności za fakturę VAT. Aby wyegzekwowanie spłaty zobowiązania było możliwe, konieczne jest wdrożenie określonych działań. Żadne z nich nie może jednak być przypadkowe. Dlatego windykacją powinni zajmować się profesjonaliści – z kancelarii prawnych i firm windykacyjnych – gotowi w imieniu wierzyciela efektywnie odzyskać należność.

Na początku metody stosowane przez wierzyciela bądź reprezentujący go podmiot są miękkie. To oznacza, że windykator daje dłużnikowi szansę spłaty należności na przystępnych warunkach. Tym sposobem bardzo często udaje się znaleźć kompromisowe rozwiązanie, satysfakcjonujące obie strony. Najlepszą sytuacją dla wierzyciela jest podpisanie przez dłużnika oświadczenia o uznaniu długu. Taki dokument zawiera informacje o kwocie zobowiązania oraz odsetkach, a także nowym terminie spłaty. Złożenie oświadczenia zobowiązuje dłużnika do planowego uregulowania całej należności.

Kiedy zaś nieuczciwy partner w biznesie nie chce uznać długu, a tym bardziej go spłacić, windykacja należności przybiera inny obrót – miękkie metody zostają zastąpione twardymi. Dla wielu przedsiębiorców decyzja o rozpoczęciu windykacji jest bardzo trudna. Często kontrahentem są ich dobrzy znajomi, a nawet członkowie rodziny. Niestety, doświadczenie pokazuje, że u unikanie radykalnych kroków prawie nigdy nie prowadzi do niczego dobrego. Mogąc rozpocząć windykację należności, warto więc z tej możliwości skorzystać.

Trzyetapowe odzyskiwanie długów: rodzaje windykacji

Istnieje kilka podziałów, pozwalających scharakteryzować poszczególne etapy windykacji wierzytelności. Wśród nich możemy spotkać podział na windykację miękką i twardą, a także nieco popularniejsze rozróżnienie, uwzględniające pozasądowe oraz sądowe metody odzyskiwania należności. To podział na windykację polubowną, sądową i egzekucyjną. Zwykle procedura dotyczy roszczeń finansowych, np. egzekwowania długów z tytułu nieuregulowanych faktur VAT. Wówczas może być określana jako windykacja faktur. Trzeba wiedzieć, że niezależnie od stosowanego nazewnictwa, prawidłowo prowadzona windykacja to działania w pełni legalne. Umożliwiają one na odzyskanie zaległych należności, co nierzadko bywa jedynym ratunkiem dla przedsiębiorców, oszukanych przez swoich kontrahentów.

Windykacja Polubowna, Sądowa, Egzekucyjna

Metody polubowne, czyli windykacja miękka

Polubowna windykacja należności obejmuje działania, prowadzone poza sądem. Jest tania i nie trwa długo. Jeśli sprawa pozostaje nieskomplikowana, przy pomocy miękkich metod windykacyjnych dług można odzyskać w mniej, niż 30 dni (czas ten liczy się od dnia odbioru wezwania do zapłaty przez dłużnika). W windykacji polubownej dużą wagę przykłada się do negocjacji z dłużnikiem. Najczęściej prowadzi je zawodowy windykator, który przeszedł stosowne szkolenia i ma doświadczenie w prowadzeniu rozmów negocjacyjnych. Ugodowe dochodzenie roszczeń na drodze polubownej przebiega z poszanowaniem praw dłużnika. W jego ramach prawnik windykacyjny może podejmować próby kontaktu telefonicznego, e-mailowego bądź osobistego.

W praktyce windykacja polubowna jest pierwszym, a zarazem wysoce skutecznym krokiem w procesie egzekucji długów.

Windykator dba o to, by charakter negocjacji pozostawał adekwatny do sytuacji dłużnika. Wysyła wezwania do zapłaty i jeśli spłata nie może zostać zrealizowana od razu, dąży do znalezienia korzystnego, realnego rozwiązania. Za pomyślne zakończenie procedury polubownej windykacji należności uznajemy takie, które skutkuje uzyskaniem od dłużnika deklaracji spłaty zadłużenia. Na podstawie tego dokumentu można wyegzekwować terminową płatność nawet w ciągu 10 dni.

Postępowanie sądowe, czyli windykacja twarda

Proces sądowy jest drugim etapem odzyskiwania należności zgodnie z literą prawa. Poprzedza się go skrupulatną analizą sprawy, opracowaniem indywidualnej strategii działania oraz sporządzeniem i złożeniem pozwu. Polubowne metody egzekwowania długów nie wymagały rozległej wiedzy z zakresu prawa, zaś windykacja sądowa musi być prowadzona przez osobę, która doskonale orientuje się w obowiązujących przepisach. Aby proces mógł zakończyć się wygraną, nad sprawą powinien pracować sztab specjalistów: prawników windykacyjnych, radców prawnych, adwokatów. Ich zadaniem jest kompleksowe poprowadzenie postępowania w imieniu wierzyciela, w tym zebranie materiału dowodowego i przygotowanie argumentacji, która przekona sąd co do słuszności zgłoszonych żądań.

Sądowa windykacja wierzytelności jest przeprowadzana dopiero wtedy, gdy zostaną wyczerpane wszelkie możliwości dochodzenia roszczeń bez udziału sądu.

Czasem nie udaje się jej uniknąć, ale w zdecydowanej większości sprawy domyka się już na etapie polubownym. Oczywiście nie w każdym przypadku windykacja przedsądowa przynosi oczekiwany skutek: dłużnicy obierają różne taktyki, zmuszające wierzycieli do podejmowania bezwzględnych działań. Dzięki dostępnym środkom, niektóre postępowania sądowe dotyczące windykacji należności mogą być prowadzone online. Mowa o sprawach bezspornych, które najkorzystniej jest skierować do E-Sądu, tzn. sądu elektronicznego, co zaskutkuje uzyskaniem nakazu zapłaty przez internet. To świetna alternatywa dla klasycznej sprawy sądowej – wiąże się z niższymi opłatami i trwa znacznie krócej. Gdy Elektroniczne Postępowanie Upominawcze nie wchodzi w grę, pozostaje domaganie się spłaty długu przed sądem tradycyjnym.

Postępowanie egzekucyjne, czyli egzekucja komornicza

Etap egzekucji komorniczej stanowi trzeci krok w procedurze windykacyjnej. Dochodzi do niego stosunkowo rzadko, wyłącznie w sprawach bardzo trudnych. Kiedy polubowna i sądowa windykacja wierzytelności nie pomogą, trzeba sięgnąć po inne środki. Słowem: gdy dłużnik mimo usilnych starań wierzyciela oraz reprezentujących go prawników nie zgadza się na uznanie zobowiązania i zwrot pieniędzy, pozostaje skorzystanie z pomocy komornika sądowego. Postępowania egzekucyjne są więc prowadzone wtedy, gdy dojście do jakiegokolwiek porozumienia między stronami nie jest możliwe. Warto dodać, że o przebiegu czynności decyduje Kodeks postępowania cywilnego (Art. 796-817), a ich rozpoczęcie odbywa się na podstawie wyroku sądowego, opatrzonego klauzulą wykonalności.

Twarda windykacja należności wymagająca zaangażowania komornika sądowego, powinna być traktowana przez wierzyciela jako ostateczność.

Nie powinno się utożsamiać windykacji z pracą komornika, co stanowi krzywdzący stereotyp, dotyczący pracy kancelarii windykacyjnych. Komornik sądowy wkracza, kiedy inne metody i narzędzia zawiodą, a dłużnik nie jest skłonny wciąż odpowiedzialności za wierzytelność. Konsekwencje, jakie niesie ze sobą egzekucja komornicza są poważne i mogą być bardzo dotkliwe dla dłużnika. Co za tym idzie, w jego interesie jest wcześniejsze pójście na kompromis, gdy wierzyciel proponuje ugodowe rozwiązanie.

Windykacja z Pomocą Prawników

Usługi windykacyjne. Pomoc dla przedsiębiorców, zagrożonych bankructwem

Narastające długi są realnym zagrożeniem dla każdej firmy. Małe przedsiębiorstwa mogą odczuć wahania płynności finansowej szybciej, niż duże korporacje. Tak naprawdę jednak opóźnienia w opłatach stanowią poważny problem dla wszystkich firm, niezależnie od ich zaplecza finansowego. Jako prawnicy windykacyjni, którzy działają w branży od niemal dwóch dekad radzimy, by nie być pobłażliwym wobec dłużnika. Niespłacone długi same nie znikną: będą narastać, generując coraz poważniejsze problemy. Niewielkie przedsiębiorstwa zauważą skutki bardzo szybko: naruszona równowaga finansowa nie pozwoli na sprawną obsługę zamówień i podejmowanie nowych współprac. Nie możesz pozwolić sobie na sytuację, w której kontrahent bezkarnie nie ureguluje faktury w terminie!

Nieotrzymanie pieniędzy za wykonane usługi lub też terminowo dostarczony towar, może mieć destrukcyjny wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstwa. Brak środków na inwestowanie i niemożność zawierania kolejnych współprac prowadzą do trudno odwracalnych problemów.

Wbrew pozorom, bardzo łatwo jest więc popaść w spiralę zadłużenia, co często kończy się dramatycznie: upadkiem firmy. Skutecznym wyjściem z ciężkiej sytuacji pozostaje windykacja należności. Jeżeli zostanie powierzona profesjonalistom, z dużym prawdopodobieństwem przyniesie efekt w postaci całkowitej spłaty długu. Czego nie należy robić? Z pewnością błędem jest bierne oczekiwanie na rozwój wydarzeń i pokładanie nadziei w zapewnieniach dłużnika. W jednym z naszych artykułów szerzej poruszyliśmy temat wymówek, stosowanych przez nierzetelnych kontrahentów: „Dlaczego Twój dłużnik nie płaci?”. Zapoznaj się z nim aby wiedzieć, przy pomocy jakich argumentów kontrahenci próbują odwlekać termin spłaty w czasie.

Umiejętność oceny, czy dłużnik mówi prawdę, a może jest zwykłym oszustem i próbuje Cię wykorzystać może być bardzo przydatna. Pamiętaj, że konfrontacja z nieuczciwym płatnikiem wymaga opanowania. Jeśli nie czujesz się na siłach by negocjować, zwróć się o pomoc do zawodowych windykatorów. Dla prawników z naszej Kancelarii fachowa windykacja należności stanowi chleb powszedni. Dysponujemy potrzebną wiedzą oraz środkami, dającymi nam możliwość efektywnego rozwiązywania sporów z obszaru zadłużeń. Nawet, jeśli nierzetelnym kontrahentem okaże się Twój znajomy nie udawaj, że zobowiązanie nie istnieje. Być może wystarczy jedna rozmowa, przypomnienie o spłacie i wyznaczenie nowego terminu płatności. Jeśli nie, tylko upewnisz się w przekonaniu, że windykacja wierzytelności jest konieczna.

Twój dłużnik unika płacenia? Pora się z nim rozprawić!
Zatrudnij prawników z AIF Kancelarii i odzyskaj całą należność.

Napisz do nas

Gdy inne środki zawodzą, windykacja długów za pośrednictwem kancelarii to jedyny słuszny wybór

W sytuacji, gdy kontrahent decyduje się nie uregulować należności, popełnia przestępstwo. Mimo to najczęściej czuje się bezkarny i unika kontaktów z wierzycielem, jednocześnie zaciągając kolejne długi. Nieodpowiadanie na wiadomości jest częstą taktyką, stosowaną przez nieuczciwych partnerów biznesowych. Inna to tak zwana 'gra na czas’. Aby odwlec konieczność spłaty należności, dłużnicy opowiadają zmyślone historie, które mają wzbudzić litość. Obietnice szybkiej spłaty i stałe uspokajanie bywają skuteczne – zmanipulowany wierzyciel potrafi zaprzestać działań z nadzieją, że wkrótce otrzyma swoje pieniądze. Gdy wychodzi na jaw, że kontrahent wcale nie zamierza płacić, najlepszym wyjściem jest zgłoszenie się do kancelarii prawnej. Dla poszkodowanego windykacja długów na własną rękę zwykle okazuje się po prostu niemożliwa. Nierzetelni kontrahenci dobrze wiedzą, jak wykorzystać słabe strony wierzyciela i są nieugięci. Kancelaria windykacyjna wie, w jaki sposób skutecznie przekonać ich do spłaty zaciągniętych należności. Dlatego jeśli interesuje Cię windykacja długu i chcesz skorzystać z profesjonalnej pomocy, zapraszamy. Znajdziemy rozwiązanie Twoich problemów z dłużnikiem.

Windykacja z Pomocą Prawników

Windykacja należności może być szybka, skuteczna i bezkosztowa!

AIF Kancelaria prowadzi windykację wierzytelności na koszt dłużnika

Nierzetelny kontrahent zalegający z płatnościami potrafi spędzić sen z powiek nawet najbardziej doświadczonemu przedsiębiorcy. Nie warto borykać się z trudnym dłużnikiem samodzielnie, AIF Kancelaria Wrocław działa na rynku windykacyjnym od 19 lat. Zebrane doświadczenie pozwoliło nam wypracować skuteczny proces odzyskiwania należności niezależnie od rodzaju wierzytelności. Z nami windykacja należności staje się prosta i skuteczna!

Windykacja należności zawsze poprzedzana jest sprawdzeniem wypłacalności nierzetelnego kontrahenta. Wystarczy przesłać dokument, z którego wynika dług, a nasi pracownicy sprawdzą kondycję finansową dłużnika, przygotują raport na ten temat i obszerną propozycję rozwiązania sprawy. AIF Kancelaria przyjmuje sprawy bezzaliczkowo. W sprawach powstałych pomiędzy przedsiębiorcami po 28 kwietnia 2013r. Prowadzimy windykacje należności na koszt dłużnika. Po odzyskaniu dla Państwa należności, naszą prowizją zostanie obciążony dłużnik! Windykacja wierzytelności osób fizycznych odbywa się na zasadzie „efektu”. Ustaloną przy przyjęciu sprawy prowizję pobieramy dopiero po odzyskaniu należności od dłużnika.

Przez lata obecności na rynku opracowaliśmy sprawdzone modele windykacji, które jesteśmy w stanie dopasować do spraw różnego typu. Każde postępowanie wymaga indywidualnego podejścia, do którego przykładamy dużą wagę. Jeżeli windykacja wierzytelności od początku będzie prowadzona przy pomocy profesjonalnych, odpowiednich narzędzi, umożliwi dotarcie do dłużnika i nakłonienie go do rychłego uregulowania płatności. Sekretem jest konsekwentne działanie, według ustalonego planu. W windykacji nie ma miejsca na pomyłki, a tym bardziej na czekanie! Na szali jest przecież firma wierzyciela – naszego Klienta. Jej zadłużenie zaburza kondycję finansową całego przedsiębiorstwa i może prowadzić do upadku.

Samodzielne dochodzenie należności na drodze windykacji ma wiele minusów. Pozwól sobie pomóc!

Jako właściciel firmy, która z powodu nieuczciwych zagrywek partnerów biznesowych mierzy się z problemami finansowymi, musisz stanowczo działać. Tylko fachowo poprowadzona procedura ściągania długów pozwoli Ci odzyskać pieniądze za wykonaną pracę. Wystarczy, że posiadasz dokument potwierdzający powstanie należności. Może to być umowa, faktura VAT, a nawet korespondencja e-mailowa z kontrahentem. Dysponując takim materiałem dowodowym masz realną szansę na nakłonienie swojego dłużnika do spłaty zobowiązania. Kluczowe będzie obranie rozsądnej strategii i zrealizowanie jej z zachowaniem tak zwanej 'chłodnej głowy’. Samodzielna windykacja wierzytelności nie jest jednak rozwiązaniem dla każdego. Wymaga wiedzy merytorycznej, narzędzi umożliwiających m.in. weryfikację wypłacalności dłużnika oraz czasu, którego współczesnym przedsiębiorcom często brakuje.

Głównym powodem, dla którego wierzyciele próbują windykować na własną rękę jest obawa o wysokie koszty, związane z outsourcingiem. Zdając się na wsparcie zewnętrznej firmy najczęściej trzeba liczyć się z koniecznością wpłacenia zaliczki, a później też uregulowania prowizji. Nowoczesne kancelarie windykacyjne, w tym AIF Kancelaria windykują na koszt dłużnika, co pozwala zapomnieć o obawach, dotyczących wydatków. Tak naprawdę zatrudnienie prawników od windykacji ma same plusy – taki wybór daje pewność, że nad przebiegiem sprawy będą czuwać wykwalifikowane osoby, specjaliści od odzyskiwania należności. W przypadku samodzielnego windykowania wierzyciele natrafiają na różne komplikacje. Wbrew temu, czego można się spodziewać, dłużnicy bywają nieugięci. Mimo otrzymanych wezwań do zapłaty, wcale nie są skłonni zwracać pieniędzy. Nagminnie zdarza się, że nie uznają długu albo skutecznie utrudniają wierzycielowi kontakt.

Odzyskaj Dług z Pomocą Prawników

Oczywiście każdy może spróbować swoich sił w windykacji. Najprościej zrobić to za pośrednictwem E-Sądu, w ramach Elektronicznego Postępowania Upominawczego. Na naszej Platformie E-SĄD INFO krok po kroku wyjaśniamy, jak przeprowadzić taką procedurę. Windykacja należności przez E-Sąd służy rozpatrywaniu roszczeń bezspornych, więc jeśli sprawa jest zawiła, trzeba przygotować się na postępowanie w sądzie tradycyjnym. To komplikuje sytuację. O ile windykacja telefoniczna oraz inne podejmowane samodzielnie polubowne próby nakłonienia dłużnika do spłaty długu mogą przynieść skutek, windykacja sądowa bez pomocy prawnika będzie bardzo ciężka. Zachęcamy więc do tego, żeby nie bać się korzystać z pomocy, która jest przecież na wyciągnięcie ręki! W AIF Kancelarii przez prawie dwadzieścia lat zdobywaliśmy doświadczenie w zakresie egzekwowania należności pieniężnych. Nasza oferta jest wyjątkowo atrakcyjna: odzyskujemy wierzytelności od nawet najbardziej nieuchwytnych dłużników. Potrafimy działać bezkompromisowo, na uczciwych zasadach. Jeśli masz wątpliwości, czy windykacja powierzona prawnikom jest usługą dla Ciebie, przyjdź do nas na konsultacje! Możemy przyjąć Cię osobiście w naszej siedzibie (Wrocław, ul. Halicka 14) albo zaproponować wideokonferencję, podczas której porozmawiamy przez internet.

Specjalność AIF Kancelarii: odzyskiwanie należności na drodze windykacji

Problemy z nieuczciwymi partnerami w biznesie trzeba szybko rozwiązać. Rezygnacja z natychmiastowego działania daje dłużnikowi przestrzeń do zaplanowania następnych ruchów. Warto być krok przed kontrahentem i zawczasu uchronić swój interes przed znalezieniem się w sytuacji bez wyjścia. Gdy zagraża Ci widmo upadku, windykacja należności to często najskuteczniejszy sposób na odzyskanie pełnej sprawności finansowej. Wiedz, że każdy kolejny dzień oczekiwania może zaskutkować upłynnieniem majątku przez dłużnika. Wyzbycie się środków drastycznie oganicza opcje wierzycieli. Wówczas muszą oni zabezpieczyć swoje interesy, np. bezzwłocznie korzystając ze skargi pauliańskiej. W procesie pauliańskim dochodzi się roszczeń pieniężnych od dłużnika, który działając na szkodę wierzyciela przyczynił się do uzyskania korzyści majątkowej przez osobę trzecią. Skarga Pauliańska stanowi przydatne narzędzie po które należy sięgnąć, gdy dłużnik wyzbywa się majątku.

W AIF Kancelarii są zatrudnieni doświadczeni prawnicy, których specjalnością jest polubowna i sądowa windykacja należności. Oferujemy wielopoziomowe wsparcie na wszystkich etapach procedury. Nasi Klienci mogą liczyć na kompleksową pomoc, obejmującą wszelkie niezbędne czynności, prowadzące do odzyskania pieniędzy od dłużnika. Przed przyjęciem sprawy dokonujemy jej szczegółowej weryfikacji i przygotowujemy kilka koncepcji działania. Zajmujemy się wszystkim, włącznie z formalnościami, które często przyprawiają wierzycieli o ból głowy.

Korzyści powierzenia windykacji należności naszej Kancelarii:

 • oszczędność czasu – naszą mocną stroną jest windykacja pozasądowa, trwająca do 30 dni. Długi odzyskujemy przy pomocy sprawdzonych technik, które wypracowaliśmy przez lata pracy. Współpracując z nami w zakresie windykacji masz pewność, że zrobimy co tylko się da, aby jak najszybciej zakończyć sprawę.

 • oszczędność pieniędzy – windykację wierzytelności prowadzimy na koszt dłużnika. To jego obciążymy kosztami, wynikającymi z prowadzenia postępowania. Ostatecznie Ty nie poniesiesz żadnych wydatków, a jedynie odzyskasz cały dług. Szeroka wiedza i kompetencje pozwalają nam przyjmować sprawy bez opłat wstępnych. W praktyce oznacza to, że jeśli nie wygramy, nie pobierzemy żadnego wynagrodzenia. Windykacja bezzaliczkowa to u nas standard.

 • gwarancja profesjonalizmu – współpraca z doświadczonymi prawnikami, przed którymi windykacja należności nie kryje tajemnic daje Ci pewność dobrze poprowadzonej sprawy. Jesteśmy profesjonalistami, którzy priorytetowo traktują interesy swoich Klientów. Pracujemy według autorskich strategii, przynoszących znakomite rezultaty.

 • spokój ducha – oddając sprawę w dobre ręce, o nic nie musisz się martwić. Windykacja długów to procedura, która jest dla wierzycieli bardzo nerwowym czasem. Dołożymy starań, żeby maksymalnie Cię odciążyć i zminimalizować Twój stres. Będziemy na bieżąco Cię o wszystkim informować, jednocześnie zwalniając Cię z uczestnictwa w negocjacjach czy rozprawach.

Efektywna Windykacja Długów

Trzeba zaznaczyć że windykacja wierzytelności to czasochłonna procedura, wymagająca skrupulatnego przestrzegania terminów. Każde ponaglenie czy wezwanie do zapłaty musi zostać należycie sformułowane i zawierać istotne informacje, między innymi o konsekwencjach, wynikających z niespłacenia długu we wskazanym czasie. W kontaktach z dłużnikiem nie można dać ponieść się emocjom – groźby, zastraszanie, nachodzenie w domu bądź w miejscu pracy to przykłady nielegalnych metod. Windykator nie ma uprawnień do egzekwowania długu z użyciem przemocy fizycznej lub psychicznej. Niedopuszczalne są więc również takie działania, jak rozmawianie o sytuacji finansowej dłużnika z jego rodziną lub sąsiadami albo długotrwałe nękanie telefonami, o czym głosi Art. 190a Kodeksu Karnego. Windykacja należności musi być prowadzona z poszanowaniem praw dłużnika. Zaburzanie jego spokoju albo co gorsza wzbudzanie poczucia zagrożenia są niedopuszczalne! Szerzej poruszyliśmy ten problem w artykule „Agresywna windykacja długów…”. W naszej Kancelarii godnie reprezentujemy Klientów, nie uciekając się do niemoralnych i niezgodnych z prawem metod. To kolejny argument przemawiający za tym, dlaczego współpraca z nami jest dobrym wyborem.

Chcesz powierzyć windykację wierzytelności profesjonalistom?
Świetnie trafiłeś! Zamów bezpłatną analizę Twojej sprawy!

Napisz do nas

Skuteczna windykacja należności może zakończyć się już na etapie polubownym – w 30 dni!

Skontaktuj się z prawnikami AIF Kancelarii

Nasza kancelaria prawna z miasta Wrocław windykuje dłużników z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków. Zaczynamy od weryfikacji ich wypłacalności. Jeżeli dana osoba jest wypłacalna decydujemy, jak powinna przebiegać skuteczna windykacja długów. Zdecydowana większość spraw ogranicza się do etapu polubownego, w ramach którego przeprowadzamy m.in. negocjacje. Gdy uda się nam uzyskać deklarację spłaty zadłużenia, sprawa jest praktycznie zamknięta. Jako kancelaria z bogatym doświadczeniem, monitorujemy zobowiązanie do czasu, aż zostanie ono w całości uregulowane. Zdarza się, że egzekwujemy spłatę w terminie nawet 10 dni, co jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla Klienta. Najważniejsze okazuje się jednak szybkie wszczęcie konkretnych działań. Wtedy dłużnik nie będzie zaciągał kolejnych zobowiązań lub, co gorsza, upłynniał majątku.

Windykacja Miękka w AIF Kancelarii

Tak naprawdę działania pozwalające chronić biznes przed problemami finansowymi możesz rozpocząć jeszcze zanim zauważysz opóźnienia w płatnościach. Profilaktycznie weryfikuj swoich kontrahentów dokładnie sprawdzając, z kim zamierzasz podjąć współpracę. Zawsze poświęć chwilę na weryfikację danej jednostki w KRS, poszukaj ogólnodostępnych informacji w Google. Internet jest znakomitą bazą opinii na temat wielu firm. Poczytaj, co piszą inni – nie musisz we wszystko wierzyć, ale duża ilość negatywnych komentarzy powinna wzbudzić Twój niepokój. Zawierając dużą umowę powinieneś być pewien, że masz do czynienia z godnym zaufania partnerem biznesowym. Kilka godzin poświęconych na research online to niewiele! Biorąc pod uwagę fakt, jak istotne informacje możesz uzyskać zawczasu weryfikując kontrahenta nie ulega wątpliwości, że warto to zrobić.

Zdarza się, że w sieci brakuje informacji, które mogłyby zaniepokoić. Dopiero potem wychodzi na jaw, że kontrahent jest nieuczciwy – wtedy jednak za późno na jakiekolwiek inne działania, niż windykacja. Z doświadczenia wiemy, że skuteczna windykacja należności pozwala w krótkim czasie odzyskać pieniądze, pod warunkiem jej niezwłocznego rozpoczęcia. Czas działa na korzyść dłużników! Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji i czujesz, że dłużnik mimo obietnic nie zamierza uregulować należności, nie czekaj. AIF Kancelaria z siedzibą mieście Wrocław to odpowiednie miejsce, aby uzyskać stosowną pomoc. Windykacja długu odbywa się u nas bezzaliczkowo, na koszt dłużnika. W związku z tym nic nie tracisz, a możesz wiele zyskać. Zachęcamy do kontaktu z prawnikami AIF Kancelarii, którzy chętnie podejmą się prowadzenia Twojej sprawy – najpierw na etapie polubownym, a jeśli ten zawiedzie, również na sali sądowej.

Alternatywne metody działania: windykacja sądowa i komornicza

Negocjacje prowadzące do zawarcia kompromisowej ugody, uwzględniającej na przykład rozłożenie spłaty zobowiązania na raty, pozwalają zachować dobre relacje z kontrahentem. Nie zawsze przecież dłużnik działa z premedytacją: każdemu zdarzają się mniejsze bądź większe potknięcia.

Polubowna windykacja należności umożliwia zweryfikowanie, czy partner w biznesie chce uregulować dług, a może zamierza konsekwentnie unikać kontaktu. Na upartych kontrahentów, którzy nie wykazują dobrych chęci, metodą jest windykacja sądowa.

W naszej AIF Kancelarii prowadzą ją najlepsi prawnicy windykacyjni, mający bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji wierzycieli w sądzie. Działamy według wcześniej ustalonego planu, sprawnie sporządzamy pozwy i przestrzegamy terminów. Nie dopuszczamy do sytuacji, w której roszczenie mogłoby ulec przedawnieniu. Decyzję o skierowaniu sprawy do sądu podejmujemy świadomie, kiedy windykacja miękka się nie powiedzie. Lecz nie musisz się jej obawiać: kosztami postępowania obciążymy Twojego dłużnika.

Kolejną z metod odzyskiwania należności wynikających z faktur, jest egzekucja komornicza. W poprzedniej części tego wpisu wyjaśniliśmy pokrótce, na czym polega cała procedura. Czas wspomnieć, jak windykacja tego typu przebiega u nas. Jako, że AIF Kancelaria współpracuje z zaufanymi komornikami sądowymi z miasta Wrocław, to do nich kierujemy sprawy. Windykacja należności nigdy nie zostaje powierzona przypadkowej osobie – egzekucja z nieruchomości jest u nas prowadzona przez wykwalifikowanych ekspertów. Dostarczymy im raporty na temat majątku Twojego dłużnika oraz wskażemy możliwe przedmioty egzekucji. Przez cały czas będziemy sprawować nadzór nad przebiegiem procesu, na bieżąco informując Cię o postępach. Przeprowadzone za pośrednictwem komornika sądowego ściąganie wierzytelności przebiegnie fachowo i sprawnie, a przede wszystkim zgodnie z prawem.

Bezzaliczkowa Obsługa Spraw

AIF Kancelaria to bezpłatne sprawdzenie wypłacalności dłużnika i prowadzenie windykacji należności na koszt dłużnika!

Reasumując: dla zagwarantowania skuteczności windykacji należności, na koszt dłużnika prowadzimy działania aż na trzech etepach: polubownym, sądowym i komorniczym.

Etap polubowny

AIF Kancelaria prowadzi skuteczną windykację na etapie polubownym. Ponad 75% spraw rozwiązywanych jest w zaledwie 30 dni od przyjęcia wierzytelności do obsługi. Nasi windykatorzy w skutecznych negocjacjach doprowadzają do jednorazowej spłaty zobowiązania lub zawarcia układu ratalnego, zadowalającego Klienta. Każdy windykator ma do wykorzystania wachlarz możliwości skutecznego nawiązania kontaktu z nierzetelnym kontrahentem. Dodatkowo, na tym etapie uzyskujemy od dłużnika podpisane uznanie długu, które ułatwia prowadzenie ewentualnego postępowania sądowego. Na etapie polubownym AIF Kancelaria gromadzi informacje dotyczące sytuacji materialnej dłużnika i posiadanego majątku.

Etap postępowania sądowego

Posiadamy sztab doświadczonych prawników, którzy są gotowi do podjęcia dalszych kroków, gdy dłużnik odmawia dobrowolnej zapłaty należności na etapie polubownym. Współpracujemy z sukcesami od lat z Kancelarią Radców Prawnych R.Ptak i Wspólnicy. Mecenas Rafał Ptak zatrudnia specjalistów z wielu dziedzin prawa, dlatego prowadzone przez nas procesy przebiegają zawsze pomyślnie. AIF Kancelaria może poszczycić się 350 wygranymi procesami. Wyróżniamy się dużą skutecznością w obalaniu argumentów dłużników. Pragniemy też podkreślić, że wszelkie opłaty poniesione na etapie sądowym są zawsze egzekwowane od dłużnika!

Etap postępowania egzekucyjnego

Windykacja należności trudnych odbywa się też poprzez egzekucję komorniczą. Wśród pracowników AIF Kancelaria znajdziesz sztab specjalistów z zakresu postępowania egzekucyjnego. Zawsze przed oddaniem sprawy do Komornika skrupulatnie ustalamy majątek dłużnika. To pozwala zdecydowanie skrócić i usprawnić proces egzekucji należności. Należy bezwzględnie podkreślić, że bez wskazania Komornikowi majątku dłużnika nie możemy liczyć na skuteczną egzekucję! Wiedza na temat składników majątkowych jest tutaj niezbędna, a jej uzyskaniem zawsze zajmuje się dział egzekucji AIF Kancelaria.

Dobry wybór: windykacja należności za pośrednictwem AIF Kancelarii z Wrocławia

Wrocław od lat stanowi nasz główny obszar działania. To nie jest jednak najmniejszą przeszkodą, aby reprezentować Klientów z całej Polski. Mało tego: jesteśmy jedną z niewielu nowoczesnych kancelarii prawnych, która działa na terenie aż w 48 państw! W Polsce często prowadzimy sprawy windykacyjne dla firm z Warszawy, sprawnie przenosząc procesy do Wrocławia. Windykacja w Warszawie i innych dużych miastach zazwyczaj trwa dłużej, niż na Dolnym Śląsku. Tymczasem sądy w mieście Wrocław wydają nakazy zapłaty już w 14 dni. Warto zatem rozważyć skorzystanie z usług kancelarii, która świadczy pomoc o charakterze ogólnopolskim. Kilkuetapowa windykacja wierzytelności powinna być prowadzona przez specjalistów w swojej dziedzinie. Nie podpisuj umowy z przypadkową firmą windykacyjną! Zgłoś się do nas i porozmawiajmy o możliwych formach współpracy.

Gdzie nas znaleźć? AIF Kancelaria aktualnie mieści się przy ul. Halickiej 14 (Wrocław). Tutaj przyjmujemy Interesantów, zmagających się z dłużnikami. W przypadku problemów z nierzetelnym płatnikiem, skieruj swoje kroki w kierunku wrocławskiej dzielnicy Fabryczna. Jesteśmy przekonani, że w zakresie windykacji należności, będziemy w stanie Ci pomóc. Po przejrzeniu dokumentacji i przeprowadzeniu wstępnej analizy sprawy, od razu wskażemy konkretne pomysły na szybkie odzyskanie Twoich pieniędzy od dłużnika.

Nie zwlekaj! Jeszcze dziś umów się na konsultację i wspólnie rozpocznijmy walkę o spłatę należności. Jeśli Wrocław nie jest Ci po drodze, skontaktuj się z nami online. Do dyspozycji masz formularz kontaktowy. W wiadomości podaj możliwie najwięcej szczegółów, które pozwolą nam zapoznać się ze sprawą. Możesz też przesłać nam dokumentację potwierdzającą powstanie długu – na jej podstawie opracujemy plan działania i wrócimy do Ciebie z pomysłem na skuteczną windykację należności.

Potrzebujesz pomocy w zakresie windykacji należności?
Napisz do nas jeszcze dziś!

Formularz Kontaktowy

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o windykację wierzytelności

Najczęściej Zadawane Pytania o Windykację

Na czym polega windykacja należności?

Windykacja należności polega na prowadzeniu legalnych działań, przy pomocy których udaje się wyegzekwować spłatę długu od dłużnika. Wśród najczęściej stosowanych metod wymienia się profesjonalne negocjacje, wysyłkę wezwań do zapłaty, sporządzanie wymaganej dokumentacji, sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania sądowego. W zależności od charakteru sprawy, windykacja wierzytelności może przybrać różne postacie: polubowną (windykacja miękka), sądową (windykacja twarda), a czasem również egzekucyjną (egzekucja komornicza).

Jak długo trwa windykacja wierzytelności?

Wiele zależy od firmy / kancelarii prawnej, która zajmuje się konkretną sprawą. W AIF Kancelarii polubowna procedura odzyskiwania długów trwa krótko: zazwyczaj udaje nam się zdobyć deklarację spłaty zadłużenia w mniej, niż 30 dni. Wtedy pozostaje zawarcie ugody bądź wyegzekwowanie płatności, co zajmuje średnio 10 dni. Sądowa windykacja należności siłą rzeczy trwa dłużej – sąd musi wyznaczyć terminy rozpraw, co może wydłużyć procedurę. W przypadku skorzystania z E-sądu, wydanie nakazu zapłaty następuje w ciągu maksymalnie 30 dni.

Nie jestem z Wrocławia. Czy mogę zlecić windykację AIF Kancelarii?

Jak najbardziej! W AIF Kancelarii obsługujemy Klientów z Polski i zza granicy, a Wrocław to miejsce naszej siedziby. W działaniach związanych z odzyskiwaniem długów liczy się czas, dlatego oddanie sprawy prawnikom z Wrocławia będzie korzystną decyzją. Jeżeli jesteś spoza Dolnego Śląska i nie masz możliwości odwiedzenia nas osobiście, zamów konsultacje online. Nowe technologie pozwalają nam świadczyć usługi windykacyjne wysokiej jakości również na odległość.

Kiedy najlepiej jest rozpocząć windykację długu?

Zasada od lat pozostaje niezmienna: windykację wierzytelności należy rozpocząć jak najszybciej. Jeżeli Twój partner w biznesie nie uregulował kwoty widocznej na fakturze, popełnił przestępstwo. Niezwłoczne uruchomienie procedury windykacyjnej pozwoli Ci ochronić interes, być może nawet uratować firmę przed koniecznością ogłoszenia upadłości. Trzeba podkreślić, że w każdej chwili dłużnik może upłynnić majątek albo zadłużyć się u innej firmy. Gdy stanie się niewypłacalny, szansa na odzyskanie pieniędzy będzie niewielka. Z rozpoczęciem windykacji nie wolno więc zwlekać.

Co wyróżnia waszą kancelarię na tle innych firm windykacyjnych?

Wyróżnia nas dwudziestoletnie doświadczenie, dostęp do zaawansowanych narzędzi, indywidualne podejście do każdej prowadzonej sprawy i atrakcyjny model współpracy na koszt dłużnika. W AIF Kancelarii tworzymy zespół, złożony z zawodowych negocjatorów, radców prawnych i adwokatów. Współpracujemy z komornikami sądowymi, z najwyższą starannością sporządzamy pisma procesowe, wnioski oraz umowy. Windykacja należności jest naszą specjalnością, o czym świadczą setki wygranych spraw, z czego ponad 75% już na etapie polubownym. Doskonałe wyniki zawdzięczamy autorskim strategiom, zaangażowaniu i wiedzy merytorycznej, którą stale poszerzamy.

Źródła:

 • Bekas Monika, Windykacja należności w praktyce. Jak weryfikować zdolność kredytową klientów i odzyskiwać pieniądze od dłużników, Warszawa 2013.
 • Bekas Monika, Windykacja. Praktyczny poradnik dla wierzycieli, Warszawa 2021.
 • E-Sąd Info
 • Podel Waldemar, Windykacja dla wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii prawnych. Skuteczne praktyki, Warszawa 2014.
 • Turkowski Sławomir, Nowoczesna i skuteczna windykacja należności pieniężnych, Warszawa 2012.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 2020 r., Art. 477 [Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką].
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 2020 r., Art. 796-817 [Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne].
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, Dz. U. z 1997 r., Art. 190A [Uporczywe nękanie i wykorzystanie wizerunku].