Windykacja bankowa to skuteczny sposób na wyegzekwowanie spłaty należności od nierzetelnego kredytobiorcy!

Nierzetelna spłata kredytów stała się prawdziwą zmorą dla banków. Kiedy dłużnik zwleka ze spłatą kolejnych rat sprawy trafiają do doświadczonych kancelarii prawnych. AIF Kancelaria zajmuje się windykacją bankową już od 14 lat. Znamy od podszewki specyfikę tego typu wierzytelności i potrafimy w sposób umiejętny dobierać wachlarz działań prowadzących do szybkiej spłaty zadłużenia. Windykacja bankowa z udziałem naszych negocjatorów jest niezwykle efektywna. Każdy pracownik zajmujący się tym typem wierzytelności posiada odpowiednią wiedzę prawną, został też przeszkolony z negocjacji w obrębie dłużników kredytowych. Prowadzenie rozmów z nawet najbardziej trudnym zadłużonym nie stanowi dla nas żadnego problemu.  AIF Kancelaria to gwarancja skuteczności. Co do zasady rozliczamy się na zasadzie efektu, daje to pewność naszym klientom, że podejmiemy wszelkie możliwe kroki, by odzyskać wierzytelność. Indywidualne podejście i rzetelność podejmowanych działań przynosi zawsze zadowalający efekt.

AIF Kancelaria posiada sztab doświadczonych pracowników, których działania są niezwykle efektywne

Windykacja bankowa różni się od standardowego postępowania windykacyjnego. Nie płacenie rat kredytu skutkuje wypowiedzeniem umowy, a co za tym idzie wszczęciem procedury egzekucyjnej. Banki nie są zobowiązane do uzyskania tytułu egzekucyjnego na drodze sądowej. Zazwyczaj należności dochodzą na podstawie ksiąg bankowych lub innych dokumentów, w których kredytobiorca zgadza się na egzekucję. Nie da się ukryć, że banki znajdują się w bardzo uprzywilejowaniem pozycji, gdyż mogą wpleść zobowiązanie kredytobiorcy do kanonu dokumentów niezbędnych do otrzymania kredytu. W sprawach bankowych konieczne jest nadanie przez sąd klauzuli wykonalności przeciwko kredytobiorcy albo poręczycielowi.

AIF Kancelaria posiada odpowiednie zaplecze techniczne, by obsługiwać kompleksowo wierzytelności bankowe. Pracujemy na autorskich systemach, które pozwalają na stałe monitorowanie postępów w windykowanych należnościach. Nasi klienci zyskują wgląd do spraw uzyskując dostęp do programu tAIFun, gdzie mogą śledzić nie tylko przebieg negocjacji, ale też spływ należności i wszelkie dokumenty powstałe w toku sprawy.