Jesteś zainteresowany długiem umieszczonym na Giełdzie Wierzytelności? Skontaktuj się z AIF Kancelaria w celu zakupu wierzytelności!

AIF Kancelaria jest właścicielem bezpłatnej Giełdy Wierzytelności przeznaczonej do publikacji niezapłaconych należności. Jeśli znalazłeś wierzytelność w naszym rejestrze złóż ofertę kupna. Cena i warunki cesji wierzytelności zostaną ustalone w skutek dwustronnych ustaleń.

AIF Kancelaria zawsze informuje Kupującego, czy wierzytelność jest:

 • bezsporna
 • wymagalna
 • nieprzedawniona
 • bez wad prawnych

Dodatkowo udzielamy informacji z jakich dokumentów wynika wybrana wierzytelność (wyrok, umowa bankowa, dokumenty księgowe, ugoda sądowa, nakaz sądowy, weksel)

Złóż swoją propozycję już dzisiaj drogą telefoniczną lub e-mailową! Nasi pracownicy skontaktują się z Tobą w ciągu 24 h!

Kupię Twojego dłużnika! AIF Kancelaria kupuje wierzytelności od wielu lat!

Ile razy słyszałeś kupię dług, kupię wierzytelność, sprzedaj swojego dłużnika, a potem transakcja spełzała na niczym? Zgłoś się ze swoim dłużnikiem do AIF Kancelaria. Płacimy od kilku do kilkudziesięciu procent należności głównej. Sprzedaż wierzytelności to najlepszy sposób, by otrzymać w krótkim czasie środki finansowe i pozbyć się kłopotów z długiem.

Nasza kancelaria skupuje wierzytelności pakietowe lub indywidualnie. Interesują nas wierzytelności:

 • bezsporne
 • wymagalne
 • nieprzedawnione
 • nie posiadające wad prawnych
 • wynikające z dokumentów księgowych podpisanych lub z prawomocnego wyroku, nakazu, ugody sądowej, umowy bankowej lub innej umowy.
 • nie obciążone prawami na rzecz osób trzecich
 • nie zawierające zastrzeżenia umownego o zakazie przelewu wierzytelności
 • gdy wierzyciel nie zrzekł się odsetek za zwłokę
 • gdy wierzycielowi nie są wiadome zarzuty jakie dłużnik mógłby podnieść przeciw niemu z tytułu
 • nie posiadają rękojmi za wady dostarczonego towaru lub zarzutu potrącenia
 • gdy wierzyciel nie dokonał odroczenia spłaty zadłużenia

Kupimy Twój dług po wstępnej weryfikacji należności na podstawie przedstawionych dokumentów!