Współpracując z AIF Kancelaria masz szansę na wysokie odszkodowanie z AC! Zdaj się na nasze doświadczenie i ciesz się szybkim wpływem środków na konto

AIF Kancelaria dochodzi odszkodowań dla swoich klientów ze wszystkich możliwych polis m. in. AC. Powodzenie w dochodzeniu roszczenia z tej polisy zależy w dużej mierze od prawidłowo skompletowanej dokumentacji. Jeśli zależy Państwu na skróceniu do minimum czasu postępowania, a także uniknięciu błędów i nieporozumień zachęcamy do nawiązania współpracy z naszymi doświadczonymi prawnikami. Przygotowana dokumentacja przez AIF Kancelaria jest pozbawiona błędów i gwarantuje szybką likwidację szkody. Uzyskując dla Państwa wysokie odszkodowanie z AC monitorujemy na bieżąco cały proces, mając stale wgląd do akt sprawy. Gdy wycena lub inne postanowienia ubezpieczyciela są dla naszego klienta niekorzystne przedstawiamy opinię niezależnego rzeczoznawcy. Nasi prawnicy gotowi są też reprezentować Państwa na drodze postępowania sądowego.

Wywalczymy dla Ciebie wysokie odszkodowanie z AC. Gwarantujemy wsparcie prawne na każdym etapie dochodzenia odszkodowania

Stawki jakie można uzyskać z autocasco zawsze są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Co do zasady nie narzucają one w jakim warsztacie poszkodowany ma naprawiać swój pojazd. Warto podkreślić, że w ocenie technicznej pojazdu musi być zwarty opis koniecznej naprawy! To bardzo ważne przy dochodzeniu odszkodowania z AC. Należy w nim zawrzeć elementy, które będą wykorzystane do naprawy i części wymienione. Ubezpieczyciel następnie ustala stawkę odszkodowania z AC po wystawienia rachunków za realizację naprawy. Ich korygowanie odbywa się według cen za tzw. roboczogodzinę.  Jest ona określana na podstawie cen usług motoryzacyjnych w danym regionie. AIF Kancelaria pomaga w dochodzeniu odszkodowania z AC sprawcy. Przygotowując dokumentację z doświadczonym prawnikiem u boku unikną Państwo jakichkolwiek błędów! Nieporozumienia pojawiające się w trakcie zgłaszania szkody mogą znacząco przedłużać czas rozpatrywania sprawy. Jeśli nie zgadzają się Państwo z wyceną lub zgłoszona szkoda została odrzucona zachęcamy do kontaktu! Współpracując z naszą kancelarią mogą Państwo liczyć na fachową obsługę prawną na każdym etapie dochodzenia roszczenia odszkodowawczego!