Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 16 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1350 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

14 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 350
wygranych spraw

Procesy


Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jako narzędzie windykacji stosowane przez AIF Kancelaria
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jako narzędzie windykacji stosowane przez AIF Kancelaria
Jak skutecznie spowodować sankcję wobec nieuczciwego dłużnika?
Często zdarza się, że dłużnik długotrwale nie płaci swoich zobowiązań, a mimo wszystko prowadzi dalej działalność gospodarczą. Tymczasem w takiej sytuacji powinien ogłosić upadłość, niezależnie od tego, czy prowadzi spółkę z o.o., czy jednoosobową działalność gospodarczą.
Jeżeli dłużnik nie płaci w terminie faktur VAT a nie wszczął postępowania upadłościowego, sankcją za zaniechanie dłużnika jest orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej!
zobacz więcej

Pozew o rozdzielność majątkową
Egzekucja z majątku wspólnego w drodze pozwu o rozdzielność majątkową dłużnika i jego małżonka
Cel? Aby zrozumieć cel, najpierw należy poznać zasadę. Zasadą jest, że jeśli dłużnik pozostaje w związku małżeńskim, a małżonek dłużnika nie wyraził zgody na zaciągnięcie zobowiązania, to wierzyciel może prowadzić egzekucję z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład majątku osobistego dłużnika. Po ustanowieniu przez sąd rozdzielności majątkowej i dokonaniu podziału majątku, wierzyciel będzie mógł prowadzić egzekucję ze składników majątku, które wejdą do majątku osobistego dłużnika, a które nie mogły być zajęte w drodze egzekucji z uwagi na to, że stanowiły majątek wspólny dłużnika i jego małżonka.
Podstawa prawna: art. 41 w zw. z art. 33 KRO, art. 776 (1) KPC
zobacz więcej

Szybkie postępowanie, skuteczny wywiad i wiedza
Szybkie postępowanie, skuteczny wywiad i wiedza
W jaki sposób osiągamy spektakularne sukcesy w windykacji? Opierają się na trzech filarach.
Pierwszy – to szybkie decyzje we współpracy z Klientami na każdym etapie postępowania.
Drugi – to wywiad gospodarczy.
Trzeci – wiedza prawna jak osiągać cele w egzekucji należności.
Dział Strategie windykacyjne ma przedstawić niektóre rodzaje postępowań nie związanych ściśle z samą egzekucją i windykacją, a jednak mające wpływ na skuteczność postępowania.
zobacz więcej

Zgłoszenie wierzytelności / upadłości
Co dzieje się z wierzytelnością po ogłoszeniu upadłości?
Uwagi do prawidłowego sporządzenia zgłoszenia wierzytelności.
Sukces skutecznego zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym polega na uważnym przygotowaniu pisma, zawarciu wszystkich wymaganych informacji oraz zachowaniu odpowiedniej formy dokumentów załączanych do zgłoszenia.
zobacz więcej

SKARGA PAULIAŃSKA
SKARGA PAULIAŃSKA– ubezskutecznienie sprzedaży nieruchomości
Zdarza się, że dłużnik wyzbywa się majątku. Sprzedaje lub darowuje nieruchomość, samochód, cenne ruchomości na rzecz małżonki, dziecka, brata, wspólnika… Jest na to skuteczny sposób – skarga pauliańska.
Korzyści dla wierzyciela wynikające ze skargi paulińskiej.
Obco brzmiąca nazwa „skarga paulińska”, „powództwo pauliańskie”, „roszczenie pauliańskie” nie powinna odstraszać od stosowania tego środka prawnego, ponieważ niejednokrotnie będzie ono jednym narzędziem pozwalającym na skuteczne wyegzekwowanie długu zwłaszcza, jeśli dłużnik wyzbył się swojego majątku a działania Komornika Sądowego nie przyniosły rezultatu. Ostrze skargi paulińskiej uderza w te zachowania dłużnika, które mają na celu oszukanie wierzyciela.
zobacz więcej

Skuteczność złożenia zawiadomienia do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
Skuteczność złożenia zawiadomienia do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
Jakie sankcje grożą dłużnikowi w przypadku udowodnienia mu winy? Najczęściej jest to wyrok pozbawienia wolności, przy czym często sąd ogranicza czas odbywania kary do minimum oraz kara jest udzielana w zawieszeniu. Sąd może także zasądzić obowiązek naprawienia szkody, czyli w wyroku karnym zobowiązać dłużnika do zapłaty.
zobacz więcej
Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej