Skuteczny windykator to gwarancja sukcesu w negocjacjach z dłużnikiem. AIF Kancelaria zatrudnia doświadczonych windykatorów terenowych z wieloletnim stażem!

Każdemu przedsiębiorcy zależy na szybkim odzyskaniu należności od dłużnika. AIF Kancelaria wie jak ważną rolę odgrywa etap polubowny, dlatego zatrudnia doświadczonych windykatorów. Postępowanie polubowne trwa maksymalnie do 30 dni. W tym czasie nasi windykatorzy negocjują jednorazową spłatę zadłużenia lub układ ratalny z odpowiednio wysokimi ratami. Zawsze też doprowadzamy do podpisania uznania długu. Ten dokument jest nieoceniony na etapie sądowym, gdyż odrzuca ewentualną sporność postępowania. Nasza kancelaria prowadzi działania negocjacyjne zdalnie, jak i w sposób terenowy. W pierwszej kolejności próbujemy nawiązać kontakt z dłużnikiem w sposób zdalny poprzez wezwania do zapłaty, rozmowy telefoniczne, wiadomości tekstowe SMS i e-mail. Ponad 75% spraw zostaje rozwiązanych w pomyślny sposób na etapie polubownym. AIF Kancelarie działa w branży windykacyjnej od 14 lat. Zebrane doświadczenie pozwoliło nam wypracować skuteczny model windykacji.

Windykator terenowy jest nieoceniony w negocjacjach z trudnym dłużnikiem. Prowadzone przez AIF Kancelaria działania zawsze przynoszą szybki efekt!

Windykacja bezpośrednia prowadzona przez doświadczonych windykatorów może przynieść bardzo szybkie efekty. Windykator terenowy odwiedzający dłużnika w siedzibie jego działalności lub miejscu zamieszkania wywołuje odpowiednią presję na spłatę zobowiązania. Wielu nierzetelnych kontrahentów odczuwających dyskomfort taką wizytą szybko decyduje się na spłatę należności. Nasze doświadczenia pokazują, że sama informacja o wizycie windykatora terenowego nawet na najtrudniejszych dłużnikach wywołuje szybką reakcję. Warto podkreślić, że windykator nie tylko negocjuje warunki spłaty, ale też gromadzi informacje o składnikach majątkowych dłużnika. Takie dane są nieocenione w trakcie prowadzenia egzekucji komorniczej. Windykator terenowy AIF Kancelaria nigdy nie ogranicza się jednie do rozmowy dłużnikiem. Zawsze rozmawia z pracownikami, sąsiadami i innymi osobami mogącymi wnieść cenne informacje do prowadzonego postępowania. W wielu sprawach skuteczne negocjacje skutkują spłatą długu w gotówce od ręki. Windykatorzy terenowi na podstawie pełnomocnictwa od klienta mają prawo do natychmiastowego inkasowania należności. Windykator ma prawo też towarzyszyć dłużnikowi, gdy ten wyrazi wolę wpłaty należności na konto w banku lub przekazem na poczcie. Nie warto borykać się z dłużnikiem samodzielnie. Tylko z doświadczoną kancelarią windykacyjną u boku mamy szansę na szybką spłatę należności przez dłużnika!

Tylko skuteczny windykator może się podjąć windykacji w terenie! Znajdziesz go w AIF Kancelarii z Wrocławia

Nasi windykatorzy przeprowadzają czynności terenowe, działając efektywnie i zawsze zgodnie z prawem. W umiejętny sposób wykorzystujemy posiadaną wiedzę na temat sytuacji finansowej dłużnika, wywierając na nim odpowiedni nacisk. Skuteczny windykator wie, że konsekwencja jest kluczem do wyegzekwowania należności bez wkraczania na drogę sądową. Dlatego w AIF Kancelarii nie znajdziesz prawników, którzy wierzą w zapewnienia dłużników. Doprowadzamy do podpisania uznania długu i jego spłaty, uwalniając wierzycieli od problemów, wynikających z nieuczciwości kontrahentów. Jeśli Ty również chcesz się przekonać, jak działa skuteczny windykator, skontaktuj się z nami. Jedną z pierwszych czynności windykacyjnych, które wdrożymy, będzie osobista wizyta u dłużnika. Stosując doskonale nam znane techniki negocjacyjne, podejmiemy próby polubownego rozwiązania sprawy. Jako profesjonalni windykatorzy, nasze strategie opieramy na etycznych działaniach. Nie uciekamy się do nękania ani zastraszania. Negocjujemy z użyciem wiarygodnych argumentów, stawiając dobro Klienta na pierwszym miejscu.

Prowadzimy negocjacje, skutecznie przekonując dłużników do spłaty należności. Powierz windykację profesjonalistom

Skuteczny windykator dąży do tego, aby wyegzekwować należność jeszcze na etapie polubownym. To pozwala uniknąć postępowania sądowego i związanych z nim niedogodności. W AIF Kancelarii udaje nam się nakłonić kontrahenta do zwrotu pieniędzy, właśnie wskutek prowadzonych negocjacji. Czasem nawet rozmowa telefoniczna z dłużnikiem lub odwiedziny w jego miejscu zamieszkania pozwalają nam przekonać go, że dalsze uchylanie się od zwrotu należności nie jest dla niego korzystnym rozwiązaniem. Jednak nawet najbardziej skuteczny windykator nie zawsze jest w stanie nakłonić dłużnika do spłaty na drodze negocjacji. Nierzetelni kontrahenci potrafią konsekwentnie unikać kontaktu, a jedynym sposobem na przekonanie ich do spłaty długu jest wtedy przeprowadzenie windykacji sądowej. Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, sprawę można uczynić bezsporną już podczas mediacji. Doświadczony i skuteczny windykator robi, co w jego mocy, żeby otrzymać od sądu prawomocne orzeczenie w pierwszej instancji. Odpowiednio dobrane i przeprowadzone czynności windykacyjne mogą przynieść szybki rezultat i uchronić wierzyciela przed popadnięciem w spiralę zadłużenia, wynikającą z nieopłaconych faktur. To ratunek dla wielu firm, które przez współpracę z nieuczciwymi kontrahentami, znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Zapraszamy do kontaktu!