Egzekucja z nieruchomości to często jedyny sposób na spłatę wierzytelności. AIF Kancelaria oferuje skuteczne wsparcie w całym procesie egzekucji komorniczej

Egzekucja komornicza to najtrudniejszy etap w procesie odzyskiwania należności. AIF Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w kontaktach z komornikami, a także w poszukiwaniu składników majątkowych dłużników. Dzięki takim działaniom prowadzone przy naszym udziale egzekucje komornicze przynoszą szybki efekt w postaci spłaty zobowiązania. Poszukujemy dla naszych klientów nieruchomości nierzetelnego kontrahenta, następnie zabezpieczając ją hipoteką. W przypadku trudnych należności egzekucja z nieruchomości jest bardzo często jedyną szansą na skuteczne zaspokojenie swojego roszczenia. Nie warto zwlekać z poszukiwaniem tego typu składników majątkowych! Kolejka wierzycieli może być długa, warto być pierwszym i mieć pewność, że egzekucja będzie efektywna. AIF Kancelaria jest wywiadownią gospodarczą z wieloletnim stażem, dlatego ustalamy składniki majątkowe każdego dłużnika! Ponadto wypracowaliśmy metody współpracy z komornikami na terenie całego kraju, które pozwalają skrócić do minimum czas trwania egzekucji.

Wsparcie doświadczonej kancelarii prawnej jest nieocenione na etapie egzekucji komorniczej! Posiadamy wieloletnie doświadczenie w windykacji wierzytelności naszych klientów!

Decydując się na egzekucję komorniczą należy ustalić wszelkie składniki majątkowe dłużnika. Komornik nie ma obowiązku ustalania majątku nierzetelnego kontrahenta, to zadanie należy do wierzyciela. Wiele osób nie jest świadomych, że na ich barkach spoczywa ustalenie nieruchomości i ruchomości w egzekucji komorniczej. Dlatego AIF Kancelaria oferuje wyjawienie składników majątkowych, które zdecydowanie przyspieszy proces dochodzenia należności. Wypracowaliśmy skuteczne kanały informacyjne, które umożliwiają nam uzyskać informacje niejawne. Poszukując nieruchomości dłużnika zawsze dbamy o ustanowienie hipoteki zabezpieczającej wierzytelność. Klienci AIF Kancelaria nie muszą angażować się osobiście w prowadzoną egzekucję. Gwarantujemy swoją reprezentację na każdym etapie sprawy. Rozliczając się jedynie za skuteczną windykację dokładamy wszelkich starań, by w maksymalnie krótkim czasie zakończyć dochodzenie wierzytelności. Zachęcamy do przesłania dokumentów, z których wynika dług, a w ciągu 48h sprawdzimy bezpłatnie możliwości odzyskania należności i przygotujemy konkretną propozycją prowadzenia sprawy.

Jak wygląda egzekucja z nieruchomości i co warto wiedzieć o przebiegu całej procedury? Eksperci AIF Kancelarii odpowiadają!

W celu zaspokojenia roszczeń o dużej wartości, wdraża się procedurę egzekucji z nieruchomości. Przeprowadza ją komornik, który najpierw dokonuje zajęcia nieruchomości, a następnie z pomocą powołanego biegłego, ustala jej wartość i ogłasza termin licytacji. Wszczęcie egzekucji z nieruchomości odbywa się na wniosek wierzyciela. Od tej pory dłużnik ma 14 dni na uregulowanie całej należności. To ostatnia realna szansa na uratowanie nieruchomości. W przeciwnym wypadku komornik przystąpi do opisu oraz oszacowania. Równolegle w księdze wieczystej dokonuje się wpisu o wszczęciu egzekucji. Od tej pory nieruchomość jest już formalnie zajęta. Egzekucja komornicza z nieruchomości to złożona procedura, na którą składają się liczne czynności, prowadzące do zbycia albo przejęcia nieruchomości. Jeśli nie uda się to na trzech licytacjach, postępowanie egzekucyjne z nieruchomości zostaje umorzone i może zostać ponowione dopiero po upływie 6 miesięcy, liczonych od drugiej licytacji. Dzięki współpracy z renomowanymi komornikami, w AIF Kancelarii przeprowadzamy windykację o wysokiej efektywności. Nasi Klienci szybko odzyskują całą należność, a dłużnicy zostają ukarani, zanim zdążą upłynnić majątek.

Egzekucja komornicza z nieruchomości niejedno ma imię. Postępowanie może się skomplikować i tylko doświadczeni prawnicy temu zaradzą

Jednym z problemów, jaki możemy napotkać na drodze do odzyskania należności zaciągniętej przez dłużnika, jest jego udział w nieruchomości. Bywa, że dłużnikowi nie przysługuje pełne prawo własności – wówczas prowadzona jest tzw. egzekucja z udziału w nieruchomości. Odbywa się ona na innych zasadach, niż chociażby egzekucja z hipoteki. Komornik musi uwzględnić interes pozostałych właścicieli nieruchomości, co dodatkowo utrudnia procedurę. Licytacji podlega wyłącznie udział w nieruchomości, a taką egzekucję regulują konkretne przepisy. Inny przykład komplikacji to egzekucja z nieruchomości rolnej. Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z 2003 r., w toku egzekucji można sprzedaż nieruchomości rolne o powierzchni większej, niż 0,3 ha, co stanowi spore ograniczenie dla wierzycieli. Na innych zasadach przebiega też egzekucja z hipoteki – w wyniku ustalenia hipoteki, wierzyciel ma prawo dochodzić należności z nieruchomości, przy czym bez znaczenia pozostaje fakt, czyją jest ona własnością. Jak się okazuje, egzekucja nieruchomości może przybierać różne oblicza, jednak dysponując wsparciem prawników z AIF Kancelarii, nie musisz się tym przejmować. Zajmiemy się Twoją sprawą i doprowadzimy ją do korzystnego finału. Z naszą pomocą egzekucja komornicza z nieruchomości pozwoli Ci odzyskać kwotę długu szybciej, niż przypuszczasz.