windykacja sądowa i egzekucja

windykacja sądowa i egzekucja

Windykacja sądowa z AIF Kancelaria to pewność wygranego procesu! Każde postępowanie sądowe prowadzone jest przez prawnika wyspecjalizowanego w danym dziale prawa.

Windykacja sądowa z AIF Kancelaria to:

  • finansowanie procesów sądowych
  • 3 dni na przygotowanie pozwu
  • egzekucja przez sprawdzonych komorników
  • ustalanie majątku dłużnika do egzekucji
  • zespół prawników, radców oraz adwokatów

Przygotowanie standardowego pozwu w 3 dni

Radcy prawni i adwokaci zatrudniani przez AIF Kancelaria prowadzą postępowania sądowe i egzekucyjne. Przygotowanie pozwu trwa z reguły do 3 dni, dzięki zastosowanym rozwiązaniom informatycznym.

Większość spraw w trakcie prowadzonych mediacji staje się bezspornymi. Umożliwia to szybkie wydanie orzeczenia przez sąd. Wskutek siły argumentacji i przygotowywaniu odpowiedniej dokumentacji większość spraw kończy się wydaniem prawomocnego orzeczenia już w pierwszej instancji.

Każdy pozew jest przygotowywany indywidualnie, dzięki czemu nasi prawnicy znajdują odpowiednią argumentację na wydanie nakazu zapłaty. Windykacja sądowa u boku naszej kancelarii jest zawsze szybka i efektywna.

Zlecając windykację sądową AIF Kancelaria masz pewność dochodzenia kosztów zastępstwa procesowego od dłużnika!

Powierzając windykację sądową AIF Kancelaria korzystacie Państwo z naszej oferty finansowania kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniach nakazowych. Każdorazowo wyznaczamy prawnika lub zespół prawny specjalizujący się w danej dziedzinie prawa. Nasi Klienci oszczędzają na kosztach procesu średnio 2.400 zł do ponad 10.000 zł (przy sprawach o dużej wartości).

Koszty zastępstwa procesowego, klauzulowego, zabezpieczającego, egzekucyjnego dochodzimy od dłużników, przez co mają Państwo gwarancję, że AIF Kancelaria będzie w 100% zdeterminowana do odzyskania długu (w tym należnych kosztów zasądzonych na każdym etapie postępowania).

Zespół prawników, radców prawnych oraz adwokatów zajmujący się sprawami sądowymi

AIF Kancelaria prowadzi windykację sądową poprzez współpracę z Kancelarią Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy Sp. Komandytowa oraz przez kancelarie adwokatów. Oznacza to, że jako osobny podmiot związany jedynie umową o stałej współpracy z naszą Kancelarią nie odnosimy korzyści płynących z kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Wiąże się to wręcz z dodatkowymi kosztami obsługującej nas kancelarii prawnej (zwrotnych od dłużników).

W zależności od charakteru postępowania AIF Kancelaria pokrywa całość lub część kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu nakazowym w prowadzonej sprawie. Większość spraw dzięki naszym działaniom na drodze polubownej staje się bezspornych i w pełni wymagalnych co umożliwia szybkie wydanie nakazu zapłaty przez sąd. Dzięki temu windykacja sądowa oferowana przez AIF Kancelaria odbywa się zawsze na bardzo przystępnych warunkach.

Sądowa windykacja należności może przebiegać sprawnie. Pozwól, by formalnościami zajęli się prawnicy AIF Kancelarii

Czasem windykacja prawna musi przybrać inny obrót, niż ten zakładany. Niestety nie w każdym przypadku polubowne zamknięcie sprawy jest możliwe. Dłużnicy potrafią konsekwentnie unikać kontaktu i płacenia, a skierowanie postępowania na drogę sądową to często najskuteczniejszy sposób na skłonienie ich do uregulowania należności. Składając do właściwego sądu pozew o zapłatę, możemy w stosunkowo krótkim czasie uzyskać nakaz zapłaty. Jeżeli ten nie zostanie przez dłużnika zaskarżony, komornik będzie mógł rozpocząć działania egzekucyjne. Bezkompromisowe podejście do nierzetelnego kontrahenta przynosi znakomite rezultaty. Windykacja należności sądowych musi więc być prowadzana przez profesjonalistów. Tylko oni znają metody, pozwalające szybko i zgodnie z przepisami prawa, odzyskać każdą należność. W naszej kancelarii windykacja prawna odbywa się kompleksowo. Dbamy o wszelkie formalności i odciążamy Klientów na tyle, ile tylko to możliwe. Upór dłużników nam nie straszny – doskonale znamy stosowane przez nich taktyki i windykujemy, pozwalając Klientom zaoszczędzić nerwy, czas oraz pieniądze. To dłużnik zostaje obciążony prowizją za naszą pracę, on również pokrywa koszty sądowe.

Windykacja należności przez E-sąd: szybki sposób na uzyskanie nakazu zapłaty. Możesz odzyskać dług bez uczestnictwa w rozprawach

Konieczność zjawiania się w sądzie i osobistego uczestnictwa w rozprawach dla wielu osób bywa przerażające. Nic więc dziwnego, że sądowa windykacja należności wzbudza kontrowersje. Część wierzycieli świadomie z niej rezygnuje z obawy przed przeciągającym się postępowaniem i przymusem stawiennictwa w sądzie. Istnieją jednak środki, pozwalające odzyskać pieniądze od dłużnika, nie uczestnicząc w rozprawach. Mowa o E-sądzie, czyli sądzie elektronicznym. Za jego pośrednictwem nasi prawnicy mogą uzyskać nakaz zapłaty przez internet. Tak prowadzona windykacja prawna jest równie skuteczna, a jednocześnie tańsza. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze wiąże się bowiem z uiszczeniem opłaty sądowej w wysokości 1,25% kwoty długu, podczas gdy sąd tradycyjny pobiera aż 5%. Specjaliści z AIF Kancelarii mają duże doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w EPU, dlatego jeśli tylko to możliwe, windykacja należności sądowych powierzona naszym prawnikom, odbywa się za pośrednictwem E-sądu. To pierwszy krok w kierunku wyegzekwowania należności na drodze sądowej i często procedura ta nie wymaga wdrażania kolejnych czynności. Zaufaj naszemu doświadczeniu, a windykacja prawna zostanie przeprowadzona należycie i doprowadzi do spłaty zobowiązania przez dłużnika.