Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 20 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1500 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

20 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 1500
wygranych spraw

Komornicza licytacja nieruchomości w praktyce

Komornicza licytacja nieruchomościPrzymusowa egzekucja komornicza jest skutecznym sposobem na odzyskanie wierzytelności od dłużnika. Katalog mienia, które komornik może zająć na poczet długu jest bardzo szeroki. Na szczególną uwagę zasługuje, jednak komornicza licytacja nieruchomości, która pozwala uzyskać środki pieniężne pozwalające na zaspokojenie wierzytelności opiewających na znaczne sumy. Jak wygląda licytacja nieruchomości w praktyce? W dalszej części artykułu przedstawiamy przygotowanie i przebieg licytacji.

Przygotowanie licytacji nieruchomości zadłużonego

Na drodze licytacji komorniczej może zostać dokonana sprzedaż domów, mieszkań, a także innych nieruchomości obciążonych hipoteką przez wierzyciela. Sprzedaży mogą podlegać, jedynie obiekty, budynki, lokale należące do dłużnika. Licytacja nieruchomości to pewien rodzaj sprzedaży publicznej, gdyż udział w niej może wziąć każdy zainteresowany. Przeprowadzenie licytacji jest możliwe tylko przez komornika działającego w obrębie sądu właściwego miejscowo dla danej nieruchomości. Wierzyciel, który chce egzekwować dług w taki sposób jest zobowiązany poczynić zajęcie nieruchomości poprzez komornika. Po dokonaniu tej czynności dłużnik otrzymuje wezwanie do uregulowania zadłużenia w terminie 2 tygodni od daty otrzymania dokumentu. Równocześnie komornik dokonuje wpisu do hipoteki informującego o wszczęciu egzekucji. Po upłynięciu wyznaczonego terminu wierzyciel występuje do komornika o opis i oszacowanie wartości nieruchomości (wyceny zawsze dokonuje biegły). Po dopełnieniu wszystkich formalności i zgromadzeniu potrzebnej dokumentacji komornik wyznacza termin prowadzenia licytacji. Informacja o niej zawsze jest podawana do wiadomości publicznej minimum 2 tygodnie przed przeprowadzeniem. Gdzie informuje się o licytacjach komorniczych? Komornik zamieszcza informację na ten temat w budynku sądu lub organów gminy, a także w poczytnym lokalnym dzienniku.

Jak przebiega licytacja nieruchomości prowadzona przez komornika?

Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w licytacji muszą wpłacić rękojmię w wysokości 1/10 wartości oszacowania nieruchomości. Suma ta jest zatrzymywana jedynie w przypadku udzielenia przybicia licytantowi. Pozostałe osoby biorące udział otrzymują zwrot wpłaconych środków. Należy zaznaczyć, że licytant , który nie wywiąże się z zapłaty traci wpłaconą rękojmię! Kwota ta przeznaczana jest na koszty egzekucji, a nadwyżka przekazywana jest w skład sumy egzekucji lub w przypadku umorzenia na rzecz Skarbu Państwa. Licytacja komornicza jest zawsze prowadzona przez komornika sądowego w formie ustnej. W pierwszym terminie licytacji cena wywoławcza nieruchomości wynosi nie mniej niż 3/4 wartości oszacowania. Zdarza się, że w pierwszym terminie nie udaje się sprzedać nieruchomości. W drugim terminie cena wywoławcza wynosi 2/3 oszacowania. Licytację wygrywa osoba, która zaoferuje najwyższą sumę za nieruchomość. Wierzyciel ma prawo do przejęcia na własność nieruchomości po cenie wywoławczej, jeśli żaden licytant nie dokona przebicia. Gdy jednak nie dojdzie do sprzedaży na dwóch przeprowadzonych licytacjach o kolejną może wnioskować dopiero po upływie 6 miesięcy. Kancelaria prawnicza AIF specjalizuje się w prowadzeniu spraw na etapie komorniczym. Służymy swoją pomocą w przeprowadzeniu egzekucji przymusowej z majątku ruchomego i nieruchomości dłużnika. Posiadamy narzędzia umożliwiające wyjawienie składników majątkowych nierzetelnego kontrahenta.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej