Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 20 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1500 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

20 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 1500
wygranych spraw

Nadchodzą zmiany w windykacji? O czym mówi projekt ustawy Ministerstwa Sprawiedliwości?

book-1986286_960_720

Propozycje zmian w zakresie windykacji wymuszone są koniecznością poprawy lub doprecyzowania wielu istotnych aspektów odzyskiwania wierzytelności. Główną zmianą proponowaną przez resort sprawiedliwości jest bowiem zmiana okresu przedawnienia roszczeń. Według projektu podstawowy okres przedawnienia długu będzie wynosił 6 lat, zamiast obowiązujących 10 lat.

Lepsza ochrona dłużnika?

Przyjęcie tego typu rozwiązań narzucone jest z uwagi na słabszą pozycję konsumenta – dłużnika jako strony, a w założeniu poprawę ochrony prawnej w tego typu stosunkach prawnych. Według projektu istotną zmianą jest również ingerencja w bieg terminu przedawnienia. Mianowicie zgodnie z obowiązującym prawem bieg terminu przedawnienia przerywają konkretne czynności stron – mogą być to zarówno czynności procesowe podjęte przez uprawnionego, jak i czynności materialnoprawne, uznanie roszczenia przez zobowiązanego lub wszczęcie mediacji. Bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznania sprawy.
Po każdym przerwaniu przedawnienia rozpoczyna ono swój bieg na nowo. Jednakże zgodnie z projektem proponowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości bieg terminu zostanie wstrzymany, po czym biegłby jako kontynuacja, normalnym torem.
Strony często nie mają wystarczającej wiedzy co do swoich praw, czy też, świadomości, co do poszczególnych etapów postępowania, czy możliwości dochodzenia należności w procesie jakim jest windykacja. Nowe przepisy przychodzą im z pomocą normalizując i regulując stosunki stron.

Ochrona osoby wierzyciela

W znowelizowanych przepisach znalazło się również miejsce na ochronę strony wierzyciela i doprecyzowanie biegu terminu przedawnienia. Mianowicie według obowiązującego prawa początek biegu terminu przedawnienia uzależniony jest od wymagalności roszczenia. Aby ustalić zatem początek biegu przedawnienia istnieje często potrzeba przeprowadzenia postępowania dowodowego. W projekcie termin ten jest określony czasem, w którym wierzyciel dowiedział się o roszczeniu, ale również o osobie zobowiązanej z tytułu tego roszczenia. Zaś za koniec biegu przedawnienia uważa się ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym upływa termin.

Windykacja z rachunku bankowego

Projekt nowelizacji objąłby również kodeks postępowania cywilnego w zakresie zmiany egzekucji komorniczej z rachunku bankowego. Na mocy obowiązujących przepisów komornik może zająć rachunek bankowy drogą elektroniczną, natomiast banki są zobowiązane niezwłocznie przekazać zajętą kwotę komornikowi. Nawet w sytuacji, gdy zajęcie jest bezzasadne, bo dług został uregulowany albo roszczenie jest przedawnione.
Projekt ministerstwa zakłada,że posiadacz rachunku zostanie od razu powiadomiony przez bank o zajęciu rachunku, a jednocześnie będzie miał 14 dni na wniesienie powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Nie będzie to możliwe w przypadku ściągnięcia należności alimentacyjnych lub renty.
Każda sytuacja niepewności, co do etapów postępowania w sprawach windykacyjnych wymaga jednak skonsultowania z odpowiednimi podmiotami prawniczymi, zajmującymi się analizą i prowadzeniem tego typu spraw. Nasze bogate doświadczenie i zdobyta wiedza pozwalają na skuteczne działania w każdych ramach prawnych.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej