Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 20 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1500 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

20 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 1500
wygranych spraw

Procedury zarządzania wierzytelnościami. Obrót wierzytelnościami

Sprzedaż wierzytelności jest najszybszą i najłatwiejszą formą odzyskiwania należności trudnościągalnych. AIF Kancelaria dokonuje transakcji kupna – sprzedaży wierzytelności w następujący sposób:

1. Poprzez sprzedaż wierzytelności na rynku długów

AIF Kancelaria w tym przypadku aktywnie poszukuje nabywcy wierzytelności po ustalonej z Klientem cenie. Zapewniamy Państwu prawidłowe zawarcie umowy przelewu wierzytelności oraz gwarantujemy rozliczenie z nabywcą wierzytelności. Procedury zapewniają Państwu pełną anonimowość do czasu znalezienia nabywcy wierzytelności.

2. Poprzez spłatę zadłużenia wskutek potrącenia lub kompensaty

AIF Kancelaria pomaga w dokonaniu kompensaty zobowiązania Klienta wierzytelnością należną względem jego wierzyciela. Klient w takim wypadku nabywa wierzytelność na rynku długów za określoną kwotę i potrąca ją ze swoją należnością.

3. Poprzez zakup wierzytelności na rachunek AIF Kancelaria

AIF Kancelaria po dokonaniu analizy ryzyka związanego z nabyciem wierzytelności, stanem majątkowym dłużnika i oceny zadłużenia, przedstawi Państwu ofertę co do sposobu i terminu zapłaty za interesującą nas wierzytelność.

*OCENA WIERZYTELNOŚCI

Wierzytelności kwalifikujące się do sprzedaży charakteryzują następujące cechy :

– są bezsporne, wymagalne i nieprzedawnione oraz nie posiadają wad prawnych,

– wynikają z dokumentów księgowych prawidłowo wypełnionych i podpisanych bądź prawomocnego wyroku, nakazu lub ugody sądowej, umowy bankowej, innej umowy lub prawomocnej decyzji,

– nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich,

– nie zawierają zastrzeżenia umownego o zakazie przelewu wierzytelności,

– wierzyciel nie zrzekł się odsetek za zwłokę,

– wierzycielowi nie są wiadome zarzuty jakie dłużnik mógłby podnieść przeciw niemu z tytułu rękojmi za wady dostarczonego towaru lub zarzut potrącenia,

– wierzyciel nie dokonał odroczenia spłaty zadłużenia,

– dłużnik został zweryfikowany pozytywnie.

*SPRAWDZANIE WIERZYTELNOŚCI

CEL:

Ocena wierzytelności i dłużnika

DZIAŁANIA:

Przed przyjęciem sprawy sprawdzamy wstępnie wierzytelność i dłużnika. Etap ten ma na celu ustalenie wysokości wynagrodzenia za zrealizowanie wierzytelności i odzyskanie długu. Analizujemy najważniejsze informacje na temat dłużnika – czy były już prowadzone przeciwko niemu egzekucje komornicze, czy jest zgłoszenie upadłości bądź układu, czy dłużnik działa i jaka jest jego kondycja finansowa.

TERMIN:

do 2 dni (w skomplikowanych sprawach do 7 dni)

KOSZTY:

pokrywa AIF Kancelaria

Wysokość dyskonta pobieranego przez AIF Kancelaria wynika z oceny sytuacji dłużnika, sytuacji branży, w której działa dłużnik, nominału wierzytelności i sposobu jej udokumentowania przez wierzyciela. Nasz zysk zawiera się w przedziale 5% – 25% od należności podstawowej przy nieprzedawnionych wierzytelnościach pochodzenia krajowego. Co do zasady nie pobieramy zaliczek na poczet prowadzonych przez nas spraw.

W przypadku stałej współpracy lub zleceń pakietowych wszystkie warunki finansowe podlegają negocjacjom i są ustalane na stałym poziomie.

Odzyskujemy wierzytelności na podstawie następujących dokumentów:

 • – faktur
 • – umów
 • – weksli
 • – oświadczenia dłużników
 • – dokumentów odbioru towaru/usługi
 • – innych dokumentów z których mogą wynikać wierzytelności
Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej