Zadzwoń do konsultanta: 71 349 09 19
 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
AIF Kancelaria

Windykacje na koszt dłużnika

 • 20 lat doświadczenia w windykacji
 • ponad 1500 wygranych spraw
 • analiza i prowadzenie sprawy na koszt dłużnika

20 lat doświadczenia
w windykacji

AIF Kancelaria

Doradztwo prawne

 • Wywiad Gospodarczy
 • Zakaz prowadzenia działalności
 • Skarga Pauliańska

analiza i prowadzenie sprawy
na koszt dłużnika

AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań

 • działamy na terenie całej Polski
 • brak wstępnych kosztów
 • sprawdź swoje prawo do odszkodowania

ponad 1500
wygranych spraw

Skrócenie terminu przedawnienia roszczeń. Sprawdź, ile masz czasu na odzyskanie długu

aif33Instytucja przedawnienia wskazuje terminy, po których upływie dochodzenie roszczeń staje się niemożliwe. W Polsce regulacje w zakresie terminów przedawnienia zostały zawarte w kodeksie cywilnym. 9 lipca weszły w życie bardzo istotne zmiany, które znacząco wpłyną na dochodzenie roszczeń majątkowych.

Mniej czasu na odzyskanie wierzytelności

Najważniejszą zmianą w przepisach bez wątpienia jest znowelizowanie art. 118 k. c. oraz skrócenie podstawowego terminu przedawnienia. Dotychczas przepis ten stanowił o 10-letnim okresie przedawnienia, obecnie został on skrócony i wynosi 6 lat. W zakresie świadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej roszczenia przedawniają się w następujących terminach:

 • roboty budowlane – 3 lata
 • sprzedaż – 2 lata
 • usługi transportowe – 1 rok

Należy podkreślić, że w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innych organów rozpoznających sprawy danego typu, przedawnienie wynosi również 6 lat. Ten termin dotyczy także roszczeń wynikających z ugody.

Sąd uwzględni przedawnienie już z urzędu

Wprowadzenie §2¹do art. 117 k. c sprawiło, że wierzyciel po upływie terminu przedawnienia nie będzie już miał prawa domagać się zaspokojenia swoich roszczeń. Ta istotna zmiana sprawia, że sądy rozpatrując sprawę przeciwko konsumentowi będę musiały z urzędu zbadać, czy nastąpiło przedawnienie roszczeń. Jeśli do niego doszło to powództwo zostanie oddalone. To bardzo istotna zmiana, gdyż dotychczas zarzut przedawnienia musiał zostać podniesiony przez pozwanego. Gdy tego nie uczynił wydawano wyrok na roszczenia przedawnione. Nowelizacja przepisów wprowadziła również dość kontrowersyjne rozwiązanie, które daje sądowi możliwość nieuwzględnienia terminu przedawnienia jeśli wymagają tego względy słuszności. Uprawnienie to sąd może rozważyć biorąc pod uwagę długość terminu przedawnienia, okres od upływu terminu przedawnienia do momentu dochodzenia roszczenia oraz okoliczności, które wpłynęły na niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego.

Zmiany w sposobie liczenia terminu przedawnienia

Nowelizacja przyniosła również zmiany w sferze końca terminu przedawnienia. Przypadać on będzie na ostatni dzień roku kalendarzowego. To oznacza, że w przypadku roszczenia, które stało się wymagalne np. 8 sierpnia 2018 roku koniec terminu przedawnienia nastąpi 31 grudnia 2024 roku.

Zmiany w obszarze terminów przedawnienia niosą wiele korzyści dla konsumentów, jednak dla wierzycieli stanowią spore utrudnienie. Czas nigdy nie działał na korzyść osób dochodzących swoich roszczeń, jednak po zmianie przepisów zwlekanie jest jeszcze bardziej niewskazane. Kancelaria AIF specjalizuje się w dochodzeniu wierzytelności. Windykacja prowadzona przez naszych specjalistów to pewność właściwie zabezpieczonych roszczeń i szybkiej spłaty długów. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości w obrębie profesjonalnej windykacji, zapraszamy do kontaktu!

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej